Revisjon i Norge

Revisjon i din bedrift? – praktiske tips

Bedrifter som oppfyller visse vilkår er underlagt revisjonsplikt. I den følgende posten vil vi beskrive vår erfaring med samarbeid med kunder og deres revisorer under den årlige revisjonen av selskapets regnskap. De beskrevne tipsene kan hjelpe din bedrift å forberede seg godt på denne aktiviteten, noe som vil bidra til både en raskere prosess med å godkjenne årsoppgjøret og også til å opprettholde optimale administrative kostnader (revisjon og regnskap).

Leter du etter informasjon om hvilke selskaper som er revisjonspliktige anbefaler vi å se her:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/

Revisors oppgaver

Revisors rolle er å godkjenne årsregnskap og årsregnskap (Skattemelding, Årsregnskap) for selskapet. Revisor skal være uavhengig av både oppdragsgiver og din bedrifts regnskapsfører.
Godkjenning av ovennevnte rapporter handler i praksis om å kontrollere kvaliteten på regnskapsdokumentasjonen og avgjøre om det er ting som må forbedres i virksomheten, samt bekrefte om virksomheten opererer innenfor rammene av regelverk og lov.

Revisjon av selskapets regnskap

I de fleste tilfeller samarbeider revisor med oss – regnskapsførere, og vi er på en måte mellomledd mellom din bedrift og revisor. De fleste spørsmål overlates vanligvis til regnskapsførere, noe som betyr at regnskapsføreren vet svarene og har nødvendig dokumentasjon og ikke involverer din bedrift eller din tid. Det er imidlertid også spørsmål som må rettes til bedriftseieren.

Nedenfor presenterer vi kategoriene av spørsmål/spørsmål som reises under en virksomhetsrevisjon, som dels besvares av regnskapsførere og dels sendes direkte til virksomhetsleder.

PÅVIRKNINGER

 1. Hva er rutinen for å bokføre salgsfakturaer i din bedrift? Fakturerer du oppdragsgiver til fast pris (f.eks. pris for hele prosjektet) eller timepris?
 2. Hvor ofte utsteder du fakturaer (en gang i måneden, oftere, etter hver bestilling)?
 3. Hvem er ansvarlig for å utstede en salgsfaktura?
 4. Hvordan sjekkes kundebetalinger?
 5. Hvilket program bruker du for salgsfakturering?
 6. Er prosjektregnskap utført?
 7. Hvordan skaffer selskapet kunder? List opp bedriftens største kunder.

KJØP AV MATERIALER

 1. Hvem er den største leverandøren?
 2. Fører du lagerregnskap? I så fall, hvor ofte oppdaterer du statuser?
 3. Hvem er ansvarlig for innkjøp av materiell?
 4. Hvem er ansvarlig for å godkjenne materialkjøp og betalinger?

ANDRE SELSKAPSKOSTNADER

 1. Hvor ofte gjøres bestillinger/kjøp for andre kostnader?
 2. Hvem er ansvarlig for å godkjenne bestillinger og betalinger?

BETALINGER

 1. Hvor mange ansatte er ansatt i bedriften?
 2. Hvor mange ansatte får timelønn og hvor mange fastlønn?
 3. Hvor ofte lages timelister av ansatte? Hvem er ansvarlig for å godkjenne dem før uttak gjøres?
 4. Har bedriften tariffavtale om ansattes lønn (tariffavtale)? Betaler selskapet ansatte ekstra pensjonsytelser (OTP) og andre nødvendige forsikringer (f.eks. yrkeskadeforsikring)?

BOKFØRING

 1. Sjekker du selskapets ytelse regelmessig? Holder du et bedriftsbudsjett?
 2. Sjekker du kontoutskriftene og overføringene dine fortløpende?
 3. Mottar du periodiske regnskapsrapporter?
 4. Er regnskapssystemer integrert med andre systemer (f.eks. bankkonto)?

ANDRE STANDARD KONTROLLPUNKTER

 1. Tidslister – sjekke om antall timer på timelister er sammenfallende med data på ansattes lønnsslipper (når det gjelder ansatte på kontrakter med betaling for utførte timer).
 2. Prosjektregnskap – revisor kontrollerer om prosjektregnskap er korrekt utført. I denne forbindelse kontrolleres både betalingskostnader og andre kostnader som bokføres på prosjekter og salg (inntektsfakturaer). I tillegg sjekkes det om det gjennomførte prosjektet er i samsvar med samarbeidsavtalen, og hva som er det økonomiske resultatet av det gjennomførte prosjektet. Per definisjon skal det ende med overskudd, men dersom det ikke er overskudd, oppstår vanligvis spørsmålet om hva som var årsaken til at planen ikke ble gjennomført.
 3. Kontrakter med kunder – vanligvis skal du presentere 2-3 kontrakter fra et gitt år med kunder som tjenestene ble levert til.
 4. Kontrakter med ansatte – en stikkprøvekontroll av flere kontrakter med ansatte.
 5. Kontrollere riktigheten av transaksjoner mellom personer knyttet til selskapet - for eksempel bruk av ansattes arbeid til private formål (for eksempel bygge hus på egen tomt), salg av inventar mellom eier og bedrift.
 6. Krysssjekking av regnskap - sjekke om kunder eller leverandører har samme transaksjoner mellom selskapene som det som er rapportert i din bedrifts regnskap (samme fakturaer/kreditnotaer og betalinger).
 7. Skattetrekk kontoinnskudd - kontroll av at forskuddstrekk overføres til skattetrekkkontoen etter behov.

Basert på vår erfaring kan vi bekrefte at dersom alle ovennevnte punkter er dekket av regnskapsfører og oppdragsgiver, og regnskapsføringen i skatteåret er utført etter retningslinjer og i henhold til loven, løper selskapsrevisjonsprosessen meget problemfritt. Men avhengig av hvilken bransje bedriften din opererer i, kan det også være andre temaer som dekkes under tilsynet.

Lykke til med neste revisjon!

Ønsker du å lære mer om regnskapsrevisjon utført av skattekontoret, vennligst les innlegget på bloggen vår, som finner du her.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.