Ansettelsesprosedyre for ansatte

Å ansette en ny medarbeider innebærer en rekke forpliktelser både på arbeidsgivers og arbeidstakers side. Nedenfor finner du en samling av nødvendig informasjon ved ansettelse av en ny person.

Hva bør en arbeidsgiver huske?

Arbeidsgiver bør ta seg av:

 • Inngåelse av arbeidsavtale (stilling, godtgjørelse, avtalevarighet, feriepenger, arbeidstid)
 • Registrere en ansatt i AA registeret - oppgaven til selskapets regnskapsfører
 • Arbeidstidsdokumentasjon – supplerende tidslister
 • HMS-kort (rengjørings- eller byggebransjen)
 • Skattetrekk bankkonto
 • Minimumssatser for enkelte bransjer https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
 • Obligatorisk OTP-forsikring
 • Obligatorisk forsikring mot arbeidsulykker (Yrkesskadeforsikring)

Ansettelse av ikke-norsk arbeidstaker fra EØS-land

(uten D-nummer/Fødselsnummer)

Den ansatte skal:

1. Skaff deg D-nummer og skattekort

Det er to muligheter for slutninger:

a) den ansatte søker selv

Arbeidstaker bør avtale time på skattekontoret, hvor han eller hun kan få både D-nummer og skattekort under ett besøk. Du kan bestille time her: https://ventus.enalog.se/Booking/Booking/Index/skatteetaten

Merk følgende! Dersom arbeidstakeren ikke søker om skattekort, vil han bli belastet inntektsskatt på 50 TP3T av lønn). Kortet utstedes for et gitt skatteår.

b) arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstakeren

Under koronaviruspandemien har kontorer gjort det mulig for arbeidsgivere å bestille D-nummer og skattekort på nett for sine ansatte. Du kan gjøre det her: https://www.skatteetaten.no/skjema/skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker/

Hvilke ansattes data vil være nødvendig?

 • navn, etternavn
 • fødselsdato
 • norsk bostedsadresse
 • arbeidskontrakt
 • ID-skanning
 • e-post
 • telefonnummer (arbeidsgivers nummer kan oppgis)

Merk følgende! Med dette alternativet må du huske at den ansatte fortsatt må besøke skatteetaten for å bekrefte identitet og dokumenter. Du må gå på besøk med pass eller annen ID - i henhold til kontorets retningslinjer, og selve besøket kan avtales via lenken: https://ventus.enalog.se/booking/booking/index/skatteetaten

2. Åpne konto i en norsk bank

 • viktig ved utbetaling av lønn
 • kontoopprettingsprosessen er tidkrevende
 • fyll ut skjemaet på bankens hjemmeside
 • etter positiv bekreftelse, besøk til filialen (bekreftelse av dokumenter)
 • lønnen kan utbetales til utenlandsk konto inntil du får konto i Norge

3. Bekreft lovligheten av oppholdet ditt ved UDI (ved ansatt > 3 måneder)

 • søknadsregistrering: https://www.udi.no  (kontoret bekrefter lovligheten av oppholdet)
 • Det er gratis å sende inn og utstede søknaden
 • registrering i UDI senest 3 måneder etter ankomst

Ansettelse av ikke-norsk arbeidstaker fra EØS-land med D-nummer – midlertidig nummer

Ansattes ansvar:

1. Få skattekort

Den ansatte bør ta vare på et skattekort for et gitt skatteår. Du kan få skattekort på to måter:

a) den ansatte søker selv

Du kan bestille time her: https://ventus.enalog.se/Booking/Booking/Index/skatteetaten

b) arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstakeren

Du kan gjøre det her: https://www.skatteetaten.no/skjema/skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker/

Merk følgende! Skattekortet gjelder kun i et gitt kalenderår. Mangel på gjeldende skattekort fører til at 50%-skatt belastes på lønnen din.

Vilkår for endring fra midlertidig D-nummer til permanent Fødselsnummer

Fødselsnummer: bosted > 6 måneder + skattemessig bosatt

Fordeler:

 • etablering av BankID – elektronisk signatur
 • skattekort tildeles automatisk hvert år (uten slutning)
 • tildelt fastlege

Endring av D-nummer til Fødelsnummer

Dokumenter:

 • skjema RF-1401 Melding om flytting til Norge (last ned fra Skatteetatens nettside)
 • dokumentere ditt opphold i Norge > 6 måneder
 • arbeidsavtale > 6 måneder
 • sende dokumentene ovenfor til følgende adresse:

Skatteetaten

Postboks 9200 – Grønland

0134 OSLO

Søknad for Melding om flytting til Norge kan også sendes inn elektronisk via nettsiden: https://ventus.enalog.se/booking/booking/index/skatteetaten

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.