Andre tjenester

Veiledning og hjelp rundt tilgjengelige ytelser til personer som jobber i Norge:

 

  1. Barnetryd

 

Ytelse for hvert barn opp til 18 år: 970 kr / måned.

 

  1. Kontantstøtte

 

Ytelse for barn mellom 13 og 23 måneder (maks. 11 måneder), som ikke går til barnehage, eller er går til barnehage deltid (mindre enn 50%).

 

Beløpsbeløp:

100% – 7.500 kr per måned (fra 1. august 2017 – 6 000 kr)

50% – 3 750 kr månedlig (fra 1. august 2017 – 3 000 kr) – barnet er i barnehagen maks. 19 timer per uke

 

  1. Foreldrepenger (mødrekvoten og fedrekvoten)

 

Hjelp til å sende inn søknaden og beregne beløpet av ytelsen.