Hvordan unngå skatt på pengene du tar ut fra bedriftens bedriftskonto?

Utbytte eller lønn? Hvordan unngå skatt når du tar penger ut av et selskap?

Dersom en aksjonær tar ut penger fra selskapet som ikke kan dokumenteres som selskapsutgift eller rapporteres som lønn gjennom a-melding, behandles det som utbytte og skal skattlegges. Også fakturaer utstedt av et selskap til et annet selskap du har aksjer i kan skattlegges som utbytte.

Låner du mindre enn 100 000 kroner av selskapet og betaler tilbake på mindre enn 60 dager, blir det ikke skattlagt som utbytte. I en situasjon der din bedrift fakturerer et annet selskap du har aksjer i eller du privat, bør fakturaen betales innen 30 dager for å unngå beskatning som utbytte.

Lønn og utbytte beskattes ulikt. Hvis du betaler utbytte, påvirker det ikke pensjonen din. Som en generell retningslinje anbefaler vi å ta lønn i stedet for utbytte opp til G7.1.

Vi anbefaler alltid å gjøre et klart skille mellom din privatøkonomi og din bedriftsøkonomi. Den beste måten er å tjene lønn en gang i måneden og ikke bruke firmakortet til private utgifter.

Ønsker du mer informasjon om skatt på lønn og utbytte, vennligst kontakt oss for en konsultasjon.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.