Tymczasowe zatrudnienie pracownika

Dla wielu branż okres wakacyjny to wysoki sezon i zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych rośnie. Główna reguła w norweskim prawie mówi, że pracownicy powinni być zatrudnieni na stałe. Prawo jednak daje możliwość zatrudnienia na czas określony w pewnych przypadkach. Zatrudnienie pracownika na czas określony, które nie spełnia wymagań prawnych, może skutkować tym, iż pracownik zażąda zatrudnienia […]