Hvordan redusere skatten i et enkeltpersonforetak?

Visste du at du som enkeltmannsforetak kan avskrive kostnadene ved å drive hjemmekontor?
Hvilke andre kostnader kan redusere inntekten din slik at du betaler mindre overskuddsskatt?

Driver du et enkeltpersonforetak kan du ikke nyte godt av minstefradrag inntil 94.750 kroner. Sysselsatte har denne muligheten - det er et standardfradrag fra skattegrunnlaget, som gir ansatte den såkalte «automatisk» dekket kostnader knyttet til oppnådd inntekt. Enhver skattyter kan søke om dekning av faktiske kostnader dersom de overstiger minstefradragsbeløpet, men dette er vanligvis det beste alternativet og det mest valgte.

Som eier av et enkeltpersonforetak har du ikke rett til minstefradrag. Du kan imidlertid benytte deg av andre muligheter lovgiveren gir.

Nedenfor presenterer vi en liste over utgifter som kan inkluderes i kostnadene bortsett fra det åpenbare kjøpet av materialer eller varer.

Kontor hjemme

Enkeltpersonforetak har mulighet til å få et standard kontorfradrag på kr 1700,- pr år. Det er imidlertid mulig å avskrive de faktiske utgiftene til kontoret i henhold til fordeling av kvadratmeter av leiligheten eller huset. Noen vilkår må imidlertid være oppfylt for å få et slikt fradrag, for eksempel at det ikke kan være seng på rommet. Merk - hvis du planlegger å selge leiligheten din, kan den delen som ble brukt som kontor bli skattepliktig. Derfor er det ikke alltid lønnsomt. Spør regnskapsføreren din for detaljer.

Kilometrówka (Bilgodtgjørelse)

Skattyter kan etter oppfyllelse av visse vilkår avskrive bruken av egen bil i bedriften med en sats på 3,8 kr/km. Dette skal dokumenteres med en såkalt kjørebok. Det kan være i form av en Excel-tabell eller andre elektroniske systemer tilgjengelig på markedet. Du kan maksimalt avskrive 6000 km i året.

OTP (pensjonsforsikring)

Et enkeltpersonforetak uten ansatte omfattes ikke av bestemmelsene om pensjonsforsikring. Selskapseieren kan imidlertid frivillig kjøpe slik forsikring. Forsikringsbidrag kan ikke overstige 4% av selskapets inntekt, og det må være et beløp innenfor 1G - 12G. Dette er ment å være en fordelaktig måte å investere på for personer som tjener mer enn 7,1G.

Grunnbeløp (G) er per 1. mai 2017 på 93.634 kroner.

Aviser, bransjelitteratur

Det er mulig å avskrive kostnadene ved kjøp av aviser og faglitteratur dersom virksomheten krever slike opplysninger.

Dietter og reisekostnader

Hos enkeltpersonforetak har vi mulighet til å avskrive kostnader påløpt for forretningsrelaterte reiser. Regningene skal inneholde opplysninger om hvem som reiste og til hvilket formål. Du kan også inkludere kostnader som billetter, parkeringsplasser eller bompenger i regnskapet. I motsetning til situasjonen hvor vi er ansatt som arbeidstaker, kan vi ikke trekke fra tillegg etter statlige satser.

Representasjonskostnader

Med representasjonskostnader mener vi kostnader påløpt for personer utenfor selskapet, for eksempel kunder, leverandører, andre entreprenører. Du kan avskrive slike kostnader under flere betingelser:

  • Kostnadene må påløpe under arbeid eller i nær forbindelse med forhandling eller fremvisning av tjenester eller varer.
  • Møtestedet er arbeidsstedet eller, dersom dette ikke er mulig, i nærmeste lokaler som oppfyller slike vilkår.
  • Utgifter kan ikke overstige 451 kroner per person. Regningen kan ikke omfatte sterk alkohol eller tobakk.

Utgifter skal dokumenteres med en faktura som beskriver hvem som deltok og til hvilket formål.

presenterer

Påløpte kostnader til gaver til personer knyttet til virksomheten (leverandørens oppdragsgivere mv.) skal ikke overstige kr 250,- pr.

Ekstra helseforsikring

Når du driver et enkeltpersonforetak, er det mulig å tegne tilleggsforsikring. Denne forsikringen gir bedre ytelser ved sykdom. Denne utgiften vil ikke være en utgift for selskapet, men skattyter kan avskrive den direkte i sin selvangivelse.

Arbeidsklær

Hovedregelen er at det ikke gis fradrag for kjøp av klær. Loven tillater imidlertid kjøp av klær som neppe egner seg til privat bruk. Disse vil inkludere uniformer og andre spesialiserte klær.

Briller

En gründer kan registrere kjøp av spesielle briller for bruk av en datamaskin som en kostnad. Det kreves dokumentasjon fra legen din på at slike briller er nødvendige.

 

Førerkort

Kostnaden for å få førerkort er ikke fradragsberettiget. Det er imidlertid mulig å føre opp kostnadene ved fornyelse av førerkort dersom det er nødvendig for en gitt aktivitet.

 Lisens/sertifikat

I yrker som krever lisens, for eksempel en rørlegger, er utgiften som påløper for å få sertifikat ikke en kostnad for selskapet. Dette er den årlige vedlikeholdslisensen, hvis noen.

Bøter/straff

Straffer som ikke utgjør direkte straff er gjenstand for avskrivning. Dette vil for eksempel være et forelegg for manglende parkeringsavgift eller overskridelse av parkeringstiden. Bøter som parkering på forbudt sted eller fartsovertredelse er imidlertid ikke gjenstand for avskrivning.

Behandling av skader oppstått under arbeid

Selskapets utgifter inkluderer behandlingsutgifter for skader pådratt under arbeid.

Telefon/Internett

Vi kan avskrive kostnadene for telefon, Internett og Internett-tilkobling. Det tas imidlertid ut 4 392 kroner fra regnskapet hvert skatteår som reduksjon i kostnader til privat telefonbruk.

Opplæringskurs

Utgifter som påløper ved å skaffe seg et yrke eller tilegne seg ny kompetanse er ikke en kostnad for selskapet. Det spiller ingen rolle om det er i form av flere kortere kurs, heltids- eller deltidsstudier. Kostnaden er imidlertid utgiften som påløper for å opprettholde kompetansen din. Dersom kurset gjelder ivaretakelse av kompetanse, er kostnaden for bedriften innkjøp av materiell, kurset, reisekostnader, eksamensavgifter mv.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.