kryptowaluty

Opodatkowanie Bitcoin i innych kryptowalut

Obecnie istnieje wiele osób zainteresowanych kryptowalutami. Zajmują się nimi na różnym poziomie zaangażowania, jednak niewielu z nich zgłasza swoje transakcje w zeznaniach podatkowych. Zakup i sprzedaż kryptowalut oraz aktywów w kryptowalutach nie są automatycznie raportowane organom podatkowym. Z tego powodu ważne jest, aby samodzielnie zgłosić te informacje. Jeśli w poprzednich latach nie zgłaszałeś swoich transakcji, pamiętaj o skorygowaniu poprzednich deklaracji podatkowych lub złożeniu dobrowolnej korekty.

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin to najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta na świecie, która zagościła już na dobre w świecie finansów. Ale czym dokładnie jest Bitcoin? Na początku jego istnienia, ta waluta internetowa była czymś abstrakcyjnym i traktowana jako ciekawostka, a nie praktyczne narzędzie. Bitcoin jest cyfrową walutą, inaczej zwana „kryptowalutą”, ponieważ wykorzystuje kryptografię do zabezpieczania transakcji w ramach swojej infrastruktury. Ta infrastruktura opiera się na rozproszonej bazie danych online, znanej jako „blockchain”. Transakcje związane z Bitcoinem odbywają się za pomocą sieci peer-to-peer, która działa na blockchainie, który jest również nazywany publicznym rozproszonym rejestrem. Obecnie ponad 300 000 Norwegów posiada Bitcoiny i inne kryptowaluty, które mogą być używane w wielu miejscach do płacenia za towary i usługi. Wartość Bitcoina jest regulowana przez podaż i popyt, co oznacza, że może on zmieniać swoją wartość, stając się bardziej lub mniej wartościowy.

Jak opodatkowany jest dochód z Bitcoina?

Jeśli realizujesz transakcje związane z Bitcoinem, musisz obliczyć zysk lub stratę wynikającą z tych transakcji. Jeśli sprzedałeś Bitcoiny, osiągnięty zysk będzie podlegał opodatkowaniu, a wszelkie poniesione straty będą mogły zostać odliczone. Ważne jest, aby wiedzieć, że każda transakcja z Bitcoinem podlega opodatkowaniu.

Kwota, która podlega opodatkowaniu, to różnica między kwotą, jaką zapłaciłeś za Bitcoin (wartość wejściowa), a kwotą, za którą go sprzedałeś (wartość wyjściowa). Jeśli poniosłeś jakiekolwiek koszty związane z zakupem, możesz dodać je do wartości wejściowej. Z kolei koszty sprzedaży mogą zostać odjęte od wartości początkowej, co obniża podlegającą opodatkowaniu kwotę. Ważne jest, aby wszystkie kwoty zostały podane w koronach norweskich i należy je przeliczyć zgodnie z aktualnym kursem wymiany obowiązującym w momencie wartości wejściowej i wyjściowej.

Jeśli użyłeś innej wirtualnej waluty, na przykład Bitcoina, jako formy płatności za zakup, podatnik ma obowiązek zgłosić wszelkie zyski lub straty związane z tą wirtualną walutą, która została użyta jako płatność.

Wniosek: Jeśli jesteś zaangażowany w transakcje związane z Bitcoinem, musisz dokładnie obliczyć zyski i straty, pamiętając o uwzględnieniu kosztów i kursów wymiany. Ważne jest również zgłaszanie wszelkich transakcji z Bitcoinem oraz innych wirtualnych walut w zeznaniu podatkowym, aby być zgodnym z przepisami podatkowymi.

Bitcoin jako składnik formuły

Jeśli na koniec roku posiadasz Bitcoiny, musisz uwzględnić ich wartość jako część aktywów w zeznaniu podatkowym. Następnie należy podać wartość obrotu wyrażoną w koronach norweskich na dzień 31.12 stycznia. Ponieważ Bitcoin jest zazwyczaj podawany w USD lub EUR, konieczne jest przeliczenie na NOK na podstawie kursu wymiany ustalonego przez Norges Bank na dzień 31.12 stycznia.

Czy będziesz musiał zapłacić podatek majątkowy, zależy od wartości netto Twojego majątku, czyli majątku po odjęciu długów. Istnieje również kwota wolna od opodatkowania, która w roku 2022 wynosi 1,70 mln NOK. Aktywa netto, które przekraczają tę kwotę, podlegają opodatkowaniu według stawki 0,95%. ( 2023 – 1 %).

Jak wypełnić zeznanie podatkowe?

Jeśli posiadasz aktywa i dochody z Bitcoin, należy umieścić w pozycji Virtuelle eiendeler/ kryptovaluta.

W przypadku wielu transakcji w ciągu roku, wyliczenie zysku czy straty, ,,ręcznie,, staje się bardzo trudne. 

Wtedy warto skorzystać z serwisów które integrujemy z giełdami i automatycznie wyliczamy zysk lub stratę.

Ważne jest, abyś zachował całą dokumentację dotyczącą zakupów i sprzedaży Bitcoinów, ponieważ organy podatkowe mogą w przyszłości zażądać jej przedstawienia w celu weryfikacji. Dbając o kompletną dokumentację, unikniesz potencjalnych problemów i będziesz mógł udokumentować swoje transakcje zgodnie z wymogami podatkowymi.

Co zrobić, jeśli nie wpisałeś dochodu w poprzednich latach?

Wielu ludzi nie ujawniło swoich aktywów w Bitcoinie i podobnych walutach, co oznacza, że wiele osób posiada nieujawnione aktywa. To samo dotyczy zysków ze sprzedaży Bitcoina.

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie organowi podatkowemu pełnych i poprawnych informacji. Jeśli tego nie zrobisz i organ podatkowy stwierdzi brakujące informacje, może otworzyć kontrolę podatkową i dokonać zmian w Twoim zeznaniu podatkowym, co może prowadzić do dodatkowych obciążeń podatkowych.

Dlatego ważne jest, abyś samodzielnie skorygował swoje zeznanie podatkowe w odpowiednim czasie, zanim organy podatkowe podejmą działania kontrolne z własnej inicjatywy i ewentualnie zażądają dobrowolnej korekty. Dotyczy to roku dochodowego, który sięga od czterech do dziesięciu lat wstecz. Możesz również samodzielnie zmienić zeznanie podatkowe od jednego do trzech lat wstecz, dokonując osobistej zmiany. Jeśli wyprzedzisz organy podatkowe, unikniesz dodatkowego obciążenia podatkowego.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.