Null momssats

Å forstå spørsmålet om hvilke varer eller tjenester som er fritatt for merverdiavgift og hvilke som ikke er avgiftspliktige i det hele tatt, kan være problematisk. Et eksempel kan være bøker som er fritatt for merverdiavgift.

Salg av varer og tjenester i Norge er merverdiavgiftspliktig. Det er imidlertid noen unntak. Nedenfor presenterer vi en rekke regler som bestemmer dette.

Det er helt skattefritt mva

Både varer og tjenester som er unntatt fra avgift er ikke underlagt det i det hele tatt, og merverdiavgiftsverdien er satt til 0%. Det kan virke som at det ikke spiller noen rolle hvilken rate du bruker. Men når et salg ikke er avgiftspliktig, betyr det ganske enkelt at det ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven. Denne regelen bør gjelde der alt salg faller utenfor merverdiavgiftssystemet, i motsetning til avgiftsfri omsetning som er underlagt merverdiavgiftsreglene.

Bedrifter og organisasjoner som har omsetning som ikke er underlagt merverdiavgiftssystemet, kan ikke registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, og kan heller ikke få merverdiavgiftsfradrag på varer eller tjenester kjøpt til sin bedrift. Vi vil diskutere typene slike varer og tjenester nedenfor.

Fritak for skatt

Bedrifter som selger varer eller tjenester som er unntatt fra avgift, kan ikke legge merverdiavgift på sine fakturaer, men kan likevel trekke fra merverdiavgift for produkter og tjenester kjøpt for bedriften. På denne måten kan de få tilbake momsen de har pådratt seg for kjøp av produkter og tjenester.

Bedrifter som driver taxfreesalg bør registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, i likhet med andre selskaper, når det totale taxfreesalget overstiger 50 000 kroner i en 12-månedersperiode. En bedrift kan også drive salg som ikke er underlagt merverdiavgiftssystemet, så det kan i praksis være tre former for salg i en og samme bedrift. Det gjøres oppmerksom på at utgifter knyttet til denne delen av driften, som knytter seg til salg av varer og tjenester som er helt ikke-avgiftspliktige, ikke medfører merverdiavgiftsfradrag.

Siden selskapet ikke har utgående merverdiavgift å betale til staten, vil det få skatterefusjon for de skattepliktige kostnadene som påløper.

Hvilke varer og tjenester er ikke underlagt merverdiavgiftssystemet?

Her vil vi beskrive hvilke typer salg som ligger utenfor merverdiavgiftsloven. Det er viktig å avgjøre om din bedrift er omfattet av skattelovgivningen eller ikke. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt oss.

Salg og utleie av fast eiendom, samt rettigheter til fast eiendom

Dette gjelder for eksempel kjøp og salg av boligblokker og tjenester som inngår i leiegebyret, som vann, strøm og renhold.

Husk at salg av enkelte eiendommer og relaterte tjenester er skattepliktig. Dette inkluderer blant annet: utleie av hoteller, parkeringsplasser, selskapslokaler, annonseplass og idrettsanlegg.

Helsevesen 

Medisinske tjenester er generelt utenfor skattelovgivningen.

Alternative behandlinger ligger også utenfor skatteloven, dette inkluderer homeopati, akupunktur, naprapati, osteopati, soneterapi og aromaterapi. Forutsetningen er at behandleren er autorisert eller autorisert til å praktisere etter helsehjelploven og legen er registrert i registeret for alternative behandlere.

Å ikke være underlagt merverdiavgiftsloven gjelder også for yting av helsetjenester, for eksempel ved innleie av medisinsk personell fra et vikarbyrå. Dessuten er varer og tjenester som selges som en naturlig del av helsevesenet utenfor merverdiavgiftsloven.

utdanning

Statlige og private organisasjoner som gir undervisning er ikke momspliktige. Dette gjelder også formidling av undervisningstjenester, for eksempel gjennom vikarbyrå. Tradisjonell klasseromsundervisning, men også opplæring som foregår i fritiden, som kjøretimer, musikkundervisning, rideskoler. Kantinesalg i utdanningsinstitusjoner og skoler.

Kultur

En opera, en teaterkveld eller en lørdag med barn på sirkus – alle disse tingene er ikke underlagt skatteloven. Dette gjelder både salg av billetter til slike kulturarrangementer og formidling av dette salget.

Økonomi

Salg av banktjenester, forsikring, finansiering, betalingsoppdrag, aksjer, verdipapirer og fond er ikke momspliktig.

Guider og turisme

Reiseliv i form av guider og omvisninger til museer, cruise etc. er ikke momspliktig.

Flere varer og tjenester som ikke er underlagt momsloven

 • samleobjekter i form av frimerker o.l.
 • lotterier regulert ved lov
 • begravelser og biskoper

Hvilke varer og tjenester er unntatt fra beskatning?

Bøker

Alle trykte bøker er skattefrie. Dette inkluderer også lydbøker, men ikke e-bøker.

Dags- og ukepresse

Salget av aviser er momsfritt. Dette gjelder dags- og ukeaviser. Fritaket gjelder kun det siste salgsteamet, til sluttkunden.

Fra 1. mars 2016 har også nettbaserte pressemeldinger vært fritatt for merverdiavgift.

Denne regelen gjelder også for magasiner hvis kundebase består av 80% vanlige abonnenter. I tillegg gjelder unntaket for alle blader viet politikk, litteratur eller religion.

Salg av varer til utlandet

Varer og tjenester som selges i utlandet er skattefrie, underlagt varer og tjenester laget eller levert i utlandet og ikke i Norge. Den som søker om fritak skal i så fall kunne dokumentere salgserklæringen sammen med tolldeklarasjonen, i tillegg til salgsdokumentene.

Varer til bruk i petroleumsindustrien

Avgiftsfritaket gjelder salg til boreselskaper og lignende, samt vesentlige tjenester utført på plattformer eller skip i forbindelse med petroleumsrelatert virksomhet.

Transportere

Følgende produkter selges uten moms:

 • varer og tjenester til bruk på utenlandske fartøy, det vil si norske handels- eller forskningsfartøy på utenlandsreiser av en viss størrelse eller opphold i utlandet i mer enn 14 dager,
 • varer og tjenester for norske fiskefartøy,
 • varer og tjenester til bruk på norske fly som flyr til utlandet,
 • transport av varer og personer direkte til eller fra utlandet, samt befordring av denne transporten.

I tillegg er det momsfritak ved salg av følgende kjøretøy, båter og fly:

 • Brukte kjøretøy som er registreringsavgiftsbelagt.
 • Elbiler og andre elektriske kjøretøy. De må være helelektriske, ikke hybride.
 • Salg av transport- og passasjerfartøy på 15 meter eller mer i lengde (10 meter for Forsvaret, 6 meter for fiskebåter), skolebusser og båter, spesialbåter til bruk i oljeindustrien og forskningsfartøy.
 • Rekvisita til alt ovennevnte utstyr unntatt fiskeutstyr for fiskebåter.

Det er også momsfritak for reparasjon, vedlikehold og oppbevaring av skip, samt befraktning av skip i forbindelse med befordring av passasjerer.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.