Kalkulator pensji

Kalkulator

SZACUNEK KOSZTÓW PRACOWNICZYCH

Inne koszty bezpośrednie i pośrednie zatrudnienia

Podsumowanie

Pensja:

Feriepenger:

Arbeidsgiveragvift:

OTP (Ubezpieczenie emerytalne):

Pozostale koszty:

SUMA KOSZTOW:

KOSZT NA GODZINE:

PRZYCHOD Z PRACY PRACOWNIKA

Koszt pracownika:

Dochód firmy z 1h pracy pracownika:

Dochód optymalny roczny:

Obliczenie ewentualnej utraty dochodu w związku z chorobą/pracą intern

Liczba dni pracujących:

Liczba dni dot. prac intern:

Przychod z pracy pracownika:

Koszt zatrudnienia roczny:

Zysk z pracy pracownika:

Koszt pracownika z uwzględnieniem godzin nieproduktywnych:

Przygotowaliśmy dla Was kalkulator, który pełni dwie funkcje. Po pierwsze pokazuje koszt pracownika wraz z podatkami i kosztami zmiennymi.

Po drugie pokazuje jaka stawką powinniśmy fakturować naszych klientów, aby zatrudnienie pracownika było opłacalne.

Kalkulator uwzględnia dni chorobowe i czas wewnętrzny pracownika.

Zachęcamy do testowania różnych scenariuszy.

 

Szacunek kosztów pracowniczych

W tej sekcji znajdują się podstawowe składowe pensji oraz czas pracy. Poniżej znajduje się opis pozycji, które mogą budzić wątpliwości.

Liczba dni pracujących w roku – średnio w roku kalendarzowym jest 230 dni. Jeśli pracownik pracuje u nas tylko pół roku to wpisujemy połowę, tj. 115 dni.

Liczba godzin pracy w ciągu dnia  standardowy czas pracy w Norwegii to 7,5 godziny. Podobnie jak w przypadku ilości dni, w sytuacji, kiedy mamy pracownika na pół etatu wpisujemy 3,75 godziny.

Feriepenger – Minimalna stawka feriepenger wynosi 10,2%. Stawka wynosi 12% w przypadku 5 tygodni ferii. Pracownik powyżej 60 roku życia ma prawo do stawki 12,5%.

Arbeidsgiveravgift – Podstawowa stawka AGA wynosi 14,1. W zależności od regionu Norwegii stawki mogą być niższe skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift

OTP – Minimalne obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne wynosi 2%. Niektóre firmy natomiast stosują stawkę 3-5%.

 

Inne koszty bezpośrednie i pośrednie zatrudnienia

W sekcji tej uzupełniamy koszty jakie musimy ponieść dodatkowo w związku z zatrudnianiem nowego pracownika w skali roku. Jeśli któraś z pozycji jest nieaktualna w przypadku Twojej firmy to zostaw ją pustą.

Ubezpieczenie (np. yrkeskade)  w wielu branżach jest to obowiązkowe ubezpieczenie i koszt jaki pracodawca zawsze musi ponieść.

Koszty lokalu – zatrudniając nowa osobę możemy potrzebować dodatkowe stanowisko pracy, co zwiększy koszt najmu, zużycia prądu itd.

Koszt wyposażenia (komputer, telefon, iPad, itp.) – koszty jakie musimy ponieść w związku z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej.

Nauka (czas lidera poświęcony na wdrożenie) – W sytuacji, kiedy osoba wewnętrzna z firmy musi poświęcić czas na szkolenie nowej osoby, powinniśmy to uwzględnić w naszych wyliczeniach. Zakładamy tutaj, że osoba szkoląca mogłaby w tym samym czasie pracować z klientami i generować zysk dla firmy. Dla uproszczenia wyliczenia możemy podać ilość godzin * stawka na godzinę osoby szkolącej * 1,3 aby uzyskać koszt wraz z podatkami pracowniczymi.

Kursy, szkolenia – w wielu branżach musimy co roku wysyłać pracowników na wymagane szkolenia.

Narzędzia – wszystkie inne narzędzia jakie musimy nabyć w związku z zatrudnieniem nowej osoby. Warto zwrócić uwagę, że część narzędzi musimy nabyć tylko w pierwszym roku pracy, dlatego też powinno się wartość tę uśrednić.

Księgowość – zatrudnienie kolejnej osoby generuje dodatkowy koszt księgowy w postaci zadaniach takich jak: przygotowanie wypłat i sprawy z tym związane, zasiłek chorobowy, itd.

Auto – wpisujemy tu pozycje auta, kiedy jest to konieczne przy zatrudnieniu kolejnej osoby w firmie. Często występuje to np. w firmach z branży elektrycznej czy hydraulicznej, gdzie to pracownik jest jednoosobowym „zespołem”.

 

Przychód z pracy pracownika

Stawka godzinowa firmy za usługi – wpisujemy średnią stawkę jaką fakturujemy klientów za godziny, które wypracował nasz pracownik.

Dochód firmy z jednej godziny pracownika / Dochód optymalny roczny – pozycje te pokazują nam, ile zarabiamy na pracowniku za jedna godzinę i w skali roku.

 

Obliczenie ewentualnej utraty dochodu w związku z chorobą/pracą wewnętrzną (intern)

Liczba dni chorobowych  W przypadku choroby pierwsze 16 dni roboczych pokrywa pracodawca. Liczymy dni robocze w okresie pierwszych 16 dni, tak więc zazwyczaj jest to 11- 12 dni. W sytuacji, kiedy pracownik zachoruje 2 razy w roku na okres 2 tygodni to pracodawca pokrywa 20-24 dni robocze. Warto też pamiętać, że każdy pracownik ma prawo do zwolnienia egenmelding (3 dniowe zwolnienie bez zaświadczenia od lekarza) 4 razy w roku.

Praca wewnętrzna (intern) w ciągu dnia  jeśli pracownik w ciągu dnia ma czas, którego nie możemy zafakturować na klienta warto uwzględnić to w naszych wyliczeniach. Mogą to być np. zakupy towaru w sklepie, za czas których klient nie zapłaci, czy też naprawa własnych błędów.

Przychód z pracy pracownika – pozycja ta pokazuje, ile mogliśmy zafakturować klienta za godziny, które realnie wypracował nasz pracownik.

Koszt pracownika z uwzględnieniem godzin nieproduktywnych – wskaźnik ten pokazuje, ile realnie kosztuje nas jedna godzina pracy. Możemy to traktować jako wyznacznik, ile powinniśmy fakturować naszego klienta, aby tylko pokryć wszelkie koszty wiązane z pracownikiem.

 

Podsumowanie

Kalkulator jest narzędziem do testowania różnych scenariuszy i uświadomienia realnych kosztów. Jednakże sytuacja każdej firmy jest inna dlatego zachęcamy do kontaktu ze swoim biurem księgowym w celu opracowania dokładnych wyliczeń opłacalności zatrudnienia, czy też wykonania profesjonalnego budżetu.