Główne zmiany podatkowe w 2023 roku

Zapraszamy do przeglądu podstawowych zmian związanych z tematyką opodatkowania w 2023 roku. Nadal jest aktualna linia podwyższania podatku dla osób lepiej zarabiających. Niestety odebrana zostanie część przywilejów, m.in. niższe stawki dotyczące samochodów elektrycznych w firmie, które są użytkowane również w celach prywatnych.

Opodatkowanie dochodu

Stawki ogólnego podatku dochodowego (nettoinntekt) pozostają na niezmiennym poziomie: 22%. Odpis personalfradrag podniesie się z 58 250 do 79 600 koron (co prowadzi do obniżenia podatku). Górna granica dla odpisu minstefradrag zmieni się z 109 950 na 104 450 koron, a minimalna granica ulega anulowaniu (co doprowadzi do podwyższenia podatku).

Stawki podatku na ubezpieczenia społeczne obniżono odpowiednio o 0,1 punkta procentowego, tj. odpowiednio 7,9 i 11,1%.

Trinnskatten (1. trinn oraz 2. trinn) pozostaje niezmieniony, ale punkty składowe skorygowano w górę o 4,2%. Zmiany procentowe wprowadzono również dla trinn 3., 4. oraz 5.

Rabat na samochody elektryczne ulega anulowaniu przy opodatkowaniu przedsiębiorstw.

Podatek od majątku

Stawki główne

Stawka podatku dla aktywów do 20 mln wzrosła z 0,95 do 1%. Oznacza to wzrost podatku od majątku o 5 000 NOK na każdy kolejny 1 milion koron majątku. Stawka podatkowa dla aktywów powyżej 20 mln NOK pozostaje niezmieniona (1,1%). Odliczenie podstawowe w wysokości 1,7 mln NOK również się nie zmienia.

Akcje i nieruchomości komercyjne

Wycena akcji i nieruchomości komercyjnych pod podstawę do naliczenia podatku od majątku wzrasta z 75 do 80%. Aktywa operacyjne, które są własnością bezpośrednio, są chronione przed tym wzrostem, a ich wycena jest obniżana do 70%.

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Główne miejsce zamieszkania (primærbolig) jest nadal wyceniane na 25% wartości rynkowej do kwoty 10 mln NOK. Nieruchomości o wartości przekraczającej tę kwotę będą wyceniane na 70% od kwoty powyżej 10 mln NOK. Czyli np. przy mieszkaniu o wartości 15 mln NOK będzie to kwota 2,5 mln NOK do 10 mln NOK (25%) + 70% z kwoty 5 mln NOK, czyli 3,5 mln NOK – sumarycznie dając podstawę do naliczenia podatku od majątku w kwocie 5,5 mln NOK.

Kolejne mieszkania (pod najem, inwestycje, w których nie mieszka właściciel) będą wyceniane na 100% wartości rynkowej (dotychczas było to 95%).

Dywidenda – podatek

Od 2023 roku podwyższeniu ulegnie stawka podatku od dywidend – o dwa punkty procentowe do 37,84%. Dzieje się tak poprzez zwiększenie współczynnika korygującego w górę z 1,6 do 1,72, który dotyczy również zysków i strat z akcji oraz z realizacji udziału w spółce z determinacją uczestnika.

Zmiany weszły w życie od 6 października 2022 roku.

Odliczenia podatkowe – inne zmiany (osoby prywatne)

  • Odliczenie maksymalnych składek związkowych zwiększono z 5800 NOK do 7700 NOK.
  • Osoby dojeżdżające do pracy (status pendler), które mieszkają w lokalach pracowniczych, mają prawo do odliczenia i zwolnienia z podatku na pokrycie kosztów wyżywienia niezależnie od tego, czy jest możliwość gotowania w miejscu zamieszkania, w wysokości 177 NOK za dobę.
  • Odrębne odliczenie dla osób zamieszkujących w Troms i Finnmark wzrasta z 20 000 NOK do 20 550 NOK.
  • Od 1 marca 2023 r. zostanie zniesione specjalne odliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci, natomiast zasiłek na dziecko (barnetrygd) z NAV wzrośnie, co podwyższy maksymalną wartość podatku.
  • Oszczędności mieszkaniowe (BSU) – stawka odliczeń podatkowych uległa obniżeniu z 20 do 10%.

Oszczędności emerytalne na preferencyjnych warunkach dla samozatrudnionych

Od roku 2023 osoby samozatrudnione i freelancerzy mogą skorzystać z preferencyjnego systemu emerytalnego i oszczędzać już od pierwszej korony. Wcześniej zasady nie opisywały dochodów między 0 a 1G.  Porozumienie to dotyczy również zatrudnionych właścicieli spółek akcyjnych oraz uczestników ANS itp., którzy nie zatrudniają innych pracowników i w związku z tym, nie mogą założyć programu emerytalnego zgodnie z ustawą OTP.

Obniżenie wartości majątkowej nieruchomości komercyjnych – nowe zasady dokumentacji

Nieruchomość komercyjna (næringseiendom) jest początkowo wyceniana na 80% wartości obliczonej na podstawie czynszu za wynajem. Podatnicy mogą jednak zażądać obniżenia wartości do 80% według „udokumentowanej wartości obrotowej nieruchomości” (sikkerhetsventilen). W wymaganej dokumentacji musi być przedstawiona wycena sporządzona najwcześniej w pierwszym roku dochodu, w którym ma być wykorzystana. Powinna być ona gotowa w dniu składania rozliczenia podatkowego (skattemelding).

Ograniczenia dywidend w przypadku otrzymanych dotacji

Dotacje z systemu rekompensat 4 (w okresie od listopada 2021 do lutego 2022) należy spłacić zanim spółka zarządzi lub wypłaci dywidendę, albo niektóre inne dyspozycje do końca 2023 r. To samo dotyczy spółek, które otrzymały dotacje energetyczne ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej.

W poniższym linku zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w stawkach między 2022 a 2023 r.: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2023/id2929581/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.