Tillatelser

Har du ikke oppdrag? - Finn ut mer om regler for tillatelser

Når bedriftens situasjon er prekær, kan det være nyttig å vite at du har mulighet til å sende ansatte til permittering (tilsvarende polsk "standstill"), uten å måtte si dem opp. Det finnes egne prosedyrer for dette, og de gir de ansatte mulighet til å få økonomisk støtte fra NAV, såkalte dagpenger. Det er verdt å følge med på tillatelsesvilkårene, ettersom de varierer avhengig av landets økonomiske situasjon.

Permittering - hva det er

Permittering er en midlertidig permittering som innebærer at arbeidstakeren ikke er forpliktet til å arbeide for arbeidsgiveren og at arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å betale lønn til arbeidstakeren, med et lite unntak som vil bli diskutert nedenfor. Permitteringen er kun midlertidig, og varigheten er tidsbegrenset. Det som følger av dette, er at arbeidstakeren har rett og plikt til å gå tilbake til arbeidet etter endt permisjon.

Når du skal sende arbeidstakere på permittering

En av hovedbetingelsene er at det foreligger en alvorlig grunn som gjør det nødvendig for bedriften. Det er ikke mulig å sende en ansatt på permittering på grunn av personlige årsaker eller konflikter med den ansatte. Det må foreligge saklige omstendigheter i bedriften som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll.

Typiske årsaker som fører til tillatelse er blant annet:

 • naturkatastrofer,
 • streik i bedriften din,
 • en streik hos leverandører av råvarer eller forsyninger som påvirker virksomheten din,
 • svikt i ordrer, kontrakter eller opphør av virksomheten i en viss periode.

Hvem du skal sende på permittering

Hvis situasjonen krever det, kan du som arbeidsgiver sende administrativt og manuelt personale samt deg selv på permittering hvis du for eksempel er ansatt som Daglig Leder.

Utvelgelsen av ansatte som skal permitteres må være saklig begrunnet og gjøres på grunnlag av en helhetsvurdering av bedriften. Denne vurderingen må ta hensyn til alle relevante faktorer, som for eksempel størrelsen på heltidsstillingen, ansiennitet, stilling.

Hvilket fritak - helt eller delvis

Permittering oppgis i prosent. Det er mulig å permittere ansatte fra 100% av deres årsverk - i så fall snakker vi om en total reduksjon i årsverk, eller for eksempel fra 80% av deres årsverk - i så fall snakker vi om en delvis reduksjon i årsverk.

For at en ansatt skal få rett til dagpenger, må fritaket være på minst 50%.

Hvis bedriftseieren er den eneste ansatte i sin egen bedrift, kan han/hun sende seg selv til maksimalt 80% som gir tillatelse.. Over denne verdien vil han miste retten til dagpenger, da dette vil indikere en fullstendig nedleggelse av selskapet og ikke en midlertidig stans i driften.

Hvor lenge kan permittering vare

På dette tidspunktet er det bestemt at tillatelsen maksimalt kan vare i 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode.

Hva er fremgangsmåten fra arbeidsgivers side?

1. rapportere permittering til NAV

Kravet gjelder bare hvis du sender flere enn 10 ansatte på permittering. Det finnes et eget skjema for dette på NAVs nettsider.

2. sende en permitteringsvarsel kalt permitteringsvarsel

Ansatte skal varsles om tillatelser med 14 dager på forhånd. Skulle noe uforutsett skje, reduseres denne perioden til 2 dager.

Meldingen bør inneholde informasjon som f.eks:

 • grunn,
 • dato for varsling,
 • startdato og varighet,
 • navnet på personen som avskjediges midlertidig,
 • %-fritak,
 • arbeidsgivers underskrift.

3. informere de ansatte om deres rettigheter og plikter

Etter den perioden arbeidsgiveren har betalt, dvs. den første perioden med 3 uker (15 virkedager)Den ansatte kan søke om en ytelse, dvs. dagpenger. Han eller hun må imidlertid gjennomføre en rekke trinn, fortrinnsvis via NAVs nettsider hvis han eller hun har mulighet til å autentisere en profil, f.eks. via BankID:

 • registrere deg som arbeidssøker,
 • søke om dagpenger,
 • sjekk kontonummeret ditt i profilen din,
 • sende et meldekort hver 14. dag,
 • Registrer CV-en din.

4. rapportere permittering på a-melding

Informer regnskapsføreren din om hvem du sender på permisjon og hvor mye, slik at han eller hun kan registrere både start og slutt på permisjonen i lønnssystemet. Denne informasjonen skal sendes til NAV i de månedlige a-meldingsrapportene. Husk også å rapportere datoen den ansatte ble gjeninnsatt.

5. utbetale lønn til de ansatte for arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiveren er forpliktet til å dekke de første 15 arbeidsdagene 100%, dvs. totalt 3 uker betalt av arbeidsgiver.

Tillatelse til arbeid

Om nødvendig kan den ansatte arbeide opp til 6 uker uten avbrudd i tillatelsen. Det utførte arbeidet må rapporteres på meldekortet som sendes til hver 14. dag på NAVs nettsider. Arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn for de timene som er arbeidet. Hvis arbeidstakeren har arbeidet heltid i mer enn seks uker, anses permitteringen for å være avsluttet.

Sykdom under tillatelsen

Sykdom avbryter ikke tillatelsen. Antall uker med permisjon må imidlertid forlenges med fraværsperioden på grunn av sykdom. Under permittering overtar NAV sykelønnen. Det er ikke mulig å bruke egenmelding under permittering.

Oppsigelse i løpet av tillatelsesprosessen

Med oppsigelsen opphører permitteringen automatisk. Arbeidsgiveren må betale lønn fra oppsigelsestidspunktet og frem til kontraktens utløp. Hvis en permittert sier opp på egen hånd, trenger arbeidsgiveren vanligvis ikke å betale lønn. Dette avhenger blant annet av hva som står i kontrakten.

Vilkår som må være oppfylt for å ha rett til dagpenger

1. Inntektsreduksjon.

2. tillater minst 50%.

3. inntekter på 167 216 NOK fra den siste 12 måneder, eller 334 431 fra den siste 36 måneder.

4. erklæring som arbeidssøker.

5. bosted i Norge, registrer deg på folketrygden.

6 Permittering på grunn av arbeidsmangel eller andre forhold utenfor arbeidsgivers kontroll,

7. Alder under 67 år.

Hvor mye du kan få

Arbeidsgiveren skal dekke de første 15 arbeidsdagene i form av 100%. Utbetalingen overtas da av NAV hvis du søker om dagpenger 62,4% fra inntekten din opp til 668 862 kroner. NAV tilbyr et barnetillegg på 35 kroner.

Eier av enkeltpersonforetak - enkeltmannsforetak

Den kan sende ansatte på permittering, men ikke seg selv. Inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. ENK-eieren kan søke om annen støtte. Les mer om dette temaet her: https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp

Patrycja Wolosz

Patrycja Wolosz

Partner / Senior Regnskapsfører

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.