Personallister – wszystko o listach obecności

Czym jest personalliste ? Jest to dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej, obrazująca czas pracy wszystkich pracowników w firmie. Dotyczy również tych wynajmowanych oraz tych, którzy nie otrzymują pensji. Ma ona być dostępna do ewentualnej kontroli w godzinach pracy firmy. Obowiązek prowadzenia takich list został wprowadzony, aby zwalczyć nielegalne zatrudnienie w określonych branżach.