Salg av varer og tjenester til utlandet – mva

Salg av varer og tjenester til utlandet er momspliktig, men den såkalte nullsats. Dette betyr at det ikke skal legges merverdiavgift på omsetningen dersom mottakeren er et utenlandsk selskap. At salg er merverdiavgiftspliktig betyr at du har rett til fradrag for kostnadene knyttet til salget. Det er imidlertid et par ting å passe på.

Les denne artikkelen hvis du planlegger å selge til utlandet.

I denne artikkelen skal vi ikke undersøke om aktivitetene du utfører kan medføre plikt til å registrere et selskap i ett eller flere EU-land. EUs skattedirektiv regulerer dette spørsmålet, men enkeltland kan ha ulike tilnærminger når aktiviteter innebærer registrering.

Null rate mva

De fleste varer og tjenester som selges i utlandet er ikke merverdiavgiftspliktige, selv om det kan trekkes merverdiavgift fra kostnadene som påløper ved opprettelse eller kjøp i Norge.

For å avskrive merverdiavgift på kjøp er det nødvendig å anta at samme vare eller tjeneste ville være pålagt denne avgiften dersom den ble solgt til en norsk kunde.

Vær spesielt oppmerksom på hvilke leveringsbetingelser som er avtalt og hvordan levering faktisk foregår. Vilkåret for null mva-sats er at varene sendes til utlandet. Dette skal dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og eksportbevis.

Leverer du varer i Norge skal det belastes merverdiavgift på salget, uavhengig av om varen faktisk er beregnet for bruk i utlandet.

Det er to viktige unntak fra dette:

  • Varer som i henhold til tolloven pkt 4-30 bringes inn på kjøpers tollager for eksport, er de fritatt for merverdiavgift.
  • Varer som selges til næringsdrivende registrert i Norge er unntatt dersom kjøper videreselger varene til utlandet før varene leveres i Norge. Det er et vilkår for fritaket at kjøper umiddelbart eksporterer tollvarene.

MVA omvendt avgift (Fjernleverbare tylenester)

Fjerntjenester (fjernleverbare tymenester) er gjenstand for merverdiavgift.

En ekstern tjeneste er en tjeneste der utførelse eller levering av tjenesten, etter sin natur, ikke kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Eksempler på fjernleverte tjenester er konsulenttjenester, IT-tjenester og alle andre tjenester som kan ytes elektronisk.

Selger du fjernleverte tjenester til bedrifter i utlandet, belaster du ikke merverdiavgift på salget, selv om tjenesten er til bruk i Norge. Et eksempel på dette vil være råd om markedsforhold og regler i Norge til et utenlandsk selskap som vurderer å etablere seg her. For å dokumentere dette for skattekontoret er det viktig at fakturaadressen er i utlandet.

Husk at ved salg av slike tjenester til privatpersoner eller ideelle organisasjoner, belaster du ikke merverdiavgift kun dersom tjenesten i sin helhet brukes i utlandet.

moms og salg av fjerntjenester i Norge

Selger du fjernleverte tjenester til norske bedrifter, bør du alltid kreve merverdiavgift (hvis de omfattes av merverdiavgiftsloven), selv om tjenesten i sin helhet er beregnet for bruk i utlandet. Det skal belastes merverdiavgift på en tjeneste som leveres og faktureres til en norsk virksomhet, selv om tjenesten knytter seg til den norske virksomhetens virksomhet i utlandet.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.