Når skal du betale skatt for bruk av firmabil?

Mange arbeidstakere og arbeidsgivere synes det er vanskelig å forstå reglene for å betale firmabilavgift. Når skal du betale skatt for bruk av firmabil og når ikke? Hva er unntakene fra disse reglene? Hvilke regler gjelder for elbiler? Mer om dette nedenfor.

Når må du betale firmabilavgift?

Det er to grunnleggende prinsipper som definerer dette:

 1. Bilen er tilgjengelig for privat bruk - dette betyr at den ansatte har rett til å bruke firmabilen for å komme hjem etter jobb.
 2. Bilen brukes til private turer. Reiser mellom hjem og jobb regnes også som private reiser.

Det er med andre ord veldig enkelt for en ansatt å få skatt på en firmabil.

Unntak for sporadisk bilbruk

Bruker du arbeidsgivers bil svært sjelden, er du fritatt for beskatning. I 2015 Det var ingen klart definerte grenser for sporadisk bilbruk, men fra 2016 det ble slått fast at sporadisk bilbruk er definert som følger:

 • en firmabil brukes maksimalt 10 dager i året,
 • den ansatte kjører firmabil maksimalt 1000 km i året.

Begge punktene må oppfylles.

Hvordan beregne skattepliktig beløp?

Firmabiler beskattes etter skatteprosentklassifiseringen. Beregningene er som følger:

Listepris på bilen Hei
Inntil 329.600 kroner 30% billistepris
Over 303.900 kr ytterligere 20% på beløpet ovenfor

I følge ABCs egenkapitaldirektorat er listepriser definert som:

«Listeprisen på en bil er hovedimportørens pris for den aktuelle bilmodellen inkl. mva, frakt, eksklusiv frakt og registreringskostnader, levert til innførselsstedet ved førstegangsregistrering i Statens vegvesen. Statens vegvesenstrafikkstasjon"

Tilleggsutstyr kjøpt med bilen skal også legges til listeprisen. Tilleggsutstyr kan omfatte for eksempel vinterhjul, dyrere lydanlegg, navigasjon, takstativ, skioppbevaring, tilhengerutstyr og mobiltelefonfester.

Spesielle regler

Det er flere særregler for verdivurdering av firmabiler. Dette inkluderer blant annet:

 • elektriske biler,
 • biler som brukes svært ofte til forretningsreiser - over 40 000 km per år.
En elbil som firmabil
 • Bruker du elbil, vil skattepliktig beløp bli beregnet ut fra redusert listepris. Skattepliktig beløp fastsettes i henhold til skatteprosentklassifiseringsmodellen angitt ovenfor.
 • Listeprisen reduseres med 20% dersom du bruker elbilen som firmabil. Skattegrunnlaget er derfor 80% av den opprinnelige listeprisen. Eksempel: hvis en elbil har en listepris på 500 000 kroner, er grunnlaget 400 000 kroner.
 • Er elbilen eldre enn 3 år, reduseres listeprisen med ytterligere 20%. Skattepliktig beløp vil da være 60% av den opprinnelige listeprisen. Ved å bruke eksempelet ovenfor vil grunnlaget i dette tilfellet være NOK 500.000 – 40% = NOK 300.000.
Arbeidsreiser over 40 000 km per år
 • Hvis du reiser mer enn 40 000 km på forretningsreise i løpet av et år, vil skattepliktig beløp også bli redusert. Opprinnelig listepris er redusert med 25%. Eksempel: Prisen på en bil med listepris 400 000 kr brukt til hyppige tjenestereiser over 40 000 km reduseres med 25%, dvs. 400 000 kr – 25% = 300 000 kr.
 • Når slike biler er eldre enn 3 år, vil listeprisen reduseres med ytterligere 25%. I dette eksemplet er avgiftsgrunnlaget listeprisen: 300 000 kr – 25% = 225 000 kr.
 • Siden 2016 er det pålagt å dokumentere tjenestereiser ved hjelp av elektronisk journal.
 

Forskrift om firmabiler (varebil klasse 2) og lastebiler med tillatt totalvekt 7.501 kg

Siden 2016 er det vedtatt nye avgiftsregler for privat bruk av firmabiler. De nye reglene gjelder for ansatte som bruker følgende firmabiler:

 • Varebil klasse 2 el
 • lastebiler med en maksimal tillatt vekt på 7.501 kg.

Du kan beregne skattegrunnlaget ditt ved å bruke to alternative modeller:

 1. Malmodell som for vanlige firmabiler, men med særfradrag.
 2. Individuell prissetting basert på faktisk privat bruk.

Valg av beskatningsmodell er bindende hele året.

Tidligere regler om «biler som på grunn av utforming og utstyr ikke egner seg til privat bruk» har ikke vært i kraft siden 2016.

Malmodell

Velger du malmodell vil listeprisen reduseres med 50%, maksimalt 150 000 kr.

Velger du malmodell vil listeprisen reduseres med 50%, maksimalt 150 000 kr.

 • 30% listepris inntil 329 600 kr og,
 • tillegg 20% over 329 600 kr.

Dersom firmabilen er 3 år eller mer i løpet av inntektsåret, reduseres også listeprisen med 25% før beregning av avgiftsgrunnlaget. Det er viktig å huske at du først må redusere grunnlaget med 25% på grunn av bilens alder, og deretter redusere grunnlaget etter særregelen for firmabil.

Det er ikke mulig å få tilleggsfradrag i listeprisen på grunn av høy kjørelengde (40 000 km) eller dersom firmabilen er en elbil.

Eksempel 1

Firmabil, listepris 500 000 kr, under 3 år gammel.

Listepris 500.000 kroner
50%-fradrag (maks. 150 000) 150.000 kroner
Utgangspunkt 350.000 kroner
329 600 kr x 30% 98.880 kroner
20 400 kr x 20% 4.080 kroner
Totalt 102.960 kroner
Eksempel 2

Firmabil, listepris kr 500.000,- over 3 år.

Listepris 500.000 kroner
Fradrag på grunn av bilens alder 25% 125.000 kroner
Grunnlaget etter fradrag for per alder 375.000 kroner
50%-fradrag (maks. 150 000) 150.000 kroner
225 000 kr x 30% 67.500 kroner
Individuell prissetting

Du kan også velge en individuell prismodell. Denne metoden innebærer skattlegging av faktiske private kilometer med en sats på 3,40 kroner per 1 km.

En privat kilometer betyr:

 • reise mellom hjem og jobb (forretningsreiser),
 • andre private turer.

For å bruke denne metoden må du dokumentere forretningsreisene dine ved hjelp av en elektronisk reiselogg. Alle reiser utover det som er dokumentert som tjenestereiser er skattepliktig med ovennevnte sats.

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i A-melding

Den avgiftspliktige delen av en firmabil skal inngå i skattefradraget ditt Skattetrekk, og forskuddsskatt for ansatte arbeidsgiveravgift skal også betales. Denne delen kreves også i A-melding.

Begge skattefradrag Skattetrekksamt arbeidsgiveravgift arbeidsgiveravgift skal beregnes månedlig gjennom hele året. Disse verdiene skal også inkluderes i A-meldingen fortløpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.