Helligdager

Feriepenger – kjenner du alle reglene?

Enhver arbeidsgiver i Norge bør kjenne til regler og regler knyttet til utbetaling av feriepenger (såkalte "feriepenger") til sine ansatte. Feil knyttet til feil utbetalt feriepenger kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheten.

I permisjonen har arbeidstakere ikke rett til vanlig lønn, derfor er permisjon i Norge som regel ulønnet. Men siden arbeidstakeren ikke mottar vanlig lønn i permisjonen, brukes en annen type godtgjørelse i Norge – og dette er feriepenger. Dette er penger utbetalt til den ansatte basert på lønnen opptjent i løpet av året før.

Dersom en arbeidstaker begynner å jobbe på et nytt sted og ikke har jobbet i Norge et år tidligere, vil permisjonen være ulønnet og han får ikke feriedekning for det året.

Grunnlaget for ferie

Ferien beregnes på grunnlag av bruttofortjeneste fra foregående år. Ekstra provisjoner og bonuser eller sykefravær utbetalt av arbeidsgiver vil i de fleste tilfeller også være grunnlaget for beregning av ferieferie.
Satsen er regulert av ferieloven og er mellom 10.2 og 14.3%.
Loven fastsetter minimum 10.2%. Da har arbeidstakeren rett til 4 uker og 1 fridag per år.
Noen arbeidsgivere bruker en avtalefestet sats på 12% og da har arbeidstakeren rett på 5 uker fri. Personer som er over 60 år har rett til ytterligere 2,3 % (dvs. prisen er 12,5% eller 14,3%).

Hvordan og når ferieferien skal betales

Ferie utbetales når den ansatte tar fri. Betaling av den såkalte «ferie» bør skje til siste standardlønn før planlagt ferie. Dersom permisjonen deles, bør utbetalingen også forholdsmessig justeres.

Av praktiske årsaker er det imidlertid vanlig å betale disse ytelsene i løpet av én bestemt måned. Dette er vanligvis juni eller juli. Da tar de fleste ansatte fri og får ikke lønn, kun ferie. Dessuten er det ulovlig å betale feriepenger sammen med lønn hver måned.

Når en arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet i en gitt bedrift, har han rett til å motta feriepenger fra inneværende år sammen med siste lønn.

Ferieskatt

Det er mange myter om ferieavgiften. Visste du at dette beløpet opptjent i året før er fritatt for skatteforskudd? Det betyr at arbeidsgiver ikke trekker forskuddet denne måneden. Men gjennom hele året skattlegges de på samme måte som vanlig lønn (skattetabeller er utformet slik at skattlegging skjer i 10,5 måneder i skatteåret, for å kunne betale feriefri uten å trekke skatt, og for å betale ut i november eller desember uttak fra 50% skattedebet).

Bruk av feriedager

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker benytter sine feriedager. Ubrukte feriedager skal overføres til neste år. Det er ikke mulig å velge betalte feriedager i stedet for fridager. Unntaket er en situasjon der en ansatt avslutter arbeidet.

Kostbare feil

Dersom feriefri ikke beregnes etter satser angitt i loven eller utbetales feil, risikerer arbeidsgiver å utbetale s.k. «ferie» igjen til de ansatte som er berørt av feilen.

I 2015 ble det avsagt dom i saken om en arbeidsgiver som utbetalte feriepenger løpende sammen med lønnen. I dommen ble det pålagt tilbakebetaling av disse ytelsene og betaling av saksomkostninger. Arbeidstaker har maksimalt tre år på seg til å kreve inn etterskuddsvis feriepenger. Du kan lese mer om feriepenger, denne gangen fra den ansattes perspektiv her i artikkelen av Łukasz Pawłowicz Med pack.no.

Hva annet du bør vite når du bestemmer deg for å ansette en ansatt finner du i vår oppføring, som er tilgjengelig under denne linken. Vi inviterer deg til å lese!

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.