Obligatorisk tylenestepensjon (OTP), dvs. obligatorisk pensjonsforsikring

Arbeidsgiver er forpliktet til å opprette, i henhold til spesifikke krav tjenestepensjonsprogrammer for sine ansatte. Programmet vurderes del av lønnskontrakten, og arbeidsgiveren betaler bidraget, som går til den ansattes pensjonskasse.

Tilsyn og kontroll med arbeidsgivers forpliktelse vedrørende arbeidstakers pensjonsordning utføres av Skatteetaten, i henhold til OTP-loven § 2 (4).

Pensjonsprogrammer er laget for å sikring av ansattes pensjoner. De må opprettes innen seks måneder etter at vilkårene i OTP-loven § 1 og 2 er oppfylt.

Etter reglene arbeidsgiver må sette av minst 2% fra arbeidstakers inntekt. Arbeidstaker som går ut av en privat arbeidsgiver med ytelsespensjon, tar med seg forsikring med opptjente pensjonsrettigheter. Når en ansatt bestemmer seg for ikke å bli hos sitt nåværende forsikringsselskap, vil de tegne polisen automatisk overføringer kontakt din nye arbeidsgivers forsikringsselskap. Hvis arbeidsgiveren din driver en innskuddsordning, den ansatte får utstedt sertifikat for pensjonskapital.

Obligatorisk pensjonsforsikring (OTP) er obligatorisk når:

  1. Selskapet har minst 2 ansatte som indirekte eller direkte er eiere av selskapet og begge har minst 75% på heltid. Dersom kun eieren er ansatt i selskapet, selv på 100%, er det ingen OTP-plikt.
  2. Selskapet sysselsetter minst 1 ansatt (som ikke er eier av selskapet) på heltid. 75%.
  3. Bedriften sysselsetter ansatte (hvilket som helst) som jobber totalt 2 heltidsjobber, og hver av dem har minst 20% heltidsarbeid - for eksempel er det 11 ansatte med 20% heltidsarbeid - de må ha en OTP.

Hvem skal omfattes av pensjonssystemet?

Med mindre annet følger av loven, skal ansatte ha en registrert OTP med virkning fra første arbeidsdag eller fra det tidspunkt arbeidstakeren oppfyller kravene beskrevet nedenfor.

Selskapet er forpliktet til å opprettholde et pensjonsprogram for ansatte for alle ansatte som:

  • er over 13 år,
  • de tjente over 1000 kroner, som vanligvis er lønnsgrensen som skal rapporteres i a-melding. For skattefrie bedrifter og organisasjoner er grensen 10 000 kroner,
  • er underlagt obligatorisk trygd.

Eier av et enkeltpersonforetak kan velge om han eller hun vil være medlem av pensjonssystemet, eller ikke. Vær oppmerksom på at dersom eieren av et slikt selskap bestemmer seg for ikke å være omfattet av den obligatoriske pensjonsordningen, kan vedkommende ikke opprette en frivillig pensjonsordning etter vilkårene i innskuddspensjonsloven § 2-3 (2).

Tvangsmulkt

Dersom et selskap omfattet av OTP-plikten ikke har oppfylt den, vil kontoret forplikte selskapet til å inngå avtale innen fastsatt frist.

Hvis du overser fristen, må du betale en obligatorisk bot en bot på 250 kroner per ansatt per dag og den vil forbli i kraft inntil pensjonssystemet er etablert.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Patrycja Wolosz

Patrycja Wolosz

Partner / Senior Regnskapsfører

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.