ansettelse av personale

Ansettelse av medarbeidere - er bedriften klar for de nye reglene?

Det er ikke til å stikke under en stol at den nye lovgivningen er litt av en revolusjon. Hva kan vi forvente, og hvordan vil det se ut i fremtiden? Det nye regelverket for innleie av arbeidskraft trådte i kraft 1. april 2023. Bakgrunnen for endringene er at regjeringen og fagforeningene mener at bedrifter som leier inn arbeidstakere, opptrer i strid med arbeidsmiljøloven. Det nye regelverket har som mål å fremme faste ansettelser og innfører begrensninger for bedrifter som leier inn arbeidstakere.

Når trer lovgivningen i kraft, og hva er årsaken til lovendringen?

Loven trådte i kraft 1. april 2023. Lov om endringer i arbeidsmiljøloven ble vedtatt av Stortinget i desember 2022. Norske myndigheter - og spesielt fagforeningene - mener at bemanningsforetakene opptrer på en måte som ikke er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Eksempler på mislighold er midlertidige kontrakter som ikke er det beste for arbeidstakerne, noe som fører til utnyttelse av arbeidstakere på slike kontrakter.

Den norske regjeringen har tatt tak i dette problemet - med løsningen fast ansettelse. I tillegg er det innført restriksjoner for bedrifter som leier inn arbeidskraft.

Hvilke selskaper påvirkes av de nye reglene?

Lovgivningen gjelder de facto for alle bedrifter som ansetter arbeidstakere. Dette er en stor andel av bedriftene i Norge. Disse bedriftene må tilpasse seg de nye standardene, men det må også kundene deres - de har jo behov for ansatte og benytter seg av disse bedriftenes tjenester.

Hva må man være spesielt oppmerksom på når man inngår nye kontrakter?

Her er det to ting som er viktige: å sette seg grundig inn i det nye regelverket, hvis noen planlegger å åpne en virksomhetsom omhandler ansettelse av medarbeidere, slik at vi vet hva vi må gjøre for å unngå konsekvenser og sanksjoner. Det andre punktet er en grundig evaluering av kontrakten, hvis man allerede har en etablert virksomhetDet vil si at vi må være forsiktige, for det vil bli enda hyppigere kontroller av kontrakter, enten det dreier seg om en arbeidskontrakt eller en ansettelseskontrakt.

Overgangsperiode for endring av lovgivningen

Overgangsperioden er den perioden der kontrakter som er inngått før 1. april 2023, fortsatt kan være i overgangsfasen i opptil tre måneder - frem til 1. juli 2023. Kontrakter som er inngått etter 1. april 2023, må imidlertid allerede være i samsvar med de nye retningslinjene.

Hva inneholder den nye lovgivningen?

Hovedregelen er at det er forbudt å ansette arbeidstakere midlertidig. Det finnes imidlertid unntak fra regelen:

 • Det vil fortsatt være lovlig å ansette medarbeidere i helsesektoren,
 • Det vil også være mulig å ansette medarbeidere med spesialkompetanse,
 • innleie av konsulenttjenester - her er det ennå ikke helt spesifisert hva dette vil bestå i.

Det er verdt å nevne at hvis en ansatt er ansatt hos en kunde for en lengre periode, vil vedkommende etter tre år ha rett til fast ansettelse hos kunden.

Fakta - Ansettelse av personale

 • bestemmelsene skal tre i kraft 1. april 2023,
 • det skal være et totalforbud mot å ansette bygningsarbeidere i området. Oslo, Viken og tidligere Vestfold,
 • forbudet gjelder ikke for bygg- og anleggssektoren (veier, jernbaner, tunneler),
 • er det fortsatt mulig å ANSATTE ansatte for midlertidig arbeid (midlertidig arbeid) når de relevante vilkårene er oppfylt,
 • det skilles tydeligere mellom leiekontrakter og servicekontrakter,
 • mulighet til å innkvartere innleide arbeidstakere i bedrifter som har inngått tariffavtale med fagforeninger som har rett til å "gjøre endringer" - innstillingsrett - ytterligere begrensninger,
 • det er fortsatt mulig å leie inn arbeidere fra produksjonsselskaper - med spesielle restriksjoner for både selskapet som leier inn arbeidere og selskapet som mottar de innleide arbeiderne,
 • En overgangsperiode på tre måneder for selskaper som inngikk kontrakter før 1. april - frem til 1. juli 2023.

Hva er verdt å huske på?

 • Bedrifter som ansetter personale, er fortsatt pålagt å registrere seg i Arbeidstilsynets spesialregister.
 • TOTALT Forbud mot utleie i Oslo-området.
 • Regelverket gjelder for alle selskaper som driver virksomhet i Norge.
 • Det nye regelverket bør tolkes i lys av geografiske, sektorielle og numeriske faktorer.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.