Propozycja budżetu na rok 2024

Przedstawiamy propozycje do budżetu na rok 2024. W grudniu dowiemy się czy przedstawione przez rząd propozycje zostaną faktycznie wprowadzone.

Arbeidsgiveravgift

W 2023 r. wprowadzono dodatkową część podatku pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika w wysokości 5% od dochodów z wynagrodzeń powyżej 750 000 NOK. Jest to dodatek do podatku, który zwykle wynosi 14,1%, a zatem w przypadku wysokich wynagrodzeń wzrasta do 19,1%.

Sam podatek został rok temu wprowadzony tymczasowo. Obecnie rząd proponuje podniesienie stawki granicznej na kwotę 850 000 NOK – co powinno pozytywniej wpłynąć na zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników, których Norwegia powinna do siebie przyciągać.

Także jest to poniekąd pozytywna wiadomość – stawka dochodu rośnie, natomiast sam podatek niestety nie znika.

Koszty środków trwałych w firmie – amortyzacja

Limit 15 000 NOK na bezpośrednie wprowadzanie kosztów środków trwałych w firmie pozostawał nie zmieniony od 30 lat (1992 rok). Rząd proponuje podniesienie granicy do 30 000 NOK.

Podatek VAT

Towary o wartości poniżej 350 kr

Od 1 stycznia 2024 r. zniesione zostanie zwolnienie z deklaracji przesyłek towarów o wartości poniżej 350 NOK. Jest związane z wygaśnięciem przejściowego rozwiązania przy wdrażaniu uproszczonego systemu rejestracji dla zagranicznych przedsiębiorstw (VOEC). Celem tego systemu jest stworzenie równości konkurencyjnej między norweskimi a zagranicznymi sklepami internetowymi. Norwescy konsumenci, którzy kupują towary w zagranicznych sklepach internetowych, obecnie płacą VAT albo do sklepu internetowego zarejestrowanego w rejestrze VOEC, albo przy przywozie towaru, jeśli sklep internetowy nie jest zarejestrowany w rejestrze VOEC. Oznacza to, że należy zadeklarować każdy zakup z zagranicy.

Wzrost avgiftssatser

Rząd zaproponował dostosowanie stawek podatkowych na rok 2024. To oznacza podwyższenie stawek podatkowych m.in. dla alkoholu i wyrobów tytoniowych, energetyki wiatrowej na lądzie, produkcji ryb, cukru, opakowań do napojów, opłat lotniczych oraz emisji gazów cieplarnianych.

Podatek od majątku

Proponuje się obniżenie podatku od majątku dla nieruchomości komercyjnych poza większymi miastami: Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger. Realizowane jest to poprzez podwyższenie stopy odsetkowej używanej do obliczenia rynkowej wartości nieruchomości komercyjnych na potrzeby podatku od majątku, o 1 punkt procentowy dla takich nieruchomości.

Wszystkie inne stawki dot. obliczania podatku od majątku pozostają bez zmian.

Podatek dochodowy

Rząd proponuje utrzymanie głównej stawki podatku od dochodów na niezmienionym poziomie 22%.

Maksymalna stawka podatku i opłat za pracownika wyniesie 47,4% w 2024 roku. Maksymalny podatek pozostaje niezmieniony w porównaniu do roku 2023, ale ze względu na obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne o 0,1 punktu procentowego i równoczesne podwyższenie najwyższych stawek podatku krokowego, osoby o dochodach poniżej około 670 000 koron norweskich otrzymają niewielkie ulgi podatkowe.

Trinnskatt czyli podatek progresywny obliczany od całkowitego dochodu osobistego składa się z pięciu progów. Stawki rosną dla każdego progu wejścia na różnych etapach. Punkty wejścia i stawki podatku przyrostowego są następujące:

TrinnLønnsinntektTrinnskattesats
Opp til NOK 208 0500,0 %
1Fra NOK 208 050 til NOK 292 8501,7 %
2Fra NOK 292 850 til NOK 670 0004,0 %
3Fra NOK 670 000 til NOK 937 90013,6 %
4Fra NOK 937 900 til NOK 1 573 50016,6 %
5Over NOK 1 573 50017,6 %

Ubezpieczenia społeczne

Stawki podatku na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń obniżono z 7,9% do 7,8%. Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek stawka podatku na ubezpieczenie społeczne zostaje obniżona z 11,1% do 11,0%.

Koszty podróży

Minimalna kwota odliczenia na koszty podróży zostaje zwiększona z 14 400 NOK do 14 950 NOK Proponuje się podwyższenie stawki kilometrowej z 1,70 NOK za km do 1,76 NOK za kilometr.

Odliczenia specjalne

  • Kwota odliczenia Personfradrag zostaje podniesiona o 8 650 NOK, do poziomu 88 250 NOK.
  • Maksymalne odliczenie za opłaty związane z przynależnością do związków zawodowych zostaje podniesione o 300 NOK, do poziomu 8 000 NOK.
  • Minimalne odliczenia od wynagrodzenia/emerytury i renty pozostają na poziomie odpowiednio 104 450 NOK i 86 250 NOK.

Inne propozycje

Ostatnie lata skutkowały dość sporymi wzrostami progów podatkowych głównie dla osób z majątkiem podlegającym pod naliczenie podatku od majątku, jak i też osób zarabiających dużo więcej niż średnie wynagrodzenie. W tym roku zmian jest dużo mniej, i pozytywnym jest że Ministerstwo Finansow nie będzie zmieniało obecnego prawa dot. Arveavgift ( podatek od spadku i darowizn ). Nie będzie też wprowadzany tzw. Monsterskatten czyli podatek od użytku prywatnego zasobów firmy ( np nieruchomości, czy też innego inwentarza / środków trwałych ). Pozostaje również bez zmian tzw. Exit-skatt.

Ponadto jest propozycja zmiany maksymalnej stawki opłaty za przedszkole z 3,000 kr na 2,000 kr miesięcznie ( a w mniejszych gminach do 1,500 kr ). Propozycja miałaby wejść w życie 1 sierpnia 2024.

Dane proponowanych stawek podatkowych i opłat

Polecamy przejrzeć nowe stawki proponowane przez rząd bezpośrednio na stronie urzędowej:

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2024/statsbudsjettet-2024-skatter-og-avgifter/id2997157/

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.