Inwestowanie w akcje i związane z tym podatki

Osoby prywatne i firmy jednoosobowe – zyski kapitałowe i dywidendy W przypadku osób fizycznych i firm jednoosobowych zarówno dywidendy, jak i zyski podlegają opodatkowaniu, a straty z tytułu sprzedaży udziałów podlegają odliczeniu.