Skatteoppgjør i Norge

I 2018 var det endringer i mulighetene for skattefradrag. Skatteklassen 2 er blitt likvidert, pendelstatusen er også blitt endret. For å kunne trekke kostholdet for brukt tid i Norge må du dokumentere oppholdet ditt på et sted (f.eks. Hotell), der det ikke er tilgang til kjøkkenet.

Nedenfor er en liste over dokumenter som skal leveres:

Pendler reiser til en familie i Polen (familiependler)

Pris: 1000 NOK

► Skattemelding / Skatteavkastning – for det året vi avregner / kansellerer – Innledende skatteoppgjør, sendt av Skatteetaten via post eller nedlasting (for brukere av PIN-koder) fra Altinn-profilen,

►  Årlig inntektsfortegnelse for 2018 – Dokument utstedt av arbeidsgiver og NAV, dersom fordelene ble samlet (Merk: Hvis du hadde mer enn en arbeidsgiver i 2016, vedlegg en årsmelding fra hver av dem),

►  PIN-koder (MinID / Altinn), som er nødvendig for elektronisk avregning av skatt. Har du Altinn-koder? Bestil dem til å skrive inn ditt personlige nummer under denne linken.

► Ekteskap sertifikat på EU-utskrift eller en standard kopi oversatt til norsk eller engelsk,

►  Barns fødselsattest, hvis du reiser til et barn i Polen på en EU-utskrift eller oversatt til engelsk Norsk eller engelsk,

► Foreløpig utstedt sertifikat for felles registrering med familien, oversatt til engelsk. Norsk eller engelsk.

► Dokumentasjon som bekrefter utgifter til leie og / eller elektrisitet i Norge, dersom de var dekket på egen hånd (f.eks. Lønnsseksjoner, dersom arbeidsgiveren fratrukket kostnadene fra lønn eller bekreftelse av bankoverføringer, dersom skattebetaleren selv betalte utgiftene til eieren av leiligheten) .

► Bekreftelser av reise mellom Polen og Norge (reservasjoner, fakturaer, episoder fra lønn eller kopier av flyselskap / ferjebilletter).

Pendler ensom reiser hjem / leilighet i Polen

Pris: 1000 NOK

Lone mennesker eller de som bor i partnerskap kan også bosette seg i pendelstatus.

Betingelser for å møte

  Du reiser mellom Polen og Norge minst en gang hver tredje uke,

►  du har en uavhengig leilighet i Polen (det kan leies eller eies) eller hvis du er under 22 år og reiser til foreldrene dine i Polen, ikke mindre enn en gang hver sjette uke,

► Din norske leilighet oppfyller ikke følgende betingelser: Et areal på over 30 m² (per person), hvis leiligheten er bebodd av mer enn en person, er det nødvendig med 20 m² for hver ekstra leietaker over 15 år, du har tilgang til rennende vann og kloakk du bor i minst et år, og du har tilgang til det syv dager i uken.

►  Din polske leilighet oppfyller følgende betingelser: et areal på over 30 m² (per person), hvis leiligheten er bebodd av mer enn en person, er det nødvendig med 20 m² for hver ekstra leietaker over 15 år, du har tilgang til rennende vann og kloakk, du bor i det minst et år, og du har tilgang til det 7 dager i uken.

Rabatt 10% (Standardfradrag)

Skattemelding / Skatteavkastning – for det året som vi avregner / kansellerer – innledende skatteoppgjør, sendt av Skattetaten via post eller nedlasting (for brukere av PIN-koder) fra Altinn-profilen,

►Årsmelding over inntekter og fremskritt for 2018 – Dokument utstedt av arbeidsgiver og NAV, dersom fordelene ble mottatt (Merk: Hvis du hadde flere arbeidsgivere i 2018, vedlegg du en årsmelding fra hver av dem),

►PIN-koder (MinID / Altinn), nødvendig for elektronisk innlevering av selvangivelse. Ingen koder? Bestil dem her.

Be om det beste tilbudet for din bedrift

Fyll ut det enkle tilbudsskjemaet, takk til hvilket vi skal forberede et tilbud

for din bedrift eller vi vil hjelpe deg med å løse problemet ditt.

Det tar bare 2 minutter å fullføre skjemaet

Prisforespørsel