W 2018 roku nastąpiły zmiany w prawie podatkowym dotyczące opodatkowania przychodów z wynajęcia własnego mieszkania. Wszyscy korzystający z opcji najmu krótkoterminowego np. Airbnb, finn.no, booking.com powinni zapoznać się z tymi zmianami.

 

 

Dlaczego zmiany zostały wprowadzone ?. Rząd wyjaśnia

Sprzedaż towarów i usług za granicą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ale tzw. stawką zerową. Oznacza to, że do sprzedaży nie należy doliczać VAT, gdy odbiorca jest przedsiębiorstwem zagranicznym. Fakt, że sprzedaż podlega podatkowi VAT, oznacza, że przysługuje ci prawo do

W celu zredukowania czarnego rynku pracy Urząd Skarbowy wprowadził nowe przepisy dotyczące używania kasy fiskalnej w Norwegii od 2019. Na początku omówmy, kto ma obowiązek posiadania kasy i wyjątki od tej zasady.

 

  • Kasę muszą posiadać wszystkie jednostki, gdzie dochodzi

Większość z nas rozpoczyna swoja przygodę z działalnością od zera. Jesteśmy pełni nadziei na wzrost firmy, jej wartości oraz zysków. Niestety szczególnie na początku tej drogi bardzo ciężko przewidzieć jak się sytuacja potoczy.

 

Krok po kroku budujemy firmę i

W sytuacji podejrzenia, że choroba pracownika nie jest prawdziwa, pracodawca ma prawo do zastrzeżeń. W takich przypadkach pracodawca jest uprawniony do zakwestionowania zarówno zwolnienia lekarskiego, jak i zwolnienia egenmelding złożonego przez pracownika.

 

Kto ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Kiedy przysługuje prawo do samodzielnego zwolnienia egenmelding i kiedy pracodawca może pozbawić pracownika tego prawa? Przeczytaj jakie obowiązują zasady.

Egenmelding to sytuacja, w której pracownik sam zgłasza pracodawcy o niezdolności do pracy z powodu własnej choroby bez zapewnienia zwolnienia lekarskiego.

Zrozumienie zagadnienia które towary lub usługi są zwolnione z opodatkowania VAT, a które zupełnie nie podlegają opodatkowaniu może być problematyczne. Przykładem mogą być książki, które są zwolnione z opodatkowania VAT.

Sprzedaż towarów i usług w Norwegii jest objęta podatkiem VAT.

Podczas refakturowania kosztów na zleceniodawce z reguły powinieneś doliczyć VAT, jeśli Twoja działalność jest zarejestrowana w Rejestrze VAT.

 

Nie mieszajmy do tego czystych kosztów, które ponosisz. Jeśli na przykład adwokat lub agent nieruchomości nakłada opłaty  w imieniu klienta,

Nieopłacone faktury ulegają przedawnieniu po 3 latach, jeśli nie podejmiesz żadnych działań aby odzyskać należności za wystawione faktury. Po tym okresie faktury nie są już dłużej ważne.

 

Prawo reguluje, że zadłużenia starsze niż 3 lata po pierwszym terminie

Dla wielu branży okres wakacyjny to wysoki sezon i zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych rosnie.

Główna reguła w norweskim prawie mówi że pracownicy powinni być zatrudnieni na stałe. Prawo jednak daje możliwość zatrudnienia na czas określony w pewnych przypadkach. Zatrudnienie pracownika