Avtaler med nærstående enheter i et aksjeselskap

Transaksjoner med nærstående og andre nærstående - se hvilke krav som må oppfylles for at kjøps-, låne- og salgstransaksjoner skal være gyldige (aksjeselskap).

Aksjeloven § 3-8 angir hvilke vilkår som må være oppfylt for at transaksjoner med nærstående og nærstående skal være bindende. La oss først avklare hvem som er nærstående, nærstående i norsk rett for aksjeselskaper. Nærstående er aksjonærer, daglig leder, morselskapet, medlemmer av styret, samt familiemedlemmer til aksjonærene, daglig leder eller nærmeste slektninger til ledelsen personale.

Hvilke kontrakter omfattes av regelverket?

Nedenfor vil vi presentere nærmere hvilke kontrakter som omfattes av regelverket, hvordan prosessen med å inngå kontrakt skal se ut og hvilke konsekvenser det kan få dersom det gjøres feil. En avtale som ikke er inngått på den måten som er fastsatt i loven er ugyldig.

Det avgjørende for å avgjøre om en slik avtale faller inn under bestemmelsene i punktene 3-8 er om den andre avtaleparten er i stand til å sette sine egne interesser over selskapets.

Det finnes en rekke unntak der kontrakten ikke trenger å være underlagt bestemmelsene i paragraf 3-8:

  1. Den reelle verdien av kontrakten er mindre enn 2,5% av selskapets balansesum på et gitt tidspunkt eller
  2. Kontrakten er på et beløp lavere enn PLN 100 000 og er godkjent av selskapets ledelse.
  3. Kontrakten inngås som en del av selskapets ordinære virksomhet og inneholder priser og regler som er standard på markedet. Dette unntaket vil dekke en stor andel av kontraktene selskapet har inngått.
  4. Avtaler om godtgjørelse til daglig leder og styret er ikke underlagt denne bestemmelsen. Vi minner om at slike avtaler imidlertid skal godkjennes av generalforsamlingen.
  5. Avtaler inngått ved etablering av et selskap.
  6. Avtaler om økonomisk bistand innenfor konsernets strukturer.

For at en transaksjon av kjøp, salg, lån etc. med slektninger/nærstående skal være bindende, må følgende trinn utføres:

  1. Selskapets ledelse plikter å vurdere kontrakten og dens vilkår. Utarbeid deretter en uttalelse der styret forklarer hvilke prinsipper som ble fulgt ved verdivurderingen av kontraktsobjektet.
  2. Erklæringen skal da godkjennes av revisor. Revisor må godkjenne dette selv om selskapet ikke har revisor.
  3. Dette dokumentet skal deretter fremlegges for generalforsamlingen og registreres i forekregisteret.
  4. Erklæringen skal i tillegg inneholde opplysninger om at det å inngå en gitt kontrakt vil være trygt for selskapet med hensyn til finansiell likviditet og egenkapital.

I mange situasjoner, når selskapet har en eller to aksjonærer, vil dette arbeidet være rent formelt og begrenset til utarbeidelse av dokumentasjon.

Konsekvenser av å ikke følge regelen

Og nå det viktigste: hva er konsekvensene hvis et selskap ikke overholder regelverket omtalt ovenfor? En kontrakt som faller inn under paragraf 3-8 og inngås uten prosessen beskrevet ovenfor er ugyldig. Dersom kontrakten er oppfylt, vil beløpene måtte tilbakebetales. Dette kan ha stor betydning ved selskapets konkurs.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.