Enkeltpersonforetak eller AS

Enkeltpersonforetak eller AS?

Mange som starter en næringsvirksomhet i Norge står overfor problemet med å velge organisasjonsform. Skal jeg opprette et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap (AS), og kan jeg jobbe der som en vanlig ansatt?

Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap er de to mest populære organisasjonsformene i Norge. Vi skal ikke diskutere NUF i denne artikkelen (filialer av et utenlandsk selskap).

Et aksjeselskap er ofte sett på som en tryggere organisasjonsform. Eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Ifølge Aksjeloven er det minimum NOK 30.000. Likevel bør det nevnes at aksjonærer kan være ansvarlige for eventuelle gjeldsforpliktelser dersom deres handlinger skader selskapet.

Et aksjeselskap som en juridisk enhet vekker mer tillit hos potensielle kunder.

Som eier av et aksjeselskap kan du ansette deg selv og ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

ENK og AS – skatt

Gjennom lovverk forsøker myndighetene å skape en balanse mellom ENK og AS når det gjelder skatt. I de fleste tilfeller er disse forskjellene små. I noen få tilfeller er forskjellene betydelige, og AS gir deg muligheter til skattefradrag.

Fordeler av å sette opp ENK:

Med et ENK kan du trekke forretningstap fra en annen inntekt,  for eksempel hvis du har en annen arbeidsavtale.

Mindre formaliteter. Enkeltpersonforetak krever mindre administrativt arbeid.

Ingen startkapital er nødvendig.

Den største ulempen med enkeltpersonforetak er at dersom firmaet går med tap eller går konkurs så må du dekke gjelden med dine personlige midler. Den personlige risikoen er derfor svært stor og vi anbefaler å vurdere dette før man velger denne organisasjonsformen.

ENK og AS – sykdom

Når du driver en enkeltpersonforetak, har du begrenset tilgang til sykepenger dersom du ikke har spesialforsikring hos NAV. I andre tilfeller dekkes de første 16 dagene alltid av arbeidsgiveren. Når det gjelder ENK, har du ikke en arbeidsgiver, derfor dekker du kostnaden selv. Når du er ansatt i din egen AS, betales de første 16 dagene fra selskapet. Siden selskapet tar kostanden, trekkes det fra skattegrunnlaget og reduserer selskapets skatt. Når du driver ENK regnes ikke din lønn som kostnad for selskapet.

Jeg har en enkeltpersonforetak og jeg vil bytte til AS

Hvis bedriften din er liten, det vil si at du ikke har mange eiendeler i selskapet, en liten kundebase, etc, er den enkleste løsningen å stenge ENK og opprette et nytt aksjeselskap.

Hvis bedriften din har mange eiendeler, kan implementeringen av disse føre til høy skatt,. Da vil løsningen være en «skattefri omdanning», noe som betyr en jevn overgang til et aksjeselskap.

Oppsummering

Valget av organisasjonsform er individuell og det er vanskelig å gi et universelt svar. Ønsker du å drive en liten bedrift med liten risiko vil enkeltpersonforetak være en god løsning for deg . Blir bedriften din utsatt for risiko, og du forventer dynamisk vekst vil vi anbefale å satse på et aksjeselskap.

Sjekk vårt tilbud for din bedrift

Fyll ut skjemaet og du vil motta et uforpliktende pristilbud.

Prisforespørsel