Permittering

Nie masz zleceń? – Poznaj zasady permitteringu

Kiedy sytuacja Twojej firmy jest niepewna, warto wiedzieć, że masz możliwość wysłać pracowników na permittering (odpowiednik polskiego postojowego), bez konieczności ich zwalniania. Są do tego określone procedury i dają pracownikom możliwość skorzystania z pomocy finansowej od NAV, tzw. dagpenger. Warto śledzić warunki permitteringu, gdyż są one zmienne w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Permittering – co to takiego

Permittering to tymczasowe zwolnienie, w ramach którego pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania pracy u pracodawcy, a pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi pensji, z małym wyjątkiem, o którym będzie niżej. Przerwa w pracy jest tylko tymczasowa i czas jej trwania jest określony. Co za tym idzie, pracownik ma prawo i obowiązek powrotu do pracy po zakończeniu permitteringu.

Kiedy wysłać pracowników na permittering

Jednym z głównych warunków jest poważny powód, który sprawia że jest to konieczne dla firmy. Nie ma możliwości wysłania pracownika na permittering z powodów osobistych lub konfliktów z pracownikiem. Muszą istnieć ku temu odpowiednie okoliczności w firmie, na które pracodawca nie ma wpływu.

Typowe powody, które prowadzą do permitteringu to m.in.:

 • klęski żywiołowe,
 • strajk w Twojej firmie,
 • strajk u dostawców surowców czy materiałów, który ma wpływ na Twoją firmę,
 • niepowodzenia zamówień, kontraktów lub wstrzymanie działalności na określony czas.

Kogo wysłać na permittering

Jeśli sytuacja tego wymaga, jako pracodawca możesz wysłać na permittering zarówno pracowników administracyjnych, fizycznych jak i samego siebie, jeśli jesteś zatrudniony na przykład na stanowisku Daglig Ledera.

Wybór pracowników, którzy mają być tymczasowo zwolnieni, musi być merytorycznie uzasadniony i dokonany na podstawie oceny całościowej firmy. W tej ocenie należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, takie jak wielkość etatu, staż pracy, stanowisko.

Jakie zwolnienie – całkowite czy częściowe

Permittering podaje się w procentach. Można tymczasowo zwolnić pracowników ze 100% ich etatu – wówczas mówimy o całkowitej redukcji etatu, lub np. z 80% etatu – wówczas mówimy o częściowej redukcji etatu.

Aby pracownik nabył prawo do dagpenger zwolnienie musi być na poziomie co najmniej 50%.

Jeśli właściciel firmy jest jedynym pracownikiem we własnej spółce, może wysłać samego siebie maksymalnie na 80% permitteringu. Powyżej tej wartości starci prawo do dagpenger, gdyż wskazywałoby to raczej na całkowite zamknięcie firmy, niż tymczasowe wstrzymanie jej działalności.

Jak długo może trwać permittering

Na ten moment określono że permittering może trwać maksymalnie przez 26 tygodni w ciągu 18 miesięcy.

Jak wygląda procedura ze strony pracodawcy

1. Zgłoś permittering do NAV

Wymóg jest tylko wtedy, kiedy wysyłasz na permittering więcej niż 10 pracowników. Na stronie NAV jest do tego specjalny formularz.

2. Wyślij ostrzeżenie o permittering tzw. permitteringsvarsel

Pracownicy powinni być powiadomieni o permitteringu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Gdyby zdarzyło się coś nieprzewidzianego okres ten skraca się do 2 dni.

Powiadomienie powinno zawierać takie informacje jak:

 • powód,
 • data powiadomienia,
 • data rozpoczęcia i czas jego trwania,
 • imię i nazwisko osoby tymczasowo zwalnianej,
 • % zwolnienia,
 • podpis pracodawcy.

3. Poinformuj pracowników o ich prawach i obowiązkach

Po okresie płatnym przez pracodawcę czyli pierwszych 3 tygodniach (15 dni roboczych), pracownik może ubiegać się o zasiłek, twz. dagpenger. Musi natomiast wykonać szereg czynności, najlepiej za pośrednictwem strony NAV jeśli ma możliwość uwierzytelnienia profilu np. przez BankID:

 • zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy,
 • złóż wniosek o dagpenger,
 • sprawdź nr konta w profilu,
 • wysyłaj meldekort co 14 dni,
 • zarejestruj swoje CV.

4. Zgłoś permittering na a-meldingu

Poinformuj księgowego o tym kogo wysyłasz na permittering i w jakim wymiarze, aby mógł zarejestrować zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie tymczasowego zwolnienia w systemie od pensji. Informacje te muszą zostać wysłane do NAV w comiesięcznych raportach a-melding. Pamiętaj aby zgłosić również datę przywrócenia pracownika do pracy.

5. Wypłać pensję dla pracowników za okres pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia pierwszych 15 dni roboczych permitteringu w wymiarze 100%, co daje łącznie 3 tygodnie płatne przez pracodawcę.

Praca podczas permitteringu

W razie potrzeby pracownik może pracować do 6 tygodni bez przerywania permitteringu. Wykonywaną pracę pracownik musi zgłosić na meldekort wysyłanym co 14 dni na stronie NAV. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pensji za przepracowane godziny. Jeśli pracownik pracuje na pełny etat przez więcej niż 6 tygodni, permittering zostaje uznany za zakończony.

Chorobowe podczas permitteringu

Choroba nie przerywa permitteringu. Należy jednak wydłużyć o okres nieobecności z powodu choroby liczbę tygodni zwolnienia z tytułu permitteringu. Podczas permitteringu to NAV przejmuję wypłatę chorobowego. Nie ma możliwości wykorzystania zwolnienia egenmelding podczas permitteringu.

Wypowiedzenie podczas permitteringu

Wraz z wypowiedzeniem automatycznie kończy się permittering. Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie od dnia wypowiedzenia do końca trwania umowy. Jeśli pracownik na permitteringu sam rezygnuje z pracy, zwykle pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia. Zależy to na przykład od tego co znajduje się w umowie.

Warunki jakie należy spełnić, aby mieć prawo do dagpenger

1. Zmniejszenie dochodów.

2. Permittering przynajmniej 50%.

3. Dochody na poziomie 167 216 NOK z ostatnich 12 miesięcy, lub 334 431 z ostatnich 36 miesięcy.

4. Zgłoszenie jako osoba poszukująca pracy.

5. Zamieszkanie w Norwegii, rejestr w folketrygden.

6. Permittering z powodu braku pracy lub innych okoliczności, na które pracodawca nie ma wpływu,

7. Wiek poniżej 67 lat.

Ile możesz dostać

Pracodawca pokrywa pierwsze 15 dni roboczych w wymiarze 100%. Następnie wypłatę przejmuje NAV jeśli zgłosisz się o dagpenger 62,4% z Twoich dochodów do 668 862 NOK. NAV oferuje dodatek na dziecko 35 NOK.

Właściciel enkeltpersonforetak – jednoosobowej działalności gospodarczej

Może wysłać pracowników na permittering, ale sam siebie nie. Zarobek z własnej działalności nie daje prawa do dagpenger. Właściciel ENK może ubiegać się o inne wsparcie. Więcej na ten temat tutaj: https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp

Patrycja Wolosz

Patrycja Wolosz

Partner / Senior Regnskapsfører

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.