REGNSKAPSKONTROLL

Lurer du på om regnskapet ditt kunne vært håndtert på en bedre måte? Sjekk hvordan vår regnskapskontroll kan bistå deg!


  Fyll ut
  Skjema

  Vi tar kontakt med deg.

  Neste steg i prosessen for å bestille regnskapskontroll

  Hva er en regnskapskontroll?

  Vi utfører regnskapsrevisjonrevisjonen er en uavhengig og objektiv vurdering av regnskapsføringen utført av et gitt selskap. Prosessen tillater verifisering av innholdet, samt innhenting av viktig informasjon om selskapets økonomi, inkludert tilstanden til hele enheten. 

  Revisjon kan i utgangspunktet være frivillig. Det hender imidlertid at gjennomføringen er lovpålagt. Uansett er det viktig å sikre en grundig analyse av alle dokumenter. Dette har som formål å avdekke eventuelle uregelmessigheter og peke ut områder som krever økt oppmerksomhet fra regnskapsteamet eller bedriftens ledelse. 

  Vi har mange års erfaring med å betjene enheter som opererer på det norske markedet. Derfor gjennomfører vi med omhu og oppmerksomhet på hver eneste detalj. regnskapsrevisjonKunnskap om skatteregler og deres tolkning gjør det mulig for oss å grundig sjekke korrektheten av den førte finansielle dokumentasjonen. Kontrollprosedyrer utføres av autoriserte regnskapsførere, noe som understreker deres pålitelige karakter.

  1

  Start:

  Vi integrerer oss i kundens regnskapssystem og trenger tilgang som må gis av kunden. Vi arbeider med en rekke systemer, inkludert Fiken, 24SevenOffice, Visma, Tripletex og UniEconomy, for å sikre en sømløs og effektiv gjennomgang.

  2

  Gjennomgang av transaksjonen:

  Vi dykker dypt inn i alle aspekter av dine økonomiske transaksjoner – fra kjøp og salg til innbetalinger og mottatte innskudd. Vårt mål er å nøye analysere og forstå hvordan hver eneste finansielle bevegelse blir registrert i ditt system. Vi sikter mot å gi deg en fullstendig oversikt og innsikt i dine økonomiske operasjoner.

   

  3

  Finansanalyse:

  Vår ekspertise strekker seg til en grundig gjennomgang av dine nøkkelfinansielle dokumenter – inkludert balanse og resultatregnskapVi tar sikte på å sikre fullstendig nøyaktighet og samsvar mellom tallene i ditt system og de faktiske dataene i regnskapet. Vår oppgave er å garantere at hvert siffer reflekterer den reelle økonomiske situasjonen i din virksomhet.

  4

  Om alt er i orden med regelverket:

  Vi sikrer at ditt regnskap følger alle gjeldende regler og forskrifter nøye. Vårt mål er å eliminere enhver mulighet for uventede overraskelser. Med vår grundige kontroll, kan du være trygg på at ditt regnskap står sterkt og korrekt, i full overensstemmelse med loven 

  5

  Oppsummering og råd:

  Etter en grundig gjennomgang, dokumenterer vi våre observasjoner og analyser. Deretter sammenfatter vi våre funn i en detaljert sluttrapport. Denne rapporten gir deg en klar og omfattende oversikt over våre konklusjoner, slik at du kan ta informerte beslutninger basert på våre innsikter

  7 dager tilfredshetsgaranti

  Er du ikke helt tilfreds med kvaliteten på vår kontrolltjeneste? Vi står så fast ved vårt arbeid at vi tilbyr en pengene-tilbake-garanti. Skulle du føle at våre tjenester ikke møtte dine forventninger, trenger du bare å kontakte oss innen 7 dager etter revisjonen. Fortell oss hva som ikke stemte, og vi sørger for at du får full refusjon. Din tilfredshet er vår høyeste prioritet.

  Regnskapskontroll

  Pris
  1 999 NOK netto

  En gjennomgang av bedriftens regnskap i det regnskapssystemet som benyttes