Er gaver til ansatte skattefrie? Hvilken julegave å gi til ansatte?

Det nærmer seg slutten av året og det er på tide å tenke på gaver til våre ansatte. Planlegger du gaver til dine ansatte er det viktig å sette seg inn i reglene når slike gaver er skattefrie.

Enkelte gaver på jobben er skattefrie under beløpsgrensene og betingelsene fastsatt i FSFIN 5-15-1, se tabellen nedenfor.

For det første, for at skattefritaket skal gjelde, må gaven bestå av noe annet enn en pengesum. Det kan for eksempel være et gavekort, men et som ikke kan veksles inn i kontanter.

Videre gjelder skattefritak for ansatte og styremedlemmer også dersom den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Overskrides beløpsgrensen er det overskytende skattepliktig inntekt. Beløpsgrensen gjelder for alle gaver fra både arbeidsgiver og tredjepart.

Eksempel

Dersom arbeidstaker i løpet av året mottar fra arbeidsgiver, for eksempel:

  • et sett med håndklær til en verdi av 1500 kr for høytiden,
  • høyttalere verdt kr 2000 til jul,
  • en gavekurv fra en leverandør verdt kr 2000,

da må den ansatte betale skatt av beløpet kr 500. Se siste punkt i tabellen - totalbeløpsgrensen for andre gaver kr. 5000. Samtidig er summen i eksemplet kr 5500.

Innen ett skatteår kan du gi flere gaver til en og samme person ved ulike anledninger skattefritt, uten avgiftsplikt. For eksempel:

  • både en julegave på opptil KRW 5000 (siste punkt i tabellen),
  •  samt en bursdagsgave i en alder av 50 opp til KRW 4000 (nest siste poeng fra bordet)

kan være skattefri.

Arbeidsgivers forpliktelser

Arbeidsgiver bør utøve kontroll over gaver som ansatte mottar fra tredjeparter som ledd i arbeidsforholdet. I tillegg bør han også holde oversikt over gaver mottatt fra arbeidsgiver i løpet av året. Når den totale verdien av disse gavene ikke overstiger grensen på KR 5 000 per ansatt per år, trenger ikke arbeidsgiver å rapportere slike ytelser. Dersom beløpsgrensene overskrides, skal det overskytende rapporteres som skattepliktig inntekt.

Mer informasjon finner du her

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/gaver-og-reiser-betalt-av-arbeidsgiver/

og også her:

https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/veileder-til-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser-oppdatert-15.-januar-2021/

Andre viktige regler

Små sporadisk gaver av lav verdi som sjokolade eller blomster ved sykdom eller fødsel av barn er skattefrie for mottakeren. Dette gjelder selv om du mottar andre skattefrie gaver innenfor gjeldende gavegrense samme år.

Dersom din medarbeider mottar tilleggsgaver i form av bonuser, rabatter eller poeng fra din leverandør, bør du som arbeidsgiver også ha kontroll på dette og rapportere det hensiktsmessig. I dette tilfellet, kontakt regnskapsføreren din for å hjelpe deg å forstå hvordan du skal behandle slike godtgjørelser og når skatteplikt oppstår.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.