Ukrainas flagg

Informasjon til arbeidsgivere som planlegger å ansette folk fra Ukraina

Ønsker du å ansette en ukrainsk statsborger til å jobbe i din bedrift? Ved ansettelse av personer fra utenfor EØS-landene gjelder særskilte regler som skal gjøre det lettere for borgere av dette landet lovlig å oppholde seg og arbeide i Norge. Ansettelsesprosessen avhenger av din flyktningstatus eller mangel på sådan.

Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver kan drive rekruttering. Du vil også få tips om hva du bør være oppmerksom på når du ansetter flyktninger og hvor du finner mer informasjon om dette temaet.

Hvis en ansatt Det er det ikke flyktningstatus bør oppfylle følgende krav.

Hvis en person som statsborger i Ukraina planlegger å komme til Norge for å jobbe, må han eller hun ha oppholdstillatelse. Vanligvis må en slik person presentere et konkret jobbtilbud i Norge før han eller hun kan søke om oppholdstillatelse for å jobbe. Nedenfor er en liste over krav:

1. Et biometrisk pass som fritar deg fra visumkravet.

Mer på https://udi.no/ord-og-begreper/personer-som-ikke-trenger-visum-for-a-besoke-norge/#link-708

2. Betalt søknad om oppholdstillatelse (vanligvis) på kr 6 300,-.

Mer på  https://udi.no/ord-og-begreper/gebyr/#link-3592

3. Utdanning:

  • minimum ungdomsskole, 3 års yrkesfaglig utdanning, f.eks Snekker eller Helsefagarbeidet - det samme som det som finnes i Norge,
  • fullført høyere utdanning med tittel, for eksempel ingeniør eller mastergrad,
  • spesielle kvalifikasjoner som en kombinasjon av erfaring og utdanning (kurs) - men her er det svært vanskelig å få tillatelse.

Mer på  https://udi.no/ord-og-begreper/faglart/

4. Penger for å leve.

Du burde ha i det minste 6 ganger beløpet på 23.224 kroner for å kunne bo i Norge. Dette utgjør 139.347 kroner. Disse pengene må settes inn på en norsk konto.

Mer på https://udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/arbeidssoker/?c=ukr#link-6239

5. Jobbtilbud.

Arbeidstakeren må ha et spesifikt tilbud om heltidsjobb eller minst en 80% heltidsstilling. Jobben skal være i det oppnådde yrket.

En arbeidssøker kan komme til Norge og bli her i 6 måneder. I denne perioden kan han søke jobb. Når han finner det, kan han søke om oppholdstillatelse i forbindelse med ansettelse i sitt yrke. Deretter sender han eller hun søknad om oppholdstillatelse. Du kan ikke jobbe i denne tiden. Det kan først starte etter at søknaden er positivt vurdert.

Mer på https://udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/arbeidssoker/?c=ukr#link-6239

6. Oppholdstillatelse.

Du kan få oppholdstillatelse for maksimalt seks måneder av gangen. Denne tiden regnes fra innreisedagen til Norge. En person må ha bodd ett år utenfor Norge før de kan få ny oppholdstillatelse som arbeidssøker. Det betyr at du må være utenfor Norge i 1 år for å kunne komme tilbake hit og jobbe igjen i 6 måneder.

Mer på https://udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/arbeidssoker/?c=ukr#link-6239

En faglært kan få oppholdstillatelse for lengre tid avhengig av hvilken stilling som tilbys:

– et yrke oppnådd på ungdomsskolen lar deg få oppholdstillatelse for en periode på inntil ett år,

– et yrke oppnådd gjennom høyere utdanning gir deg mulighet til å få oppholdstillatelse for en periode på inntil tre år (som kan kreve ytterligere kontroll).

Å bytte arbeidsgiver i denne perioden innebærer ytterligere forpliktelser.

Mer på https://udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/faglart/?c=ukr#link-816

Ulike retningslinjer gjelder for personer som studerer i Norge.

Du finner mer om ansettelse uten flyktningstatus på denne lenken:

https://udi.no/skal-soke/arbeidsinnvandring/?c=ukr

Hvis en ansatt har flyktningstatus – kan jobbe hvis det er tillatt.

Flyktninger kan begynne i arbeid etter å ha mottatt vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse (kollektiv beskyttelse) fra UDI.

De må først registrere seg hos politiet, og de kan begynne å jobbe først etter å ha mottatt skriftlig vedtak om oppholds- og arbeidstillatelse fra UDI. Ved registrering hos politiet og søknad om asyl får de et midlertidig norsk identifikasjonsnummer (d-nummer).

Flyktninger som ble innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, de får en engangsoppholdstillatelse med tilgang til arbeid for en periode på ett år. De som vil jobbe må ha skattekort. Utvandreren kan sende inn søknaden selv eller arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av den utenlandske arbeidstakeren.

I noen yrker vil det være påkrevd politiattest (politiattest).

Vanligvis blir ukrainske statsborgere omfattet av kollektiv beskyttelse medlemmer av Folketrygden og må betale Norske trygdeavgifter.

Underveis i rekrutteringsprosessen kan du bruke NAV-plattformen og legge ut en stillingsannonse der, gjerne på norsk https://arbeidsplassen.nav.no/

Du kan finne mer om flyktningarbeid på denne lenken:

https://www.nav.no/direkte-i-arbeid

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Patrycja Wolosz

Patrycja Wolosz

Partner / Senior Regnskapsfører

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.