Timebank – sposób na nadgodziny w Twojej firmie.

Arbeidsmiljøloven § 10-4 første ledd precyzuje jaki jest powszechny czas pracy w ciągu dnia i tygodnia. Nadgodziną staje się każda godzina powyżej 9-tej godziny pracy w ciągu dnia, a także wszelkie godziny powyżej 40 godzin tygodniowo. Podpisując odpowiednią umowę z pracownikiem, reprezentantem pracowników czy Norweską Inspekcją Pracy możemy rozszerzyć ten powszechny okres czasu pracy i […]