Kiedy zapłacisz podatek za korzystanie z samochodu służbowego?

Wielu pracowników i pracodawców uważa, że zasady dotyczące płacenia podatku od samochodu służbowego są trudne do zrozumienia. Kiedy powinno się płacić podatek za korzystanie z samochodu służbowego, a kiedy nie? Jakie są wyjątki od tych zasad? Jakie zasady dotyczą samochodów elektrycznych? Więcej na ten temat poniżej.

Kiedy musisz zapłacić podatek od samochodu służbowego?

Są dwie podstawowe zasady które to określają:

 1. Samochód jest dyspozycyjny prywatnie – to oznacza, że pracownik ma prawo, aby użyć samochodu służbowego w celu powrotu do domu po pracy.
 2. Samochód jest używany do prywatnych przejazdów. Przejazdy między domem a miejscem pracy uznawane są również jako prywatne przejazdy.

Innymi słowy, bardzo łatwo jest pracownikowi uzyskać opodatkowanie za samochód służbowy.

Wyjątek dotyczący sporadycznych przypadków używania samochodu

Jeśli używasz samochodu pracodawcy bardzo rzadko, jesteś zwolniony z opodatkowania. W 2015r. nie było żadnych jasno określonych limitów dla sporadycznych przypadków używania samochodu, ale od 2016r. ustalono, że sporadyczne używanie samochodu definiuje się następująco:

 • samochód firmowy używa się maksymalnie 10 dni w ciągu roku,
 • pracownik jeździ samochodem firmowym maksymalnie 1000km w ciągu roku.

Oba punkty muszą zostać spełnione.

Jak obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu?

Samochody firmowe podlegają opodatkowaniu według klasyfikacji procentowej opodatkowania. Obliczenia są następujące:

Cena katalogowa samochodu Część
Do 329 600 NOK 30% ceny katalogowej samochodu
Powyżej 303 900 NOK dodatkowe 20% od kwoty powyżej

Zgodnie z Dyrekcją ds. Kapitału własnego ABC ceny katalogowe są definiowane jako:

„Cena katalogowa samochodu stanowi cenę głównego importera za odpowiedni model samochodu zawierającą VAT, fracht, z wyłączeniem kosztów wysyłki i rejestracji, dostarczona do miejsca importu w momencie pierwszej rejestracji w norweskiej administracji drogowej Statens vegvesens trafikkstasjon.”

Dodatkowe wyposażenie zakupione razem z autem musi również zostać dodane do ceny katalogowej. Dodatkowe wyposażenie mogą stanowić na przykład koła zimowe, droższe systemy audio, nawigacja, bagażniki dachowe, schowek na narty, wyposażenie przyczepy i mocowania do telefonów komórkowych.

Szczególne zasady

Istnieje kilka specjalnych zasad wyceny samochodów służbowych. Dotyczy to między innymi:

 • samochodów elektrycznych,
 • samochodów wykorzystywanych bardzo często do podróży służbowych – ponad 40 000km w ciągu roku.
Samochód elektryczny jako samochód służbowy
 • Jeżeli korzystasz z samochodu elektrycznego, kwota podlegająca opodatkowaniu będzie obliczona na podstawie obniżonej ceny katalogowej. Kwotę podlegającą opodatkowaniu ustala się zgodnie z modelem klasyfikacji procentowej opodatkowania, wskazanym powyżej.
 • Cena katalogowa jest zmniejszona o 20% jeśli używasz samochodu elektrycznego jako pojazdu służbowego. Podstawa do opodatkowania wynosi zatem 80% pierwotnej ceny katalogowej. Przykład: jeśli samochód elektryczny ma cenę katalogową 500 000 NOK, podstawa wynosi 400 000 NOK.
 • Jeśli samochód elektryczny jest starszy niż 3 lata, cena katalogowa zostanie pomniejszona o kolejne 20%. Kwota podlegająca opodatkowaniu będzie wówczas wynosiła 60% pierwotnej ceny katalogowej. Stosując się do powyższego przykładu, podstawa w tym przypadku będzie wynosiła 500 000 NOK – 40% = 300 000 NOK.
Podróże służbowe powyżej 40 000km rocznie
 • Jeżeli podróżujesz więcej niż 40 000km służbowo w ciągu roku, kwota podlegająca opodatkowaniu również zostanie zmniejszona. Początkowa cena katalogowa jest obniżona o 25%. Przykład: cena samochodu z ceną katalogową w wysokości 400 000 NOK używany do częstych podróży służbowych powyżej 40 000km zostaje pomniejszona o 25%, czyli 400 000 NOK – 25% = 300 000 NOK.
 • Kiedy takie samochody będą starsze niż 3 lata, cena katalogowa zostanie zmniejszona o kolejne 25%. W tym przykładzie podstawą opodatkowania jest cena katalogowa: 300 000 NOK – 25% = 225 000 NOK.
 • Od 2016 r. wymagane jest udokumentowanie podróży służbowych przy pomocy elektronicznego dziennika.
 

Przepisy dotyczące pojazdów służbowych (varebil kl 2) i ciężarówek o maksymalnej dopuszczalnej masie 7501kg

Od 2016 r. przyjęto nowe zasady podatkowe dotyczące prywatnego użytkowania samochodów służbowych. Nowe zasady mają zastosowanie do pracowników, którzy korzystają z następujących samochodów służbowych:

 • Varebil klasa 2 lub
 • ciężarówki o maksymalnej dopuszczalnej masie 7501 kg.

Możesz obliczyć podstawę podlegającą opodatkowaniu korzystając z dwóch alternatywnych modeli:

 1. Model szablonu jak w przypadku zwykłych samochodów firmowych, ale ze specjalnym odliczeniem.
 2. Indywidualna wycena oparta na faktycznym użytku prywatnym.

Wybór modelu opodatkowania jest wiążący przez cały rok.

Wcześniejsze zasady dotyczące „samochodów, które nie są odpowiednie do użytku prywatnego ze względu na ich konstrukcję i wyposażenie”, nie obowiązują od 2016 r.

Model szablonu

Jeśli wybierzesz model szablonu, cena katalogowa zostanie obniżona o 50%, maksymalnie 150 000 NOK.

Jeśli wybierzesz model szablonu, cena katalogowa zostanie obniżona o 50%, maksymalnie 150 000 NOK.

 • 30% ceny katalogowej do 329 600 NOK i,
 • dodatkowe 20% powyżej 329 600 NOK.

Jeżeli samochód służbowy ma 3 lata lub więcej w ciągu roku dochodowego, cena katalogowa zostanie również obniżona o 25% przed obliczeniem podstawy opodatkowania. Ważne jest, aby pamiętać, że najpierw należy obniżyć podstawę ze względu na wiek auta o 25%, a następnie zmniejszyć podstawę według specjalnej reguły dotyczącej samochodu służbowego.

Nie jest możliwe uzyskanie dodatkowego odliczenia od ceny katalogowej ze względu na wysoki przebieg (40 000km) lub jeśli samochód służbowy jest samochodem elektrycznym.

Przykład 1

Samochód służbowy cena katalogowa 500 000 NOK, poniżej 3 lat.

Cena katalogowa 500 000 NOK
Odliczenie 50% (maks. 150 000) 150 000 NOK
Podstawa 350 000 NOK
329 600 NOK x 30% 98 880 NOK
20 400 NOK x 20% 4 080 NOK
Suma 102 960 NOK
Przykład 2

Samochód służbowy cena katalogowa 500 000 NOK, powyżej 3 lat.

Cena katalogowa 500 000 NOK
Odliczenie ze względu na wiek auta 25% 125 000 NOK
Podstawa po odliczeniu ze wzgl. na wiek 375 000 NOK
Odliczenie 50% (maks. 150 000) 150 000 NOK
225 000 NOK x 30% 67 500 NOK
Indywidualna wycena

Możesz także wybrać Indywidualny model wyceny. Metoda ta polega na opodatkowaniu rzeczywistych prywatnych kilometrów przy stawce 3,40 NOK za 1 km.

Przez prywatny kilometr rozumie się:

 • przejazdy między domem a miejscem pracy (podróże służbowe),
 • inne prywatne przejazdy.

W celu skorzystania z tej metody wymagane jest udokumentowanie przejazdów służbowych za pomocą elektronicznego dziennika podróży. Wszystkie przejazdy wykraczające poza to, co jest udokumentowane jako przejazdy służbowe, podlegają opodatkowaniu zgodnie z powyższą stawką.

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift i raportowanie w A-melding

Część podlegająca opodatkowaniu przy samochodzie służbowym musi być uwzględniona w odliczeniach podatkowych skattetrekk, a zaliczka na podatek osobowy za pracowników arbeidsgiveravgift również musi zostać zapłacona. Ta część jest również wymagana w A-melding.

Zarówno odliczenia podatkowe skattetrekk, jak i składki pracodawcy arbeidsgiveravgift muszą być obliczane co miesiąc przez cały rok. Wartości te muszą być również uwzględniane w A-melding nieprzerwanie co miesiąc przez cały rok. Nie można zwlekać do końca roku, aby odliczyć podatek i obliczyć składkę pracodawcy.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.