Zasady zwolnienia egenmelding

Kiedy przysługuje prawo do samodzielnego zwolnienia egenmelding i kiedy pracodawca może pozbawić pracownika tego prawa? Przeczytaj jakie obowiązują zasady.

Egenmelding to sytuacja, w której pracownik sam zgłasza pracodawcy o niezdolności do pracy z powodu własnej choroby bez zapewnienia zwolnienia lekarskiego. Egenmelding może być wykorzystywany tylko w okresie pracodawcy, tj. przez pierwsze szesnaście dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Po okresie pracodawcy NAV przejmuje wypłatę zasiłku chorobowego, a absencja chorobowa musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim sykemelding od lekarza.

Prawo do użycia egenmelding

Okres nabywania uprawnień

Aby móc skorzystać ze zwolnienia egenmelndig pracownik musi mieć u pracodawcy staż pracy co najmniej 2 miesiące. W przypadku przerwy w zatrudnieniu na dłużej niż dwa tygodnie, prawo do zwolnienia egenmelding nalicza się od początku. Nie dotyczy to oczywiście nieobecności w pracy z powodu urlopu.

Ile dni chorobowych można udokumentować za pomocą zwolnienia egenmelding?

Egenmelding może być używane do 3 dni kalendarzowych pojedynczo lub kolejno, przez okres chorobowy 16 dni kalendarzowych (okres pracodawcy). Egenmelding liczymy począwszy od pierwszego pełnego dnia nieobecności i tylko dla pełnych dni. Nieobecność w pracy, która trwa dłużej niż 24 godziny, musi być liczona jako zwolnienie przez egenmelding. Soboty, niedziele i święta są wliczane przy obliczaniu liczby dni kalendarzowych.

Jak często można korzystać z egenmelding?

Jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu egenmelding przez 3 dni, musi być zatrudniony przez 16 dni kalendarzowych, zanim będzie mógł ponownie wykorzystać zwolnienie chorobowe egenmelding.

Zwolnienia egenmelding w okresie krótszym niż 16 dni muszą być sumowane dla tego samego okresu pracodawcy

Jeśli pracownik dostarczył zwolnienie egenmelding za jeden dzień choroby i w ciągu kolejnych 16 dni ponownie zachoruje, kolejne dwa dni choroby można udokumentować zwolnieniem egenmelding.

Ile zwolnień egenmelding może wykorzystać pracownik?

W ciągu 12 miesięcy prawo zezwala na tylko 4 zwolnienia egenmelding. Egenmelding za pojedyncze dni jest uważany za niezależny przypadek zwolnienia. Zwolnienia egenmelding dotyczące choroby dziecka są liczone oddzielnie. Pracownicy firm, które zawarły umowę współpracy z NAV w celu zapewnienia bardziej integracyjnego życia zawodowego (firmy IA) mogą korzystać z egenmelding do 24 dni w okresie 12 miesięcy oraz do 8 dni kalendarzowych na chorobę.

Czy pracodawca może zatwierdzić przedłużone korzystanie ze zwolnienia egenmelding?

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych określa minimalne prawo do korzystania ze zwolnienia egenmelding przez pracownika, ale pracodawca może zaakceptować egenmelding przez tyle dni, ile chce w okresie pracodawcy. Poprzez rozszerzenie prawa do korzystania z egenmelding poza prawem określonym w ustawie, pracodawca powinien zapewnić, że pracownicy znają zasady firmy dotyczące prawa do zwolnień i zapewniają równe traktowanie wszystkich pracowników.

Potwierdzenie

Pracodawca może wymagać od pracownika potwierdzenia na piśmie ustnego zwolnienia egenmelding przy wznowieniu pracy. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może odmówić wypłaty świadczeń chorobowych.

Kiedy pracodawca może pozbawić pracownika prawa do użycia zwolnienia egenmelding?

Użyte co najmniej 4 zwolnienia egenmelding w okresie 12 miesięcy

Kiedy pracownik zgłosił co najmniej 4 nieobecności przez egenmelding w ciągu 12 miesięcy, pracodawca może zdecydować, że pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych na podstawie egenmelding. Tutaj wlicza się każdą nieobecność chorobową, nawet jeśli jest ona krótsza niż 3 dni. Urlop chorobowy, który trwa tylko jeden dzień, liczy się jako jeden okres zwolnienia egenmelding.

Pracownicy nie tracą automatycznie prawa do korzystania z egenmelding, gdy było ono już użyte czterokrotnie w ciągu 12 miesięcy. Pracodawcy muszą informować pracowników o obowiązujących zasadach, a pracownik ma prawo do zgłaszania uwag na temat nieobecności.

Jeśli pracownik jest pozbawiony prawa do użycia egenmelding, prawo to musi zostać rozpatrzone na nowo po 6 miesiącach. Nie oznacza to jednak, że automatycznie odzyskuje możliwość użycia zwolnienia egenmelding przez 4 zwolnienia chorobowe.

Podejrzenie nadużycia prawa do zwolnienia egenmelding

Pracodawcy mogą pozbawić pracownika prawa do zwolnienia egenmelding, jeśli istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, że zgłaszana nieobecność nie jest spowodowana chorobą. Pracodawca może to zrobić, niezależnie od tego, czy użyto więcej zwolnień niż jest dozwolone. Jeśli to nastąpi, pracownik powinien zostać o tym powiadomiony i mieć możliwość wytłumaczenia.

Podejrzenie, że zwolnienie egenmelding jest stosowane jako forma działania w sporze pracowniczym

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że w sporze pracowniczym stosowane jest zwolnienie egenmelding, pracodawca może wymagać zwolnienia lekarskiego (sykemelding) od lekarza od pierwszego dnia nieobecności. Na przykład, gdy podejrzanie dużo pracowników zachoruje w krytycznym momencie dla pracodawcy, aby dotknęło to pracodawcę w trakcie konfliktu.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.