Aktivitet

Å drive virksomhet i Norge som utenlandsk næringsdrivende (NUF)

Er du en ikke-norsk arbeidsgiver? Har du ansatte som ikke er norsk skattemessig bosatt og jobber i Norge? Nedenfor beskriver vi hva du bør være oppmerksom på i en slik situasjon.

Som utenlandsk arbeidsgiver som ansetter arbeidstakere som jobber i Norge, har du samme plikter med hensyn til lønns- og arbeidsforhold som norske arbeidsgivere. Det betyr at du må ha norsk organisasjonsnummer og tilgang til elektronisk pålogging. Mange utenlandske arbeidsgivere velger å ha en representant i Norge som hjelper til med rapportering, registrering og andre formelle saker.

Organisasjonsnummer

For å få norsk organisasjonsnummer må din bedrift registrere seg i den såkalte Enhetsregisteret (Entitetsregister), og i de fleste tilfeller også i den såkalte Foretaksregisteret (Foretaksregisteret), via et eget registreringsskjema. Før registrering må bedriften velge hvilken virksomhetsform den skal ha i Norge - ved et selskap som bestemmer seg for å åpne filial av et utenlandsk selskap faller valget på NUF – Norskregistrert utenlandsk foretak.

D – nummer og Fødselsnummer

Ansatte som skal jobbe for deg i Norge og de som skal representere et norsk selskap eller en norsk filial må ha norsk D-nummer (midlertidig) eller Fødselsnummer (personnummer). Dine ansatte må som regel bestå en identitetskontroll på skattekontoret for å få D-nummer, det vil si at de må fysisk møte på et statlig anlegg. Det er imidlertid noen unntak fra denne forpliktelsen. Hva er kravene for å få D-nummer? Dine ansatte skal nemlig ha rett til å jobbe i Norge, gyldige identitetsdokumenter og arbeidsavtale.

Rapportering

Som arbeidsgiver med ansatte som jobber i Norge skal du levere en månedlig rapport med opplysninger om lønn og ansettelsesstatus til hver enkelt ansatt. Fristen for å sende inn meldingen går ut 5. dag i påfølgende måned, hvoretter du sender rapporten. Lønn skal rapporteres i den måneden lønnen utbetales, selv om lønnen er opptjent i en tidligere måned. De som rapporterer stillingsstatus via Arbeidsregisteret (OAR) rapporterer kun lønn via a-melding. I noen tilfeller gjelder også andre vilkår for dem.

Skattetrekk

Alle som jobber i Norge skal som hovedregel få tilbakeholdt arbeidsgiveravgift. Dette er et skattekort (Skattekort) av en person bestemmer hvor mye skatt som skal trekkes hver måned. Skattekortet viser også om arbeidstakeren er omfattet av trekkordningen (Kildeskatt). Som arbeidsgiver henter du skattekortene dine elektronisk via Skatteetatens nettsider eller lønnssystemet ditt. Dersom arbeidstaker ikke har mottatt skattekort, skal det trekkes 50 % skatt. Dersom du som arbeidsgiver mener at din arbeidstakers inntekt ikke skal beskattes i Norge etter en dobbeltbeskatningsavtale, kan du søke om fritak for fradrag.

Trygde- og arbeidsgiveravgift

I utgangspunktet må du betale arbeidsgiveravgiften din (arbeidsgiveravgift) for alle lønnsrelaterte kostnader som er skattepliktige i Norge i henhold til norsk nasjonal lovgivning. Dette gjelder også pensjonsinnskudd – selv om en eventuell skatteavtale ikke gir Norge rett til å beskatte inntekt. Dersom en eller flere av dine ansatte har fått fritak fra norsk trygdemedlemskap (dette bestemmes kun av Skatteetaten), slipper du å betale arbeidsgiveravgift av disse lønnskostnadene. Husk at type godtgjørelse (lønnsart) gitt i a-meldingen skal i slike tilfeller være fratrukket arbeidsgiveravgift.

Skatt for ansatte

Arbeidstakere i Norge er som hovedregel skattepliktige for all inntekt opptjent i Norge. Hvis den ansatte er i landet lengre enn 183 dager i løpet av de siste 12 månedene eller 270 dager i løpet av de siste 36 månedene er også skattepliktig på inntekt og formue i utlandet. Dette kalles global skatteplikt. Skatteplikten overfor Norge kan begrenses av skatteavtale inngått med arbeidstakerens bostedsland. Søknad om skattereduksjon eller skattefritak etter skatteavtale må fremsettes av arbeidstakeren selv ved innlevering av selvangivelsen for hvert inntektsår. Arbeidstakeren skal i slike tilfeller også kunne dokumentere oppholdet i henhold til skatteavtalen i det andre landet. De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge slutter seg automatisk til et frivillig skattesystem kalt forskuddstrekk (Kildeskatt) når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler de en fast prosentandel av skatten som du som arbeidsgiver holder tilbake av dine ansattes lønn. Dersom arbeidstakere er omfattet av Kildeskatt lønnstrekk, trenger de ikke lenger å gjøre noe med skatten når de får lønn. De leverer ikke selvangivelse og mottar ikke selvangivelse.

Ytterligere informasjon

Vi oppfordrer deg til å besøke nettsidene: www.skatteetaten.no , www.nav.no og www.brreg.no for å supplere kunnskapen din og bla gjennom artikler og oppføringer om emnene ovenfor. Ytterligere informasjon om registrering av en filial av et utenlandsk selskap finner du på følgende lenke:

https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/

Vi inviterer også til konsultasjoner på dette området – kontaktskjema finner du på vår nettside eller ved å skrive direkte til oss post@mtagroup.no .

MTA Group-teamet

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.