Księgowość projektowa – firmy budowlane

Firma budowlana, która podejmuje się projektów o wartości powyżej 300 000 netto, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości projektowej.
Jest to opisane w Bokføringsforskriften §8-1-4:
https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§8-1-4

Dokumentacja danego projektu musi zawierać minimum:

 • nr projektu,
 • imię, nazwisko, adres, ewentualny nr organizacyjny zleceniodawcy,
 • zakres działalności na projekcie,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia projektu,
 • wszystkie koszty bezpośrednie muszą być przypisane do projektu (materiały, podwykonawcy, pensje i inne koszty bezpośrednie, które da się przypisać do danego projektu),
 • przychody muszą być przypisane do projektu.

W praktyce każdy system księgowy ma możliwość wprowadzenia kodu projektu podczas księgowania kosztów, czy też fakturowania. Bardzo ważne zatem, aby rachunki kosztowe były przypisane do danego projektu. Podczas fakturowania należy także przypisać fakturę do projektu. Wysyłając podstawę pensji do swojego biura księgowego opisujemy godziny pracowników z podziałem na projekty.

Warto wspomnieć, iż dokumentacja potrzebna do stworzenia księgowości projektowej musi być przechowywana przez firmę przez 10 lat.
Dodatkowe dokumenty, które dotyczą projektu i muszą być przechowywane w firmie, to np.:

 • kontrakty budowlane,
 • oferty i wyliczenia danego projektu,
 • rysunki,
 • kontrakty z podwykonawcami,
 • dokumentacja czasu pracy (timelister).

Dokumentacja czasu pracy

§5-14. Dokumentasjon av medgått tid
https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§5-14

Wszyscy pracownicy w firmie muszą prowadzić timelisty z podziałem na datę, czas wewnętrzny i czas poświęcony na danego klienta czy też projekt. Przepis ten dotyczy też właściciela firmy. Wewnętrzny czas jest rozumiany jako czas, którego nie można przypisać do danego klienta, czy też projektu.

Warto podkreślić, iż timelisty muszą być prowadzone niezależnie od tego, czy zlecenie jest wycenione na zasadzie wynagrodzenia za godziny pracy, czy też jest stała stawka za wykonanie danego projektu.

Nie ma też znaczenia forma wynagradzania pracownika. Jeśli pracownik otrzymuje stałą pensje, również zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji liczby godzin.
Wyjątek stanowią pracownicy, którzy wykonują tylko prace wewnętrzne, zwykle o charakterze administracyjnym w firmie (czyli takie, które nie są przypisane do konkretnego projektu).

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Prowadzisz firmę w Norwegii i nie jesteś pewny, czy Twoja księgowość jest prowadzona w sposób prawidłowy?
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do MTA Group.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.