Dla wielu branży okres wakacyjny to wysoki sezon i zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych rosnie.

Główna reguła w norweskim prawie mówi że pracownicy powinni być zatrudnieni na stałe. Prawo jednak daje możliwość zatrudnienia na czas określony w pewnych przypadkach. Zatrudnienie pracownika na czas określony które nie spełnia wymagań prawnych może skutkować tym, iż pracownik zażąda zatrudnienia na stale a my jako firma musimy dodatkowo wypłacić mu odszkodowanie. Dlatego tez powinieneś zapoznać się z przepisami które dotyczą zatrudniania na czas określony.

 
Kiedy mogę zatrudnić pracownika na czas określony?

 

Firmy w Norwegii mają możliwość zatrudniania na czas określony w sytuacjach opisanych w Arbeidsmiljøloven §14-9.  Są to następujące sytuacje:

  • Praca o charakterze tymczasowym
  • Vikariat (zastępstwo)
  • Praktyka
  • Bez podania przyczyny

 

Ostatni punkt został wprowadzony rok temu.
Od tego czasu firmy mają możliwość zatrudniania na czas określony bez podania przyczyn.
Reguła ta pozwala zatrudnić pracownika na czas określony np. w fazie startowej firmy lub aby przetestować czy wzrost zatrudniania wpływa na pozytywny rozwój firmy.

 
Co musze wiedzieć na temat zatrudnia na czas określony bez podania przyczyny?

Możesz zatrudnić w taki sposób maksymalnie 15 % wszystkich pracowników w firmie. Można zaokrąglić do góry w taki sposób, aby firmy które mają za mało pracowników aby ten jeden stanowił 15% tez miały taką możliwość. Ważne jest, aby pamiętać że takie zatrudnienie bez podania przyczyny ogranicza się do okresu 12 miesięcy.

Jeśli po okresie roku nie zaproponujesz pracownikowi stałej umowy, firma przechodzi w tak zwany okres przejściowy. Musi czekać 12 miesięcy, aby ponownie moc zatrudnić pracownika na czas określony na podobnym stanowisku.

 
Kiedy mogę zatrudnić jako vikar (na zastępstwo)?

Twoja firma może zatrudnić pracownika jako vikar w sytuacji, kiedy faktycznie zastępuje on inną osobę. Typowa sytuacja, kiedy możemy zatrudnić pracowka jako vikar to urlop macierzyński czy też okres wakacyjny.

Jakie firmy mogą zatrudnić pomoc wakacyjną ( sommer vikar ) ?

Należy rozróżnić vikariat za pracowników, którzy biorą wolne w okresie wakacyjnym a zatrudnienie pomocy w okresie wakacyjnym które wynika z większego obrotu firmy w tym określonym terminie.
Typowy przykład, kiedy to występuje to branża restauracyjna
Sytuacja, kiedy rosną obroty firmy, ale nie jesteśmy pewni czy utrzymają się w dłuższym okresie nie jest podstawa do zatrudnienia pomocy, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić ram czasowych.

 
Czy mogę zatrudnić pracownika na czas określony w celu przetestowania czy pasuje on do firmy?

Wiele firm uważa, iż zatrudnienie tymczasowe to dobry sposób na sprawdzenie pracownika i unikniecie stałego stosunku pracy, jeśli dana osoba się nie sprawdzi. Należy tu jednak pamiętać o regule 15% o której była mowa wcześniej i okresie przejściowym, gdy nie zatrudnimy takiej osoby na stałe.
Lepszym rozwiązaniem jest pełne wykorzystanie okresu próbnego. Wprowadzenie rutyn które wykryją braki pracownika już na samym początku.

 
Jak długo pracownik może być zatrudniony na czas określony?

Długość okresu zatrudnienia zależy od podstawy jaka stosujemy. Jeśli jest tymczasowy stosunek pracy bez podania przyczyny wtedy będzie to okres 12 miesięcy.
Vikar może być zatrudniony tak długo aż wróci osoba, która zastępuje.
Przy zatrudni na podstawie pracy o tymczasowym charakterze będzie to koniec sezonu lub zakończenie danego projektu.

 
Słyszałem ze pracownik zatrudniony na czas określony może domagać się stałego zatrudnienia. Czy to prawda?

Zgadza się. Kiedy pracownik miał kilka umów na czas określony w ciągu ostatnich 3 lub 4 lat należy go traktować jako zatrudnionego na stale.
Granica 3 lat dotyczy zatrudnia jako vikar i zatrudnia bez podania przyczyny.
Granica 4 lata stosowana jest w sytuacji zatrudnia w pracy o charakterze tymczasowym.
Po przekroczeniu tych granic pracownik będzie miał takie same prawa jak osoba zatrudniona na stałe.

 
Czy należy dostarczyć wypowiedzenie, kiedy okres umowy na czas określony się kończy?

Kiedy umowa na wpisaną konkretną datę zakończenia stosunku pracy, nie musisz wysyłać wypowiedzenia do pracownika. W sytuacji, gdy umowa trwa dłużej niż 12 miesięcy pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o zakończeniu umowy minimum miesięcy wcześniej.

 
Czy mogę stosować zwykłą umowę, aby zatrudnić na okres tymczasowy?

Tak możesz. Nalezy jednak dopisać ze umowa jest Na czas okreslony. Wykazać podstawę do zatrudnia na czas określony oraz datę zakończenia lub wpisz ze umowa końcu się wraz z z zakończeniem danego projektu.

 
Co jeśli chce zwolnic pracownika przed upływem okresu umowy na czas określony?

Przepisy dotyczące wypowiedzenia są takie same jak w przypadku innych firm zatrudnia.


Wróć do listy wpisów