Zarządzanie finansami firmy

Doradztwo podatkowo finansowe dla małych i średnich firm

Rozpoczęcie prowadzenia działalności na terenie Norwegii wiąże się z wieloma wyzwaniami. Rozpoczynając od zrozumienia pojęć finansowych w obcym języku, kończąc na zrozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz obowiązków przedsiębiorcy jakie są nałożone przez urzędy.

Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami zidentyfikowaliśmy wiele problemów z jakimi stykają się na codzień właściciele firmy, i mamy na to gotowe rozwiązania. Nasi klienci korzystają z naszego doświadczenia – pomagamy zrozumieć aspekty finansowe i podatkowe prowadzenia działalności, pomagamy w tworzeniu budżetów firm, analizie cash-flow czy też wyliczaniu zyskowności danych projektów.

Dzielimy się również naszym doświadczeniem w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych – także podczas konsultacji możemy doradzić jak budować strukturę swoich działalności, oraz jak w sposób optymalny podatkowo reinwestować zarobione środki.

Naszą główną misją jest pomoc polskim przedsiębiorcom prowadzić biznes w Norwegii w sposób bezpieczny oraz przede wszystkim dochodowy.

Jeżeli zastanawiasz się

Ile zarabia Twoja firma?

Którzy klienci przynoszą największe zyski?

Jakie inwestycje są w zasięgu Twoich rąk?

Jak planować ruchy w firmie?

Jak analizować wyniki firmy?

Jak usprawnić proces budżetowania?

Jak usprawnić współprace z księgowością?

Które projekty wykazują najlepsze zyski?

Czy spełniam wymogi prawne, które mnie obowiązują?

Znamy odpowiedź na powyższe pytania

Dyrektor finansowy do wynajęcia

Wiele małych i średnich firm charakteryzuje się nieustrukturyzowanymi procesami decyzyjnymi. Ważne decyzje podejmuje jedna osoba, najczęściej właściciel i założyciel firmy. Codzienność wypełniona jest działaniami operacyjnymi, a potrzeba długoterminowej strategii, długoterminowego i ukierunkowanego procesu myślowego nie jest priorytetowana.

Tworzenie osobnego stanowiska dla specjalisty od finansów nie jest ani potrzebne w pełnym wymiarze czasu ani opłacalne. Pracownicy biurowi o ile tacy występują w firmie nie zawsze posiadają kompetencje, aby być wsparciem takiej funkcji. Może też się wdawać, że jeśli księgowość prowadzona jest właściwie to jest to wystarczające.

MTA Group AS oferuje możliwość wynajęcia specjalisty od finansów na godziny.

Może to być zlecenie krótkoterminowe, na przykład, gdy potrzebujesz pomocy w ustaleniu krytycznych czynników postępu firmy, które następnie monitorujesz wewnątrz Twojej firmy. Może to również być forma doradztwa w przeprowadzanym procesie zmian. Często łatwo jest dostrzec rozwiązania, ale ich wdrożenie okazuje się bardzo trudne. W takich sytuacjach partner zewnętrzny może być doskonałym źródłem wsparcia.

Być może posiadasz księgowość/administrację wewnętrzną, utworzyłbyś stanowisko wyższego szczebla do spraw finansów, bez konieczności kompromisu między kompetencjami, które chcesz mieć na takim stanowisku.

Jeśli tak, umów się na niezobowiązującą rozmowę w celu ustalenia jakie są potrzeby Twojej firmy i dostosowania naszej oferty.

Rentowność firmy

Analizujemy wyniki firmy rozkładając je na poszczególne projekty. Sprawdzamy zysk   jaki generuje jeden pracownik

Płynność

Sprawdzamy problemy z płynnością w firmie. Proponujemy ulepszenia w procesie koordynowania płatności i ponagleń zapłaty.

Optymalizacje podatkowe

Między innymi ustalamy optymalna strukturę spółek w firmie.  Szukamy rozwiązań do optymalnego inwestowania   nadwyżek finansowych

Planowanie budżetu

Wpieramy firmy w przygotowaniu budżetu firmy i uczymy jak taki budżet aktualizować w   ciągu roku

Dashboard finansowy

Tworzymy dashboard pokazujący aktualną sytuację w firmie.

Tworzenie procesów

Pomagamy wdrożyć procesy usprawniające administracje firmy

Raportowanie

Wyznaczymy właściwe KPI, które pozwolą monitorować wyniki firmy.

Doradztwo

Odpowiadamy na inne pytania związane z finansami firmy

Uporządkuj finanse firmy korzystaj z kompetencji najlepszych specjalistów.