Wynajem nieruchomości – podatki

Zmiana stawki podatku Zmiana stawki podatku z 23% na 22% w 2019 roku sprawi, że osoby wynajmujące mieszkania (które podlegają opodatkowaniu) będą płaciły o 1% mniej. Przy kwocie zysku z najmu 150,000 kr rocznie jest to oszczędność w kwocie 1,500 kr. Jest też druga strona tej zmiany – otóż osoby, które dotychczas odpisywały sobie koszty […]

Konsernbidrag – optymalizacja podatkowa w spółkach akcyjnych

Spółka holdingowa razem ze spółką córką lub spółkami córkami stanowi koncern. W strukturze takiej mamy możliwość zredukowania podatku dochodowego w jednej spółce, która wykazała zysk poprzez przekazanie konsernbidrag do drugiej zależnej spółki, która akurat w danym roku była na minusie. Przepisy o konsernbidrag znajdują się w Skatteloven 10-3. PRZYKŁAD Jan Kowalski jest właścicielem spółki akcyjnej […]

Rozpoczęcie prowadzenia biznesu w sytuacji utraty pracy

Jeżeli jesteś osobą, która właśnie straciła pracę i przysługuje Ci zasiłek dla osób bezrobotnych (dagpenger), to utrzymując prawo do zasiłku możesz rozpocząć planowanie założenia własnej działalności. Należy w tej sytuacji na wstępie wysłać wniosek o przyznanie zasiłku. Dopiero wtedy, po przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, należy starać się o utrzymanie zasiłku podczas zakładania firmy i fazy […]

Planowanie podatkowe

Finanse, zarówno prywatne jak i te firmowe, często się przeplatają w przypadku osób prowadzących swoje przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania jak mądrze gospodarować środkami, aby optymalizować podatki oraz aby dobrze planować rozwój przedsiębiorstwa, czy też zaplanować tematykę dziedziczenia majątku w rodzinie. Jako biuro księgowe staramy się, aby nasi klienci zawsze mieli dostęp do pełnej informacji […]