podatek karny

Tilleggsskatt. Jak uniknąć podatku karnego?

Podatek karny (Straffeskatt) lub inaczej podatek dodatkowy (Tilleggsskatt), jest to  sankcja, którą urząd skarbowy może nałożyć zarówno na osoby fizyczne, jak i firmy.

Kiedy możemy być narażeni na takie konsekwencje?

Jeśli nie dostarczysz organom podatkowym prawidłowych i wystarczających informacji lub nie podasz ich w ogóle możesz podlegać karze podatkowej. W Twoim obowiązku jest dopilnowanie, tego, aby prawidłowo wypełnione dokumenty dotarły do urzędu podatkowego.

Jak w Norwegii obliczany jest podatek karny?

Stawka tilleggsskatt wynosi 20% ulgi podatkowej, którą uzyskałeś lub możesz uzyskać.

Oto przykład: jeśli nie zdeklarujesz dochodu w kwocie 10 000 NOK, a powinieneś zapłacić 2500 NOK podatku to w tym przypadku podatek karny (Straffeskatt) wyniesie 500 koron norweskich. To stanowi 20% podatku, którego uniknąłeś. Natomiast, podatek karny w wysokości 500 NOK jest dodatkiem do faktu, że musiałeś również zapłacić podatek w wysokości 2500 NOK.

W poważnych sytuacjach urząd ma prawo do nałożenia surowszego podatku karnego.  Możesz otrzymać dodatkowe 20 lub 40 procent kary. Zatem, gdy sprawa jest krytyczna możesz zostać obciążony karą w łącznej wysokości 60% podatku karnego. Powodem podwyższenia stawki jest umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Jaki jest wymóg dowodowy do nałożenia dodatkowego podatku?

Warunkiem nałożenia zwykłego dodatkowego podatku w wysokości 20%, organy podatkowe muszą wykazać, że informacje przez Ciebie podane są nieprawidłowe lub niekompletne. Stąd też mogą podejrzewać, że posiadasz korzyści podatkowe dla siebie.

W przypadku, gdy organy nakładają podatek dodatkowy w wysokości 20 lub 40% udowodnienie nałożenia kary musi być zasadne, zazwyczaj jest to dowód na podstawie prawa karnego.

Wyjątki

  • Zwolnienie z kary pieniężnej nie ma zastosowania, jeśli podatnik zmienił poprawne, wcześniej wypełnione informacje.
  • Podatek karny nie jest również oparty na oczywistych błędach literowych i obliczeniowych, dobrowolnej korekcie lub śmierci podatnika.
  • Dobrowolna korekta oznacza poprawienie lub uzupełnienie wcześniej podanych informacji w celu zapewnienia poprawności podatku.
  • Istnieje również ograniczenie kwoty. Podatek karny nie jest nakładany, jeżeli podatek karny dla danego przypadku jest niższy niż 1000 NOK.

Pozew czy skarga?

Możesz odwołać się od nałożonej kary podatkowej do organów podatkowych. Masz na to sześć tygodni od otrzymania decyzji.

Termin płatności

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu lub złożeniu pozwu w sprawie karnego podatku, istnieje możliwość odroczenia płatności. Oznacza to, że nie jest konieczne natychmiastowe regulowanie dodatkowego podatku do czasu rozpatrzenia odwołania przez organy podatkowe lub do czasu uprawomocnienia się decyzji sądu.

Jeśli zamierzasz złożyć pozew o ponowne rozpatrzenie decyzji przed sądem, konieczne jest złożenie wniosku o odroczenie płatności.

Należy pamiętać, że odsetki będą naliczane, a jeśli przegrasz sprawę, będziesz zobowiązany do ich zapłaty.

Warto jednak zaznaczyć, że odroczenie dotyczy wyłącznie karnego podatku. Faktyczne zaległe roszczenia podatkowe w zasadzie muszą zostać uregulowane, nawet jeśli sprawa jest przedmiotem odwołania lub rozpatrywana przez sąd.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.