Skatteoppgjør i Norge

Hvis du har arbeidet i Norge i 2016, og du delvis har pådratt levekostnadene, har du rett til å søke om den såkalte «pendelstatus».

En av betingelsene for å tildele Pendler Status dokumenterer min. 3 turer til Polen i et gitt skatteår. I tillegg må du ha felles innsjekking med din ektefelle og / eller barn i Polen.

 

Nedenfor er en liste over dokumenter som skal sendes til oss ved hjelp av skjemaet

 

Pendler reiser til en familie i Polen (familiependler)

Pris: 1000 NOK

►Skattemelding / Skatteavkastning – for det året som vi avregner / kansellerer – Innledende skatteoppgjør, sendt av Skatteetaten via post eller for nedlasting (for brukere av PIN-koder) fra Altinn-profilen,

►  Erklæring om årlig inntekt og utbytte 2016 – Dokument utstedt av arbeidsgiver og NAV, dersom fordelene ble samlet (Merk: Hvis du hadde flere arbeidsgivere i 2016, vedlegg en årsmelding fra hver av dem),

►  PIN-koder (MinID / Altinn), nødvendig for elektronisk innlevering av skatteoppgjøret. Har du Altinn-koder? Bestil dem ved å skrive inn ditt personlige nummer under dette link..

► Ekteskapsbevis på EU-utskrift eller en standard kopi oversatt til norsk eller engelsk,

►  Barns fødselsattest hvis du reiser til et barn i Polen på en EU-utskrift eller oversatt til engelsk Norsk eller engelsk

► Foreløpig utstedt sertifikat for felles registrering med familie, oversatt til engelsk. Norsk eller engelsk.

► Dokumentasjon som bekrefter utgiftene til leie og / eller strøm i Norge, dersom de var dekket på egen hånd (f.eks. Lønnsseksjoner, dersom arbeidsgiveren fratrukket kostnadene fra lønn eller bekreftelse av bankoverføringer, dersom skattebetaleren selv betalte utgiftene til leilighetenes eier).

►Bekreftelse av reise mellom Polen og Norge (reservasjoner, fakturaer, episoder fra lønn eller kopier av flyselskap / ferjebilletter).

Pendler ensom reiser hjem / leilighet i Polen

Pris: 1000 NOK

Personer eller personer som bor i partnerskap kan også bli regnskapsført i pendelstatus.

Betingelser for å møte

  du reiser mellom Polen og Norge minst en gang hver tredje uke,

►  du har en uavhengig leilighet i Polen (det kan leies eller eies) eller hvis du er under 22 år og pendler til foreldrene dine i Polen, minst en gang i seks uker,

► Din norske leilighet oppfyller ikke følgende betingelser: Et areal på over 30 m² (for en person), hvis leiligheten er bebodd av mer enn én person, er det nødvendig med 20 m² for hver ekstra person over 15 år, du har tilgang til rennende vann og kloakk du bor i minst et år, og du har tilgang til det syv dager i uken.

►  Din polske leilighet oppfyller følgende betingelser: et areal på over 30 m² (per person), hvis leiligheten er bebodd av mer enn en person, er det nødvendig med 20 m² for hver ekstra leietaker over 15 år, du har tilgang til rennende vann og kloakk, du bor i det minst et år, og du har tilgang til det 7 dager i uken.

Rabatt 10% (Standardfradrag)

Skattemelding / Skatteavkastning – for det året som vi avregner / kansellerer – Skatteoppgjør, sendt av Skattetaten via post eller for nedlasting (for brukere av PIN-koder) fra Altinn-profilen,

►Erklæring om årlig inntekt og utbytte 2016 – Dokument utstedt av arbeidsgiver og NAV, dersom fordelene ble samlet (Merk: Hvis du hadde flere arbeidsgivere i 2016, vedlegg en årsmelding fra hver av dem),

►PIN-koder (MinID / Altinn), nødvendig for elektronisk innlevering av selvangivelse. Ingen koder? Bestil dem her.