Rozliczanie podatku w Norwegii

Jeśli pracowaleś w Norwegii w roku 2016 i ponosileś  cześciowo sam koszty utrzymania, masz prawo ubiegać się o tak zwany,, status pendler,,.

Jednym z warunków przyznania Statusu Pendler jest udokumentowanie min. 3 podróży do Polski w danym roku podatkowym. Poza tym musisz posiadać wspólne zameldowanie ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce.

 

Poniżej wykaz dokumentów jakie należy do nas wyslać za pomocą formularza.

 

Pendler podróżujący do rodziny w Polsce (familiependler)

Cena : 1000 NOK

►Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy / odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

►  Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2016 rok – dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2016 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

►  Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego Nier masz kodów altinn ? Zamów je wpisująć swoj numer personalny pod tym linkiem.

► Akt małżeństwa na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na j. norweski lub angielski,

►  Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce na druku unijnym lub przetłumaczony na jęz. norweski lub angielski,

► Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, przetłumaczone na jęz. norweski lub angielski.

► Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli takowe były pokrywane we własnym zakresie (np. odcinki z pensji, jeśli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, jeśli podatnik sam opłacał te wydatki na rzecz właściciela mieszkania) .

►Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (rezerwacje, faktury, odcinki z pensji lub kopie biletów lotniczych/promowych).

Pendler samotny podróżujący do domu/mieszkania w Polsce

Cena : 1000 NOK

Osoby samotne lub żyjące w związkach partnerskich również mogą rozliczać się w statusie pendler.

Warunki do spełnienia

  podróżujesz między Polską a Norwegią co najmniej raz na trzy tygodnie,

►  dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Polsce (może być wynajmowane lub własnościowe) albo jeśli nie ukończyłeś 22 lat i dojeżdżasz do swoich rodziców w Polsce, nie rzadziej niż raz na sześć tygodni,

► Twoje norweskie mieszkanie nie spełnia poniższych warunków: powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę), jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat, masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji, mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.

►  Twoje polskie mieszkanie spełnia poniższe warunki: powierzchnia przekraczająca 30 m² (na jedną osobę), jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba wymagane jest 20 m² na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat, masz zapewniony dostęp do bieżącej wody i kanalizacji, mieszkasz w nim przynajmniej rok i masz do niego dostęp 7 dni w tygodniu.

Zniżka 10% (Standardfradrag)

Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy/odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skattetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,

►Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek za 2016 rok – dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę w 2016 roku, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

►Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego Nie masz kodów ? Zamów je tutaj.