Sprzedaż towarów i usług za granicą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ale tzw. stawką zerową. Oznacza to, że do sprzedaży nie należy doliczać VAT, gdy odbiorca jest przedsiębiorstwem zagranicznym. Fakt, że sprzedaż podlega podatkowi VAT, oznacza, że przysługuje ci prawo do odliczenia za koszty związane ze sprzedażą. Jest jednak kilka kwestii, na które warto uważać.

 

Zapoznaj się z tym artykułem, jeśli planujesz sprzedaż za granicę.

 

W artykule nie będziemy badać kwestii, czy działalność, którą wykonujesz, może skutkować obowiązkiem rejestracji firmy w jednym lub kilku krajach UE. To unijna dyrektywa podatkowa reguluje tę kwestię, ale poszczególne państwa mogą mieć różne podejścia, gdy działalność wiąże się z rejestracją.

 

 
Stawka zerowa vat

 

Większość towarów i usług sprzedawanych za granice, nie jest obciążona podatkiem VAT, pomimo że można odliczyć podatek VAT od kosztów wpostałych podczas ich tworzenia lub zakupu w Norwegii.

 

Aby odpisać podatek VAT od zakupów jest założenie ze ten sam produkt lub usługa zostałaby obciążona tym podatkiem, gdyby była sprzedana norweskiemu klientowi.

 

Zwróć szczególną uwagę na to, jakie warunki dostawy zostały uzgodnione i w jaki sposób dostawa faktycznie się odbywa. Warunkiem zerowej stawki VAT jest to, że towary są wysyłane za granicę. To musi być udokumentowane dokumentem sprzedaży, deklaracją celną i certyfikatem eksportowym.

Jeśli dostarczasz towary w Norwegii, od sprzedaży należy naliczyć VAT, niezależnie od tego, czy przedmiot jest faktycznie przeznaczony do użytku za granicą.

 

Istnieją dwa ważne wyjątki od tego:

 

  • Towary, które zgodnie z ustawą celną ( tolloven), ust. 4-30 są wprowadzane do składu celnego kupującego w celu wywozu, są zwolnione z vat.

 

  • Towary sprzedawane podmiotom gospodarczym zarejestrowanym w Norwegii są zwolnione, pod warunkiem, że kupujący odsprzedaje towary za granice przed dostarczeniem towarów w Norwegii. Warunkiem zwolnienia jest to, że kupujący natychmiast dokonuje wywozu towarów celnych.

 

 
Odwrotne obciążenie VAT ( Fjernleverbare tjenester )

 

Usługi zdalne ( fjernleverbare tjenester ) są obciążone odwrotnym obciążeniem vat.

Usługa zdalna to usługa, w przypadku której wykonanie lub dostarczenie z natury usługi nie może być powiązane z konkretną lokalizacją fizyczną.

 

Przykładem usług zdalnie świadczonych są usługi konsultingowe, usługi informatyczne i wszystkie inne usługi, które mogą być świadczone drogą elektroniczną.

 

Jeśli sprzedajesz zdalnie świadczone usługi firmom za granicą, nie naliczysz podatku VAT od sprzedaży, nawet jeśli usługa jest do wykorzystania w Norwegii. Przykładem tego mogą być porady na temat warunków rynkowych i zasad obowiązujących w Norwegii dla zagranicznej firmy rozważającej rozpoczęcie działalności tutaj.  Aby udokumentować to dla urzędu podatkowego, ważne jest, aby adres faktury znajdował się za granicą.

 

Pamiętaj, że sprzedając takie usługi osobom prywatnym lub organizacjom non-profit, nie naliczasz podatku VAT, tylko jeśli usługa jest całkowicie wykorzystywana za granicą.

 
VAT i sprzedaż usług zdalnych w Norwegii

 

Jeśli sprzedajesz zdalnie świadczone usługi norweskim firmom, zawsze powinieneś naliczyć VAT (jeśli jest to objęte ustawą o podatku VAT), nawet jeśli usługa jest całkowicie przeznaczona do użytku za granicą. Usługa, która jest dostarczana i fakturowana do spółki norweskiej,  należy naliczyć podatek VAT, nawet jeśli usługa dotyczy działalności spółki norweskiej za granicą.


Wróć do listy wpisów