kryptovalutaer

Beskatning av bitcoin og andre kryptovalutaer

Det er for tiden mange som er interessert i kryptovalutaer. De handler med dem på ulike nivåer, men få rapporterer transaksjonene i selvangivelsen. Kjøp og salg av kryptovalutaer og kryptovalutaaktiva rapporteres ikke automatisk til skattemyndighetene. Derfor er det viktig å rapportere disse opplysningene selv. Hvis du ikke har rapportert transaksjonene dine tidligere år, må du sørge for å korrigere tidligere selvangivelser eller sende inn en frivillig korrigering.

Hva er bitcoin?

Bitcoin er verdens mest kjente kryptovaluta og har allerede gjort seg bemerket i finansverdenen. Men hva er egentlig bitcoin? I begynnelsen var denne nettvalutaen noe abstrakt og ble behandlet som en kuriositet snarere enn et praktisk verktøy. Bitcoin er en digital valuta, også kjent som "kryptovaluta", fordi den bruker kryptografi for å sikre transaksjonene i infrastrukturen. Denne infrastrukturen er basert på en distribuert nettbasert database som kalles "blokkjeden". Bitcoin-relaterte transaksjoner skjer gjennom et peer-to-peer-nettverk som kjører på blokkjeden, som også kalles en offentlig distribuert hovedbok. I dag har mer enn 300 000 nordmenn Bitcoins og andre kryptovalutaer, som kan brukes mange steder for å betale for varer og tjenester. Bitcoins verdi styres av tilbud og etterspørsel, noe som betyr at de kan svinge i verdi og bli mer eller mindre verdifulle.

Hvordan beskattes inntekter fra Bitcoin?

Hvis du utfører Bitcoin-relaterte transaksjoner, må du beregne fortjenesten eller tapet som oppstår som følge av disse transaksjonene. Hvis du har solgt Bitcoins, er gevinsten skattepliktig, mens eventuelle tap er fradragsberettiget. Det er viktig å vite at alle transaksjoner med Bitcoin er skattepliktige.

Beløpet som er skattepliktig, er differansen mellom beløpet du betalte for bitcoinen (inngangsverdien) og beløpet du solgte den for (utgangsverdien). Hvis du har hatt kostnader i forbindelse med kjøpet, kan du legge disse til inngangsverdien. Salgskostnadene kan i sin tur trekkes fra inngangsverdien, noe som reduserer det skattepliktige beløpet. Det er viktig at alle beløp oppgis i norske kroner og omregnes etter gjeldende valutakurs på tidspunktet for inn- og utgangsverdiene.

Hvis du har brukt en annen virtuell valuta, for eksempel Bitcoin, som betalingsmiddel for et kjøp, skal skattyter rapportere gevinst eller tap knyttet til den virtuelle valutaen som ble brukt som betalingsmiddel.

Konklusjon: Hvis du er involvert i Bitcoin-relaterte transaksjoner, må du beregne fortjeneste og tap nøye og huske å ta hensyn til kostnader og valutakurser. Det er også viktig å rapportere alle transaksjoner med Bitcoin og andre virtuelle valutaer i selvangivelsen for å overholde skattereglene.

Bitcoin som en del av formelen

Hvis du har Bitcoins ved utgangen av året, må du ta med verdien som en del av formuen i skattemeldingen. Du må da oppgi verdien av omsetningen i norske kroner per 31.12. januar. Ettersom Bitcoin vanligvis rapporteres i USD eller EUR, er det nødvendig å regne om til NOK basert på valutakursen fastsatt av Norges Bank per 31.12. januar.

Hvorvidt du må betale formuesskatt avhenger av nettoverdien av formuen din, dvs. formuen din etter fradrag for gjeld. Det finnes også et fribeløp, som i 2022 er 1,70 millioner kroner. Nettoformue som overstiger dette beløpet, skattlegges med en sats på 0,95%. ( 2023 - 1 %).

Hvordan fyller jeg ut selvangivelsen?

Hvis du har eiendeler og inntekt fra Bitcoin, bør du legge inn Virtuelle eiendeler/cryptovaluta.

Med mange transaksjoner i løpet av et år blir det svært vanskelig å beregne resultat, , , manuelt. 

Da lønner det seg å bruke tjenester som integreres med børsene og automatisk beregner gevinst eller tap.

Det er viktig at du tar vare på all dokumentasjon på kjøp og salg av bitcoin, da skattemyndighetene kan be om dette i fremtiden for kontrollformål. Ved å sørge for fullstendig dokumentasjon unngår du potensielle problemer og kan dokumentere transaksjonene dine i henhold til skattekravene.

Hva om du ikke har oppgitt inntekt tidligere år?

Mange har ikke oppgitt sine verdier i Bitcoin og lignende valutaer, noe som betyr at mange har skjulte verdier. Det samme gjelder fortjeneste fra salg av Bitcoin.

Det er ditt ansvar å gi skattemyndighetene fullstendige og korrekte opplysninger. Hvis du ikke gjør det og skattemyndighetene finner manglende opplysninger, kan de åpne et bokettersyn og gjøre endringer i skattemeldingen din, noe som kan føre til ekstra skattekostnader.

Det er derfor viktig at du selv retter selvangivelsen i god tid før skattemyndighetene iverksetter kontrolltiltak på eget initiativ og eventuelt ber om frivillig retting. Dette gjelder for inntektsår som ligger fire til ti år tilbake i tid. Du kan også selv endre selvangivelsen fra ett til tre år tilbake i tid ved å gjøre en personlig endring. Hvis du kommer skattemyndighetene i forkjøpet, unngår du en ekstra skattebyrde.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.