Det er tid for HYTTE

De siste månedene har vi merket enorm aktivitet blant kjøpere og selgere på ferieeiendomsmarkedet i Norge. Å finne det rette stedet viser seg å være ganske tidkrevende. I møte med vanskeligheter og forbud mot å reise utenfor bostedslandet, fremskynder mange beslutningen om å kjøpe drømmeferiehuset. Tilfredsstillelsen ved å eie et slikt sted er absolutt enorm. Nye rekorder slås for summene det selges hyts og leiligheter på turistdestinasjoner for, og nye muligheter åpner seg for investorer.

anslag

Når du bestemmer deg for å kjøpe en tomt eller en ferdigbygd eiendom, må du etablere et budsjett. Kostnadene du må pådra for å kjøpe en fritidseiendom er:

  • lånekostnader forutsatt at rentene (leietaker) kan øke,
  • strømkostnader, andre driftskostnader,
  • forsikring,
  • Internett,
  • kommunale avgifter,
  • eiendomsskatt (eiendomsskatt),
  • gebyr for tomten (Festeavgift) – dersom kontrakten ikke omfatter en selveiertomt,
  • gebyrer for vedlikehold av adkomstveien,
  • veibompenger (bompenger) og drivstoff for å komme til hvilestedet,
  • kostnader til oppussing og vedlikehold av anlegget, samt merkostnader, dvs. fellesarealer, plass til båt.

Hvordan beregnes ferier?

Uavhengig av om eiendommen ligger i Norge eller et annet land, skal dette oppgis i skattemeldingen. Du skal kunne dokumentere den angitte verdien, og dersom markedsverdien ved utgangen av året øker med mer enn 30 prosent, bør den justeres. Når du går inn i feriebolig for første gang, er 20-25 prosent av markedsverdien nok som skattegrunnlag.

Leieinntekt

Dersom fritidseiendommen benyttes av eierne og eventuell leiegevinst ikke overstiger DKK 10.000,- er dette beløpet ikke skattepliktig. Etter overskridelse av dette beløpet skal 85% skattlegges av overskuddet og det er ikke mulig å trekke leiekostnader fra skattegrunnlaget. Fradraget beregnes for hver eiendom for seg.

Dersom eiendommen leies ut gjennom en mellommann (booking, finn, megler), beregnes skattegrunnlaget av overskuddet før oppdraget provisjon (brutto leieinntekter).

Men dersom vi ikke bruker hytta selv, men heller leier den mesteparten av året, er den allerede behandlet som næringsvirksomhet og avregnes etter gjeldende regler fra første krone.

Ved salg av eiendommen er eventuell fortjeneste ikke gjenstand for beskatning (eventuelt tap er ikke fradragsberettiget) dersom eiendommen ble brukt av eier i minst 5 av de siste 8 årene og har vært eid av ham i mer enn 5 år. Ellers er overskuddet skattepliktig (og tapet er fradragsberettiget). Dette er tilfellet når du eier eiendommen som privat eiendom.

Hytte firma

En annen idé er å kjøpe firmahytte for AS, som et fellesgode for personer tilknyttet bedriften (velferdstiltak for bedriften).

I dette tilfellet, når du avregner skatt, må du finne ut i hvilken grad anlegget er kjøpt for selskapet og om det ikke er et mer privat behov hos eierne / en annen skatt vil da bli betalt.

Ved å oppfylle visse krav kan arbeidstakere bli fritatt for skatt (skattefritak) for bruk av et slikt anlegg.

Bruk av firmahytte vil være fritatt for skatt dersom minst 10 personer har tilgang til den (ansatte, konsulenter, personer tilknyttet selskapet, du kan også kjøpe anlegget sammen med et annet selskap, for å sikre at alle har lik tilgang til anlegget). Du bør også dokumentere hvem som hadde firmahytte og når. I dette tilfellet kan du også trekke fra vedlikeholdskostnader.

Det kan være lurt å investere næringsinntekten i en fritidseiendom som du kan bruke privat. Dette medfører selvsagt behov for å betale skatt knyttet til uttak av penger fra selskapet (uttaksbeskatning) og av utbytte (utbyttebeskatning) som skal dekke kostnadene ved bygging eller kjøp av anlegget.

Det er imidlertid mulig at holdingselskapet eller et annet selskap fra konsernet overtar finansieringen og investeringen i ferien, og privatpersoner (inkludert eiere) bruker anlegget ved å betale passende for det. Beskatning unngås da fordi pengene fortsatt sirkulerer innad i selskapene. I dette tilfellet, forutsatt at det vil være en næringsvirksomhet basert på reelle markedsprinsipper.

Det bør tas i betraktning at Skatteetaten kontrollerer hvordan målene til et slikt selskap nås. I løpet av de siste årene har bruken av eventuelle aktiva til AS-selskaper til private formål blitt betydelig begrenset. Dersom kontoret finner at fritidsbolig genererer tap for selskapet og kjøpet var motivert av privat bruk, kan det bestemme metoden for å gjøre opp kontantstrømmene knyttet til anlegget.

Skattevilkårene for å drive næringsvirksomhet er de samme for eventuell utleie av hytty. Utleie av anlegget (til markedspriser) skal dokumenteres. Privat rekreasjon skal også dokumenteres. Det hele bør planlegges og budsjettet etableres på en slik måte at investeringen gir overskudd til selskapet.

Skatteetaten kontrollerer den faktiske bruken av anlegget ved å vurdere om det kun brukes av eierne til privat bruk eller om det er en faktisk aktivitetsform. En form for kontroll er kontroll av regnskapet over leiegevinster, strømforbruk eller eiernes regnskap fra butikker som ligger i nærheten av anlegget.

I sum, Med tanke på den endrede virkeligheten (restriksjoner på reiser forårsaket av restriksjoner som har vært på plass i over et år), kan investering i et ferieanlegg gi både fordeler til vår portefølje (leiefortjeneste, verdiøkning over tid) og oppfylle en underholdning rolle for hele familien. Derfor er det verdt å vurdere hvordan man optimalt kan nærme seg emnet for et eventuelt kjøp.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.