Hvor mye tjener din ansatte for selskapet? - Kalkulator

Vi har utarbeidet en kalkulator som har to funksjoner. For det første viser kostnaden for den ansatte inkludert avgifter og variable kostnader.

For det andre viser hvilken sats vi skal fakturere til. av våre kunder for å gjøre det kostnadseffektivt å ansette en medarbeider. Kalkulatoren tar hensyn til den ansattes sykedager og interntid.

Vi anbefaler at du utforsker kalkulatorens muligheter ved å prøve ut ulike scenarier.

Skjemaet du har valgt eksisterer ikke.

ESTIMAT AV ANSATTEKOSTNADER

Denne delen tilbyr en oversikt over de grunnleggende aspektene av lønn og arbeidstid.
Her finner du en beskrivelse av elementer som kan være relevante for deg:

Antall arbeidsdager per år - I gjennomsnitt er det 230 dager i et kalenderår. Hvis en ansatt bare jobber for oss i et halvt år, fører vi halvparten, dvs. 115 dager.

Antall arbeidstimer per dag - Standard arbeidstid i Norge er 7,5 timer. I likhet med antall dager, oppgir vi 3,75 timer når vi har en deltidsansatt.

Helligdager - Minimumssatsen for feriepenger er 10,2%. Satsen er 12% for 5 ukers ferie. En ansatt over 60 år har rett til en sats på 12,5%.

Arbeidsgiveravgift - Grunnleggende AGA-sats er 14,1. Avhengig av region i Norge kan prisene være lavere https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift/.

OTP – Minste obligatoriske pensjonsforsikring er 2%. Noen selskaper bruker imidlertid en rate på 3-5%.Andre direkte og indirekte sysselsettingskostnader

I denne seksjonen beregner vi de tilleggsutgiftene som påløper ved årlig ansettelse av en ny medarbeider.
Hvis noen av postene ikke er relevante for din bedrift, kan du utelate dem.

Forsikring (f.eks. yrkeskade) - Dette er en obligatorisk forsikring i mange bransjer og representerer en kostnad som alltid må dekkes av arbeidsgiveren.

Kostnader knyttet til næringslokaler - Ved ansettelse av ny person kan vi trenge en ekstra arbeidsstasjon, som vil øke kostnadene for husleie, strømforbruk mv.

Utgifter til utstyr (datamaskin, telefon, iPad osv.) kostnadene vi må pådra oss i forbindelse med å utstyre arbeidsplassen for den ansatte.

Læring (lederens tid brukt på implementering) I en situasjon der en intern person i bedriften må bruke tid på å lære opp en ny person, bør vi ta hensyn til dette i beregningene. Vi antar her at kursholderen samtidig kan jobbe med kunder og generere fortjeneste for bedriften. For å forenkle beregningen kan vi bruke antall timer * timelønnen til kursholderen * 1,3 for å få kostnaden inkludert arbeidsgiveravgift.

Kurs og opplæring I mange bransjer er det nødvendig å sende ansatte på obligatorisk opplæring hvert år.

Verktøy - - Dette inkluderer alle andre verktøy som må anskaffes ved ansettelse av en ny medarbeider. Det er viktig å merke seg at noen verktøy kun er nødvendige i det første arbeidsåret, så denne kostnaden bør gjennomsnittsberegnes.

Regnskap Å ansette en annen person genererer en ekstra regnskapskostnad i form av oppgaver som å forberede utbetalinger og relaterte saker, sykelønn osv.

Auto Vi fører bilstillinger her når det er nødvendig å ansette en annen person i bedriften. Dette er ofte tilfelle, for eksempel i elektro- eller rørleggerbedrifter, der den ansatte er et enmanns "team".

INNTEKT FRA ANSATTEs ARBEID

For våre tjenester angir vi en gjennomsnittlig timepris, som representerer summen vi fakturerer kundene for våre ansattes arbeidstid.

Bedriftens inntekt per ansatt time / Optimal årsinntekt – disse postene viser oss hvor mye vi tjener per ansatt per time og per år.Beregning av potensielt inntektstap grunnet sykdom/internt arbeid

Antall sykedager - Ved sykdom dekkes de første 16 arbeidsdagene av arbeidsgiveren. Vi teller arbeidsdagene i løpet av de første 16 dagene, så det er vanligvis 11-12 dager. Hvis en ansatt blir syk to ganger i året i to uker, dekker arbeidsgiveren 20-24 arbeidsdager. Det er også verdt å huske at alle arbeidstakere har rett til egenmelding (3-dagers sykmelding uten legeerklæring) 4 ganger i året.

Internt arbeid (praktikant) på dagtid - Hvis en ansatt har tid i løpet av dagen som vi ikke kan fakturere en kunde, er det verdt å ta hensyn til dette i beregningene. Det kan for eksempel dreie seg om kjøp av varer i butikken som kunden ikke vil betale for, eller reparasjon av egne feil.

Inntekter fra ansatte Denne posten viser hvor mye vi kunne fakturere kunden for de timene den ansatte faktisk arbeidet.

Personalkostnader inkludert ikke-produktive timer - Denne indikatoren viser hvor mye en times arbeid reelt sett koster oss. Vi kan bruke dette som en indikasjon på hvor mye vi bør fakturere kunden for å dekke eventuelle kostnader knyttet til den ansatte.Sammendrag

Skjemaet du har valgt eksisterer ikke.

Kalkulatoren er et verktøy for å teste ulike scenarier og øke bevisstheten om de reelle kostnadene. Hver bedrifts situasjon er imidlertid forskjellig, så vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din regnskapsfører for å finne ut nøyaktig hvor kostnadseffektivt det er å ansette, eller for å lage et profesjonelt budsjett.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.