Midlertidig ansettelse av en ansatt

For mange bransjer er ferieperioden en høysesong og etterspørselen etter vikarer øker.

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Loven åpner imidlertid for tidsbestemt ansettelse i visse tilfeller. Ansettelse av en ansatt for en tidsbestemt periode, som ikke oppfyller lovkrav, kan medføre at arbeidstakeren ber om fast ansettelse, og vi som bedrift må i tillegg betale ham kompensasjon. Derfor bør du sette deg inn i regelverket rundt åremål.

Når kan jeg ansette en åremålsansatt?

Bedrifter i Norge har mulighet til å ansette for en fast periode i de situasjoner som er beskrevet i Arbeidsmiljøloven §14-9. Dette er følgende situasjoner:

  • midlertidig arbeid
  • vikariat (erstatning)
  • øve på
  • uten å oppgi grunn

Det siste punktet ble introdusert for et år siden.
Siden den gang har bedrifter kunnet ansette folk for en fast periode uten å oppgi begrunnelse.
Denne regelen lar deg ansette en ansatt for en fast periode, for eksempel i oppstartsfasen av bedriften eller for å teste om økningen i sysselsettingen påvirker den positive utviklingen av bedriften.

Hva trenger jeg å vite om åremålsarbeid uten å oppgi grunn?

Du kan maksimalt ansette 15% ansatte i bedriften på denne måten. Du kan runde opp slik at bedrifter som har for få ansatte til at denne kan utgjøre 15% også har denne muligheten. Det er viktig å huske at slik ansettelse uten begrunnelse er begrenset til en periode på 12 måneder.

Dersom du etter en periode på ett år ikke tilbyr den ansatte en fast kontrakt, går bedriften inn i den såkalte overgangsperioden. Han må vente 12 måneder for å kunne gjenansette en åremålsansatt i tilsvarende stilling.

Når kan jeg ansette som vikar (avløser)?

Din bedrift kan ansette en ansatt som vikar i en situasjon der han eller hun faktisk erstatter en annen person. En typisk situasjon når vi kan ansette en ansatt som vikar er svangerskapspermisjon eller ferieperioden.

Hvilke bedrifter kan leie feriehjelp (sommervikar)?

Det bør skilles mellom ansettelse for arbeidstakere som tar fri i ferieperioden og ansettelse av hjelp i ferieperioden som følger av virksomhetens høyere omsetning i denne perioden.
Et typisk eksempel er restaurantbransjen.
En situasjon der selskapets omsetning øker, men vi er usikre på om den vil opprettholdes på sikt, er ikke grunnlag for å leie inn hjelp fordi vi ikke klarer å fastsette tidsrammen.

Kan jeg ansette en midlertidig ansatt for å teste om han passer for bedriften?

Mange bedrifter mener at midlertidig ansettelse er en god måte å teste en arbeidstaker på og unngå et fast ansettelsesforhold dersom vedkommende ikke beviser seg. Vi bør imidlertid huske på 15%-regelen, som ble nevnt tidligere, og overgangsperioden når vi ikke ansetter en slik person fast.
En bedre løsning er å utnytte prøveperioden fullt ut. Innføre rutiner som vil oppdage ansattes mangler helt fra starten.

Hvor lenge kan en arbeidstaker være ansatt for en fast periode?

Lengden på ansettelsesperioden avhenger av hvilket grunnlag vi bruker. Dersom det foreligger et midlertidig ansettelsesforhold uten å oppgi grunn, vil det være en periode på 12 måneder.
Vikar kan være ansatt inntil den han erstatter kommer tilbake.
Ved ansettelse på midlertidig basis vil dette være sesongavslutning eller avslutning av et gitt prosjekt.

Jeg har hørt at en åremålsansatt kan kreve fast ansettelse. Er det sant?

Riktig. Når en arbeidstaker har hatt flere åremålskontrakter de siste 3 eller 4 årene, bør vedkommende behandles som fast ansatt.
3-årsgrensen gjelder for ansettelse som vikar og ansettelse uten begrunnelse.
4-årsgrensen gjelder for midlertidig ansettelse.
Etter overskridelse av disse grensene vil arbeidstakeren ha samme rettigheter som en fast ansatt.

Er det nødvendig med oppsigelse når en åremålskontrakt avsluttes?

Når kontrakten inneholder en bestemt dato for opphør av arbeidsforholdet, trenger du ikke sende oppsigelse til arbeidstakeren. Dersom kontrakten varer lenger enn 12 måneder, plikter arbeidsgiver å informere arbeidstaker om kontraktens utløp minst en måned i forveien.

Kan jeg bruke en vanlig kontrakt for å ansette for en midlertidig periode?

Ja det kan du. Det skal imidlertid legges til at kontrakten er på en bestemt periode. Vis grunnlaget for ansettelse for en bestemt periode og sluttdato, eller oppgi at kontrakten avsluttes ved ferdigstillelse av et gitt prosjekt.

Hva om jeg ønsker å si opp en ansatt før utløpet av åremålskontrakten?

Bestemmelsene om oppsigelse er de samme som for andre arbeidsformer.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.