Spółka akcyjna – wybrać pensję czy dywidendę?

Wiele firm w Norwegii prowadzonych jest jako spółki akcyjne, w których istnieje możliwość wyboru między wypłatą pieniędzy w formie pensji lub jako dywidendę. Zmiany stawek podatkowych jakie miały miejsce w roku 2023, czyli podwyżka podatku od dywidend oraz podwyższenie podatku pracodawcy od wynagrodzeń powyżej 750 000 NOK zmieniły obraz korzyści w porównaniu do poprzednich lat.

Te zmiany podatkowe wprowadzają wyraźną granicę, przy której bardziej korzystne jest wypłacenie pensji i dywidendy.

Podatek od dywidend i dodatkowy podatek pracodawcy (AGA)

Na zmianę kalkulacji wpłynęły dwie istotne zmiany w 2023 roku:

Podwyższenie podatku od dywidend do 37,8% oraz dodatkowy podatek pracodawcy (arbeidsgiveravgift) w wysokości 5% od wynagrodzeń powyżej 750 000 NOK.

Z czysto podatkowego punktu widzenia w większości przypadków opłaca się przyjąć pensję do 750 000 NOK, a potem ewentualnie wypłacać dywidendę.

Regnskap Norge opracowało narzędzie, które oblicza i dokumentuje, czy opłaca się wypłacać pensję lub dywidendę przy odpowiednim poziomie wynagrodzenia oraz osiągniętego zysku ze spółki.

Arkusz kalkulacyjny

W dokumencie Excel, który załączamy pod poniższym tekstem, a którego autorem jest Regnskap Norge należy wpisać tylko trzy informacje, czyli roczny zysk firmy przed opodatkowaniem, stawkę AGA i kwotę wynagrodzenia.

Należy zwrócić uwagę, że AGA odciągany jest z rocznego rezultatu, aby było jak najbardziej prawdopodobne jaka kwota będzie do dyspozycji w formie pensji. Należy podać konkretną kwotę, którą faktycznie wypłaci się w formie pensji i ewentualną nadwyżkę kalkulator przeznacza się na dywidendę.

W dokumencie znajduje się także tabela, która wylicza marginalne stawki wynagrodzenia i AGA na podstawie poziomu wynagrodzenia wpisanego w kalkulatorze. Daje to pełny przegląd odpowiednich stawek marginalnych, także w przypadku niskich kwot wynagrodzeń – co samo w sobie może być interesujące.

Ponadto dokument zawiera wykres porównujący marginalne stawki wynagrodzeń i AGA z podatkiem dochodowym od osób prawnych i dywidendami dla poziomów wynagrodzeń od 1 NOK do ponad 1,5 mln NOK

Wszystkie stawki i odliczenia, na których opierają się modele, znajdują się po prawej stronie (od kolumny S do U) dokumentu. W arkuszu „Innslagspunkter” można zobaczyć, które podatki i opłaty wpływają na różne przedziały wynagrodzeń.

Stawki podatkowe mające wpływ na kalkulację to:

  • Skatt på overskudd – podatek dochodowy
  • Arbeidsgiveravgift – podatek pracodawcy
  • Skatt på lønnsinntekt – podatek od wynagrodzeń
  • Trygdeavgift – opłata na ubezpieczenie społeczne
  • Trinnskatt – podatek progresywny
  • Skatt på utbytte – podatek od dywidendy

Najłatwiejszym sposobem oceny, co jest najbardziej opłacalne pod względem podatkowym, jest sprawdzenie krańcowej stawki podatku dla ostatniej wypłacanej korony, niezależnie od tego, czy jest to pensja, czy dywidenda.

W przypadku wynagrodzeń do 750 000 NOK spółka płaci podatek pracodawcy (AGA) w wysokości 14,1 %, a następie pracownik płaci podatek dochodowy (22%), trygdeavgift (7,9%) oraz trinnkatt (13%).

Przy wypłacie tej samej kwoty w formie dywidendy, spółka płaci najpierw podatek w wysokości 22%, następnie odbiorca płaci podatek od dywidend (37,8%), daje to końcową stawkę 51,5%.  

Jeżeli jednak wynagrodzenie wzrośnie do ponad 750 000 NOK i w związku z tym pracodawca będzie musiał zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 5%, obliczenia ulegają przesunięciu. Jeśli wynagrodzenie przekroczy 926 800 NOK, wzrośnie również podatek progresywny trinnskatt, przez co wybieranie pensji zamiast dywidendy będzie jeszcze mniej opłacalne.

W przypadku firm zarejestrowanych w strefach z niższym podatkiem pracodawcy (arbeidsgiveravgift), limit będzie jednak wyższy w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia, jakie opłaca się pobierać, z czysto podatkowego punktu widzenia. W przypadku stawek AGA 6,4%, 7,9% i 10,6% należy przyjąć kwotę wypłaty na poziomie max 926 800 kr jako opłacalną ( następnie reszta zysku do wypłaty w formie dywidendy ). W przypadku stawki 5,1% – wypłata max to 1,5 mln NOK, a w przypadki stawki 0% zawsze wypłata będzie korzystniejsza niż dywidenda.

Kalkulator do pobrania

Emerytura

Decyzja dotycząca wynagrodzenia lub dywidend lub sposobu ich łączenia nie powinna być podejmowana wyłącznie na podstawie względów podatkowych. Wynagrodzenie, w przeciwieństwie do dywidend, daje na przykład prawo do świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki chorobowe i emerytury.

System emerytalny polega na tym, że emeryturę nalicza się od każdej zarobionej korony (od której pracodawca odprowadza podatek) i każdego przepracowanego roku. Dzieje się to poprzez odkładanie przez państwo na koncie w NAV kwoty odpowiadającej 18,1% dochodu brutto.

Dotyczy to jednak tylko wynagrodzeń do 7,1 G, co na rok 2023 oznacza limit w wysokości około 840 000 NOK.

Zasiłek chorobowy

W przypadku choroby otrzymuje się zasiłek w oparciu o podstawę zasiłku chorobowego, która stanowi średni roczny dochód uprawniający do emerytury za ostatnie trzy lata, ale z ograniczeniem do 6 G, tj. 711 720 NOK.

Źródła:

Regnskapnorge.no

Finansavisen.no

Komentarz MTA Group

Przedstawiony przez Regnskap Norge arkusz pozwala w prosty sposób pokazać jakie są korzyści z dobrze dobranej strategii ustalania pensji oraz ewentualnego wybrania zysków firmy w postaci dywidend. Jest to podstawowa forma optymalizacji podatkowej w przypadku sytuacji, gdzie właściciel firmy chce wybrać całkowity zysk firmy w możliwie najtańszy podatkowo sposób. Zatem należy przy okazji podejmowania takiej decyzji zadać sobie szereg pytań, które pozwolą ocenić czy warto zysk faktycznie wyjmować, m.in.:

– czy są w firmie do przeprowadzenia inwestycje, zatem cześć albo całość zysku warto w firmie zachować i reinwestować ?

– czy zyski spółki są nam potrzebne jako osobom fizycznym, czy np. wynagrodzenie wystarcza nam na bieżące koszty życia, a zyski np. chcemy reinwestować na poziomie spółki ( być może robiąc to w sposób bezpieczniejszy poprzez strukturę holdingu ) ?

Zapraszamy do skorzystania z oferty konsultacji, jeżeli temat dotyka sytuacji w jakiej znajduje się Twoja firma. Polecamy również skorzystanie z oferty naszej Akademii, gdzie można zaznajomić się z tematyką struktury holdingu:

Struktura holdingu w Norwegii

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.