straffeskatt

Tilleggsskatt. Hvordan unngår jeg straffeskatt?

Straffeskatt (Straffeskatt) eller, alternativt, en tilleggsskatt (Tilleggsskatt), er en sanksjon som skattekontoret kan ilegge både enkeltpersoner og selskaper.

Når kan vi bli utsatt for slike konsekvenser?

Hvis du ikke gir skattemyndighetene korrekte og tilstrekkelige opplysninger, eller ikke gir dem i det hele tatt, kan du bli ilagt skattetillegg. Det er ditt ansvar å sørge for at korrekt utfylte dokumenter når frem til skattemyndighetene.

Hvordan beregnes straffeskatten i Norge?

Pris tilleggsskatt er 20% av skatteletten du har fått eller kan få.

Her er et eksempel: hvis du ikke oppgir en inntekt på 10 000 kroner og du skal betale 2 500 kroner i skatt, i dette tilfellet en straffeskatt (Straffeskatt) blir 500 norske kroner. Dette tilsvarer 20% i skatt som du har unngått. Derimot kommer straffeskatten på 500 kroner i tillegg til at du også måtte betale 2500 kroner i skatt.

I alvorlige situasjoner har myndighetene rett til å ilegge en strengere straffeskatt. Du kan få en tilleggsavgift på 20 eller 40 prosent. I alvorlige tilfeller kan du altså bli ilagt en samlet straffegebyr på 60%. Årsaken til forhøyelsen er forsettlig eller grov uaktsomhet.

Hva er beviskravet for ileggelse av tilleggsskatt?

Et vilkår for å ilegge ordinær tilleggsskatt på 20% er at skattemyndighetene kan påvise at opplysningene du har gitt er uriktige eller ufullstendige. De kan derfor mistenke at du har en skattefordel for deg selv.

Når myndighetene ilegger en tilleggsskatt på 20 eller 40%, må det foreligge et rimelig bevis for ileggelsen, vanligvis et strafferettslig bevis.

Unntak

  • Fritaket for gebyr gjelder ikke dersom den skattepliktige har endret de korrekte opplysningene som tidligere er fylt ut.
  • Straffeskatten er heller ikke basert på åpenbare stave- og regnefeil, frivillig retting eller skattyters død.
  • Frivillig retting betyr å korrigere eller komplettere tidligere oppgitte opplysninger for å sikre at avgiften er korrekt.
  • Det er også en beløpsbegrensning. Straffeskatt ilegges ikke dersom straffeskatten for saken er mindre enn NOK 1 000.

Søksmål eller klage?

Du kan klage på det ilagte skattetillegget til skattemyndighetene. Du har seks uker på deg til å gjøre dette fra du mottar vedtaket.

Betalingsperiode

Hvis det fattes vedtak om å anke eller reise søksmål om straffeskatt, er det mulig å få utsettelse med betalingen. Det betyr at det ikke er nødvendig å betale tilleggsskatten umiddelbart før klagen er behandlet av skattemyndighetene eller før rettsavgjørelsen er rettskraftig.

Hvis du har til hensikt å begjære overprøving av vedtaket ved domstolene, er det nødvendig å søke om utsettelse.

Vær oppmerksom på at det påløper renter, og hvis du taper saken, må du betale disse.

Det er imidlertid verdt å merke seg at utsettelsen kun gjelder straffeskatt. Faktisk utestående skattekrav skal i prinsippet betales, selv om saken er påklaget eller verserer for domstolene.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.