Utleie av eiendom – skatter

Endring i skattesats

Endringen i skattesatsen fra 23% til 22% i 2019 vil medføre at folk som leier ut leiligheter (som er skattepliktige) vil betale 1% mindre. Med et leiegevinst på 150 000 kr per år er dette en besparelse på 1 500 kr.

Det er også den andre siden av denne endringen - personer som tidligere har avskrevet rentekostnader (som følge av å ta opp lån for å kjøpe eiendom) vil miste denne 1% fra 2019.

Langtidsleie av del av egen eiendom

Det har ikke skjedd noen endringer i denne saken så langt, og denne kategorien utleie er fortsatt ikke skattepliktig, forutsatt at vi leier en mindre del av leilighetens areal, som vi krever et gebyr på mindre enn PLN 50% av markedsverdien på hele den utleide leiligheten.Dette er en ikke skattepliktig inntekt for utleier, som ikke skal rapporteres i Skattemelding.

For eksempel:

Mr. Kowalski har et hus på 150 m2. Markedsleieverdien av hele huset er 20.000 kr. En del av huset leies ut for 8000 kr, altså mindre enn 50% av leieverdien på hele huset - så det er ingen skatteplikt.

Korttidsleie – skatter

Denne saken ble beskrevet i et septemberinnlegg på bloggen vår. Den eneste endringen er skattesatsen. Derfor anbefaler vi å lese følgende oppføring:

https://mtagroup.interme.pl/pl/wynajmuje-pokoj-badz-mieszkanie-jaki-zaplace-od-tego-podatek/

Skatter på langtidsleie

Det er viktig for hver person som har utleieleilighet å rapportere data om leieinntekter hvert år under årsoppgjøret. For dette formålet må du fylle ut søknaden RF-1189 som vedlegg til hoveddokumentet, dvs. Skattemelding.

Dersom du leier mindre enn 5 boenheter og du ikke driver næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak eller aksjeselskap), vil det alltid være best å gjøre opp leiekontrakten som en leiekontrakt fra en fysisk person (skattesatsen er fast 22%).

Hvis det er flere boenheter, behandles en gitt person av kontoret som en entreprenør og deretter skal eiendommen overføres til et aksjeselskap, og deretter skal leieavtalen forvaltes på nivå med aksjeselskapet, som dette vil tillate deg å dra nytte av skattefordelene ved å drive et selskap aksjeselskap som eier leiligheter.
For øvrig vil kontoret gjøre opp en slik leieavtale som en leiekontrakt gjennom et enkeltpersonforetak, noe som vil gi høyere beskatning (enn ved fysisk person som har mindre enn 5 boenheter).

Ved oppgjør er skatt alltid underlagt leieinntekter, dvs. inntekter fra leieavtalen minus påløpte kostnader.

Derfor bør du sørge for å gjennomføre leieoppgjør selv (enten i papir eller elektronisk form, f.eks. med Excel) - liste opp alle inntekter og utgifter i et gitt skatteår og samle inn passende dokumentasjon (leieavtale, bankoverføringsdokumentasjon, kostnadsfakturaer) . ).

Leiekostnaden kan inkludere blant annet:

  1. kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommen (felleskostnader - kostnader til leie til fellesskapet, kommunale avgifter - kommunale avgifter, strøm - dersom regningen ikke overføres til leietaker, eiendomsskatt - eiendomsskatt, andre kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommen , f.eks. festeavgift),
  2. reparasjonskostnader – det er viktig å skille utgifter til reparasjoner fra utbedringer av eiendommen. Reparasjonskostnader er kostnader som har til hensikt å gjenopprette eiendommen til opprinnelig stand. Utbedring av leiligheten fører imidlertid til en verdiøkning og muligens en økning i verdien på husleien. Mer informasjon finnes på Skatteetatens nettsider og i SKATT ABC-dokumentet:
    https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/hele-egen-bolig/fradrag/
  3. kostnader knyttet til å holde leiligheten ren,
  4. leilighetsadministrasjonskostnader outsourcet til et annet selskap,
  5. forsikringskostnader for leiligheten eller selve utleien,
  6. kostnader som påløper ved åpning av en innskuddskonto,
  7. andre kostnader – du bør selv vurdere om utgiften kan anses som en utgift. Ved avregning av leieinntekter kan du også sende inn slike usikre kostnader til kontoret slik at de kan ta stilling til om de skal tas med i årsoppgjøret.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.