Wynajmuję pokój bądź mieszkanie – jaki zapłacę od tego podatek?

W 2018 roku nastąpiły zmiany w prawie podatkowym dotyczące opodatkowania przychodów z wynajęcia własnego mieszkania. Wszyscy korzystający z opcji najmu krótkoterminowego np. Airbnb, finn. no, booking.com powinni zapoznać się z tymi zmianami. Dlaczego zmiany zostały wprowadzone? Rząd wyjaśnia zmiany złamaniem zasad o konkurencji w stosunku do jednostek prowadzących działalność (hotele czy pensjonaty), które płacą podatek […]