Hva er reglene for avregning av representasjonskostnader og gaver?

Vi er inne i den varme førjulstiden, noe som betyr at spørsmålet om hvordan man avgjør gaver eller høytidsmøter organisert for ansatte, kunder eller andre forretningspartnere dukker opp.
Planlegger du et møte på en restaurant for kunder eller kolleger og er usikker på hvilke beløp du kan inkludere i selskapets kostnader? Hva kan du gi til dine kunder i gave uten å måtte betale skatt? Hva med gaver med firmalogo? Eller et kampanjearrangement for kunder? Nedenfor presenterer vi generelle regler for oppgjør av gaver og representasjonskostnader.

Hva er reglene for skattefradrag for organiserte forfriskninger eller møter på restaurant?

Hovedregelen er at du ikke kan trekke skatt fra representasjonskostnader, men holder du deg til reglene nedenfor vil du ha krav på det.

Objektiv

Formålet med møtet er å bli kjent med virksomheten eller er direkte knyttet til forhandlinger eller fremvisning av varer. Du kan ikke ta med kompisen din på lunsj og få skattefradrag med mindre de har en tilknytning til bedriften din, for eksempel en leverandør eller kunde. Formålet med møtet skal være dokumentert og må ha noe med arbeidet ditt å gjøre.

Koste

Hvor stor kan regningen bli? Prisen per person kan ikke overstige 468 kr (beløpet inkluderer alkohol, men ikke såkalt høysikker alkohol). brennevin). Hvis du overskrider dette beløpet, er ikke denne kostnaden fradragsberettiget, men du kan inkludere regningsbetalingen i bedriftens utgifter.

Dersom kostnaden er uforholdsmessig høy eller formålet med møtet ikke er knyttet til selskapet, bør kostnaden dekkes av møtedeltakerne.

Tid

Møtet skal skje på bestemte tidspunkter som er rimelige i forhold til formålet med møtet, fortrinnsvis i arbeidstiden og i nærheten av arbeidsplassen. Dersom møtet holdes over lunsj, skal møtetiden tilsvare dette. Finnes møtet på ettermiddagen? Er det noen kvitteringer for shopping sent på kvelden som ikke stemmer med middagsdatoen?

Alkohol

Kvittering for kjøp av brennevin kan ikke utgjøre bevis for skattefradrag. Det er ikke noe unntak fra regelen her. Dersom kvitteringen inkluderer kjøp av vin eller øl, kan vi selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser inkludere det i selskapets kostnader.

Dokumentasjon

Kjøpet skal dokumenteres med faktura eller kvittering. Ved et møte må deltakerne nevnes med fullt navn på selskapet de representerer. I tillegg bør formålet med møtet dokumenteres.

Kan du invitere kunder på julemiddag?

Personer som ikke er tilknyttet selskapet kan delta på det vi kaller julebord i Norge julebord, men du må følge reglene nevnt ovenfor. Kostnaden per person må ikke overstige 468 kr for å være fradragsberettiget.

Hvor mye kan du gi kunder i gave for å være fradragsberettiget?

Gaveavgift trekkes dersom kostnaden per person ikke overstiger 260 kr. Dette gjelder også gaver gitt som reklameartikler, for eksempel varer med firmalogo. Er gaven verdt mer enn 260 kr, er den ikke fradragsberettiget. Dersom verdien av gaven er upassende høy, vil den være skattepliktig overfor mottaker.

Utgifter til gravkranser kan imidlertid trekkes fra uansett beløpsgrense.

Reglene om gaver og underholdning kan være vanskelige å forstå og er åpne for en viss tolkning. Vårt råd til deg er: hvis du er usikker, spør om råd! Hvis du planlegger et stort kundearrangement, ta kontakt med regnskapsføreren din om hvordan du overholder regelverket. Er du usikker på om gaven du gir er dyrere enn tillatt? Sjekk det ut og ta reglene på alvor. Hvis du ikke er sikker på verdien av en gave du har mottatt, vær forsiktig når du tar imot den.

Du er usikker - søk råd

Skattesensitive saker er områder hvor både revisor og myndighetene er ekstremt strenge. Derfor bør vi ikke risikere at kunder eller forretningspartnere blir rapportert til rette myndigheter for upassende beløp fordi selskapet ikke fulgte reglene. Derfor er det lurt å konsultere en regnskapsfører dersom du er i tvil om hva du skal gjøre i ulike tilfeller.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.