Formuesskatt – podatek od majątku

Każdego roku otrzymujemy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe – Skattemelding, na którym znajdziemy informacje na temat naszego dochodu oraz wartości majątku. Warto pamiętać, że jeśli nastąpiły zmiany w naszej sytuacji życiowej, prawdopodobnie wpłynie to na to, do jakich odliczeń mamy prawo i ile podatku bedziemy musieli zapłacić – w tym podatku od wartości majątku. Przykładem może być zmiana sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, przeprowadzone inwestycje itp.

Podatek od majątku – formueskatt jest ustalany od wartości netto majątku (czyli wartość wszystkich aktwów pomniejszona o salda kredytów jakie mamy do spłaty ). Płacą go rezydenci, osoby na stałe mieszkające w Norwegii (skattemessig bosatt i Norge). Obowiązuje 3 lata po ewentualnym opuszczeniu kraju i osiedleniu się w innym państwie.

Obecny rząd na rok 2022 podniósł stawki podatku od majatku z 0,85% w 2021 do 1,1% w 2022 roku. Formuesskatt pobierany  jest co roku, z czego część płacona jest dla państwa norweskiego (max. 0,4%) a część dla gmin ( kommune ) (0,7%).

Formuesskatt dla kommune

Klasa podatkowa Majątek Współczynnik
0 og 10 – 1 700 000 koron0,0 %
1 700 001 koron i więcej0,7 %

Formuesskatt dla państwa

Klasa podatkowa Majątek Współczynnik
0 og 10 – 1 700 000 koron0,0 %
1 700 001 koron – 20 000 000 kroner 0,25 %
20 000 001 koron i więcej0,4 %

Progi podatkowe podane są dla pojedynczych podatników. Dla małżonków rozliczających się wspólnie, kwoty progowe majątków należy podwoić, gdyż wartość majątku jest obliczana również na poziomie małżenstwa.

Zarobki i majątek

Jako majątek traktowane są: dom, mieszkanie, w którym się mieszka na co dzień, inne nieruchomości będące w prywatnym posiadaniu podatnika, pieniądze zgromadzone na koncie bankowym, posiadane akcje i udziały w funduszach inwestycyjnych, kryptowaluty, inne.

Zasady związane z podatkiem od majątku (zarówno stawki, jak i sposób wyceny aktywów w zeznaniu podatkowym) są zmienne.

Skattemelding – ewentualne zmiany

Aktywa są początkowo obliczane według wartości obrotowej/wartości rynkowej, ale istnieją różne zasady wyceny dla różnych aktywów. W ostatnich latach rosły rabaty (verdsettingsrabatt – rabat na wycenie) „kapitału obrotowego”.

W przypadku niektórych aktywów będzie zredukowane odliczenie za kredyt (gjeldsreduksjon).

Istnieją zatem możliwości zarówno obniżenia podatku majątkowego, jak i uzyskania wyższych zwrotów.

Tu warto poprosić o pomoc księgowego, aby sprawdził czy zeznanie podatkowe było wypełnione prawidłowo. Warto również do tematu podatku od majątku podejść zapobiegawczo, i jeżeli pojawia się sytuacja, że podatek należy zapłacić – warto sprawdzić, co można zrobić, aby spróbować go zredukować w kolejnym roku podatkowym.

Na przykład, jeśli chcesz obniżyć podatek od majątku, możesz to zrobić przenosząc środki z aktywów o wysokim współczynniku oszacowania majątku (formueverdsettelse) – takich jak depozyty bankowe i nieruchomości na wynajem – do aktywów o niższym współczynniku oszacowania – takich jak akcje, fundusze inwestycyjne, bardziej wartościowa nieruchomość będąca stałym miejscem zamieszkania, domy wakacyjne lub dzieła sztuki.

Czy zwiększenie kredytów spowoduje obniżenie podatku majątkowego?

Niekoniecznie. Jeśli zaciągniesz dług, aby na przykład kupić fundusze inwestycyjne, wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zostanie zmniejszona o 25 procent na 2022 r., ale wartość kredytu zostanie zmniejszona o odpowiednie odliczenie majątkowe (formuerabatt).

Kiedy możemy ubiegać się o zmianę szacunkowj wartości nieruchomości?

Nieruchomości są wyceniane według szablonów. Kontrolując skattemelding różnice często  pojawiają się przy szacunkach Næringseiendom – nieruchomoścach dla celów komercyjnych, przemysłowych. Ich wartość szacowana jest według wysokości czynszu za wynajem, który znacząco różni się w różnych częciach kraju. Jeżeli nieruchomość wyceniana jest zbyt wysoko, można zgłosić obniżenie tej wartości.

Należy też skontrolować czy wartość głównej nieruchomości mieszkalnej nie przekracza 30% wartości rynkowej w zakładce «Bolig og eiendom». Jeśli obliczona wartość przekracza 30% wartości rynkowej, możemy ubiegać się o obniżenie wartości majątku. Standardowo wartość ta powinna wynieść 25% wartości nieruchomości. Te same wartości dotyczą Fritidsbolig – nieruchomość rekreacyjna, użytkowana przez osobę prywatną.

Jeśli chodzi o nieruchomości nie będącej głównym miejscem zamieszkania lub pod wynajem (Sekundærbolig), należy zwrócić uwagę, że tu do obliczenia wartości majątkowej bierze się 95% wartości rynkowej.

Majątek i dochody z zagranicy

Wszystkie składowe majątku muszą być zeznane w norweskim Skattemelding (Selvangivelse). Również majątek i zarobki z innego kraju, nawet jak już zapłaciło się podatek lub wartości są nieopodatkowane (skattefri) w danym kraju.

Zarobki za wykonana pracę

Jeśli zapłaciliśmy już podatek w danym kraju za wykonywaną np. pracę na etacie, to zarówno dochód jak i zapłacony podatek poza Norwegią należy zeznać w norweskim Skattemelding. Jest wiele możliwości jak dany podatek obliczyć, czy też wykazać, także każdą sytuację należy przejść indywidualnie.

Emerytura i renta

Należy podać kwotę, rodzaj i nazwę kraju z jakigo pochodzą dochody. Uzyskanie odliczenia lub opodatkownaie jest zależne od norweskich umów międzynarodowych. Warto również omówić z NAV własną sytuację, aby ocenić co powinna dana osoba robić z wykazaniem dochodu z pobieranej emerytury.

Nieruchomości wakacyjne i  zagraniczne (Fritidsbolig)

Należy wykazać składniki majątku, jakimi są nieruchomości zagraniczne. Do wartości obliczenia podatku od majątku bierze się maksymalnie 30% wartości rynkowej nieruchomosci.

Konto bankowe

Należy podać kwotę sald na kontach bankowych z dniem 31 grudnia i ewentualne odsetki w ciągu roku zarobione np. na kontach oszczędnościowych. Na Skattemelding podaje się informacje na temat nr konta bankowego oraz banku w jakim prowadzimy konta zagraniczne.

Akcje i papiery wartościowe

Należy uzupełnić wartość akcji i papierów wartościowych, wysokość ewentualnej dywidendy, zysku lub straty, odsetek od funduszów i obligacji, wg zestawien od brokerów zagranicznych kont. Jeżeli prowadzimy inwestycje poprzez platformy norweskie lub skandynawskie standardowo te informacje są wysyłane bezpośrednio do Urzedu Podatkowego (Skatteetaten), i są uwzględnione na rozliczeniu podatkowym – należy wtedy sprawdzić, czy dane są prawidłowe.

Kryptowaluty

Należy zeznać zarówno dochody z obrotu kryptowalut, jak i też wartość majątku w kryptowalutach na dzień 31 grudnia. Tu również Skatteeteten odsyła do formularza, pomagającego prawidłowo wprowadzić kwoty:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/

To, czy zapłacimy podatek od majątku w Norwegii zależy od tego jakiego rodzaju majątek posiadamy i z jakiego kraju pochodzi. Norwegia podpisała z Polską umowę MLI (Multilateral Instrument), aby usprawnić wyliczanie podstawy do opadatkowania i zapobiec relokacji nadwyżek majątkowych.

Urząd podatkowy Skatteetaten daje możliwość dobrowolnego zeznania zarobków i majątku z poza Norwegii – jeżeli do tej pory nie było to zeznawane i uniknięcia dodatkowego opodatkowania (frivillig retting).

Polecamy zapoznać się z treścią wpisów na stronie Skatteetaten dotyczących tematyki dochodów i majątku zagranicznego:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/inntekt-og-formue-i-utlandet/

Policz wartość podatku od majątku

Uzupełnij wartość rynkową swoich aktywów oraz sumaryczny dług jaki posiadasz.

 

Wartość przed rabatem

Suma

0

Podatek do zapłaty

0

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.