Jak uniknąć opodatkowania pieniędzy, które wypłacasz z konta firmowego Twojej spółki?

Dywidenda czy pensja? Jak uniknąć opodatkowania przy wyjmowaniu pieniędzy ze spółki? Jeśli akcjonariusz wypłaca pieniądze z firmy, które nie mogą być udokumentowane jako koszt firmy lub zgłoszone jako wynagrodzenia poprzez a-melding jest to traktowane jako dywidenda, która musi być opodatkowana. Również faktury wystawione przez spółkę do innej firmy, w której masz udziały mogą być opodatkowane […]